|

319

Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 319 zajišťuje poměrně netradiční spojení ruzyňského letiště s okolními obcemi. Obdobně jezdily autobusové linky už dříve, byť v pozměněné podobě. Od konce srpna 2017 jezdí vybrané spoje linky číslo 319 také do města Unhošť. Dopravce ČSAD MHD Kladno na „třistadevatenáctku“ vypravuje standardně dlouhé autobusy, vybrané spoje jsou garantovaně nízkopodlažní.

23. listopadu 2012 – Iveco Crossway na lince číslo 319 vyjíždí z Dobrovíze – Pavel Hypš

Provoz na autobusové lince číslo 319 byl zahájen dne 23. května 1998, kdy vedla trasou: Letiště Ruzyně (nyní Letiště) – Kněževes – Středokluky, nádraží – Dobrovíz – Hostouň – Jeneč, nádraží – Hostivice, nádraží. Rozsah provozu byl celotýdenní. Část spojů jezdila úsekem: Letiště Ruzyně – Jeneč, nádraží, jiné spoje pak jezdily úsekem: Letiště Ruzyně – Hostuň.  Některé spoje neobsluhovaly zastávky Středokluky, nádraží a Jeneč, nádraží. „Třistadevatenáctka“ v úseku: Středokluky, nádraží – Hostivice, nádraží se také stala linkou náhradní dopravy za dlouhodobě uzavřenou železniční trať.

Listopad 1998 – Souhrnný jízdní řád linky číslo 319 – sbírka Pavel Hypš

Od října 1999 drtivá většina spojů začala zajíždět do nově zřízené zastávky Kněževes, skladový areál, ovšem tyto spoje nevedly přes zastávku Kněževes. Počínaje dnem 11. prosince 2004 linka číslo 319 přestala zajíždět do obce Středokluky. Další změna trasy vstoupila v platnost od 1. listopadu 2005, kdy došlo k odklonu z Jenče k místnímu Ředitelství letového provozu (zastávka Jeneč, vysílací středisko). V opačném směru došlo k prodloužení trasy z areálu letiště do zastávky Terminál Jih (dnes Terminál 3). Obsluhu Hostivice tak nově zajistila posílená příměstská autobusová linka číslo 306. V souvislosti s otevřením letištního terminálu 2 došlo, od 17. ledna 2006, k dílčí úpravě trasy v oblasti ruzyňského letiště.

28. listopadu 2007 – Karosa B952E na lince číslo 319 u terminálu Sever 2 – Pavel Hypš

Počínaje dnem 6. března 2011 došlo na „třistadevatenáctce“ ke změně trasy do podoby: Terminál 3 – Letiště Ruzyně (nyní Letiště) – Kněževes, skladový areál – Dobrovíz – Hostouň – Jeneč, nádraží – Jeneč, vysílací středisko. Od téhož data byly (celotýdenně) všechny spoje vedeny přes zastávky Dobrovíz; Hostouň; Hostouň, U hřiště; Jeneč, nádraží a také došlo k prodloužení intervalu na 60 minut (v pracovní dny). Na základě rozhodnutí Středočeského kraje došlo od 11. prosince 2011 ke zkrácení trasy linky číslo 319 pouze do podoby: Letiště Ruzyně – Dobrovíz – Hostouň. Současně bylo zrušeno její zajíždění do obce Kněževes, naopak došlo k zajíždění spojů do nové zastávky Dobrovíz, Komerční zóna.

7. května 2012 – Karosa B932E na lince č. 319 u obecního úřadu v Dobrovízi – Pavel Hypš

Od 10. června 2012 byla trasa linky číslo 319 opět prodloužena z Hostouně, ovšem pouze do zastávky Jeneč, nádraží. Ke dni 26. srpna 2017 došlo ke sloučení linky číslo 319 s linkou Středočeské integrované dopravy (SID) označenou A28, která byla původně vedena v trase: STŘEDOKLUKY, U ŠKOLY – Dobrovíz, obecní úřad – HOSTOUŇ – Jeneč, komerční zóna – PAVLOV, ŽELEZNIČNÍ STANICE – UNHOŠŤ, NÁMĚSTÍ. V době sloučení zajížděly jen vybrané školní spoje do Unhoště, nyní tam v pracovní dny jezdí více spojů.

17. července 2013 – Karosa B932E na lince číslo 319 u nádraží v Jenči – Pavel Hypš

Počínaje 3. březnem 2019 došlo k nepatrnému posílení provozu (jeden nový pár spojů v úseku Unhošť – Pavlov a dva nové páry spojů v celé trase) a především k zavedení zajíždění většiny spojů k Outletu v Tuchoměřicích. Od 31. října 2022 se ruší zajíždění k Terminálu 2.

3. června 2019 – Iveco Crossway ev. č. 8744 na lince č. 319 u Outletu v Tuchoměřicích – Pavel Hypš

Od tohoto data je tedy linka číslo 319 vedena v trase: LETIŠTĚ (Z) – TERMINÁL 1 – (Tuchoměřice, Outlet) – Kněževes, Stará hospoda – (STŘEDOKLUKY, U ŠKOLY) – Dobrovíz – Hostouň, Na Pohoří – (HOSTOUŇ) – Hostouň, u hřiště – (JENEČ, NÁDRAŽÍ) – Jeneč, komerční zóna – (PAVLOV, ŽELEZNIČNÍ STANICE) – UNHOŠŤ, NÁMĚSTÍ.

6. června 2021 – Iveco Crossway LE 12M ev. č. 8818 na lince číslo 319 v obratišti Letiště – foto Pavel Hypš

Zdroje: web pid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář