|

232

V současné době se pod označením 232 skrývá posilová autobusová linka spojující Smíchov a Radlice jako náhrada za dlouhodobě uzavřenou lávku. Na ni vypravuje standardně dlouhé autobusy pražský Dopravní podnik. Po dobu necelých čtyřiceti let byla však „dvěstětřicetdvojka“ typickou linkou v Křeslicích a Pitkovicích. Jejich historii si přiblížíme v tomto článku.

 31. května 2013 – Iveco Crossway LE na lince číslo 232 v zastávce Dolnokřeslická – Pavel Hypš

Nejprve byla mezi 1. únorem 1971 až 8. květnem 1974 vedena přechodně pod číslem 232 překryvná linka v trase: BOŘISLAVKA – Náměstí Na Ořechovce – Malovanka – Stadion Jih – Klamovka – Anděl – Karlovo náměstí – Výtoň – Na Strži – Sídliště Pankrác I. Před i po tomto období nesla označení 132.

1973 – Karosa ŠM11 na lince číslo 232 v obratišti Bořislavka – Tomáš Dvořák, web citybus.cz

Za předchůdkyni „dvěstětřicetdvojky“ lze považovat část trasy původní autobusové linky státního dopravce ČSAD (Československá Státní Automobilová Doprava) vedené v trase: Praha – Křeslice – (Petrovice, závod) – Uhříněves/Čestlice – Dobřejovice. Nejprve byla označena číslem 01062, v období 1960 – 1962 došlo k jejímu přečíslování na číslo 01083 a při reorganizaci linek ČSAD obdržela číslo 10830.

1976 – Jízdní řád autobusové linky číslo 10830

Přesto, že Uhříněves byla ku Praze připojena už 1. ledna 1974, autobusy Dopravního podniku sem začaly jezdit až od 16. listopadu 1981. Tehdy šlo o linky číslo 264, 265, 266, 267 a 232 v trase: Kosmonautů (dnes Háje) – Poliklinika Háje – MÚ Křeslice (dnes Křeslice) – Pitkovice – Nádraží Uhříněves. Se zavedením autobusových linek Dopravního podniku nastalo zrušení výše uvedené linky ČSAD.

1976 – Vedení autobusových linek ČSAD v oblasti Uhříněvse, před jejich začleněním pod MHD – NSČ, web k-report.net

Již 27. listopadu 1982 prošla autobusová linka číslo 232 první změnou, a to prodloužením z Uhříněvsi o úsek: Dolnoměcholupská – Malešická – Černokostelecká, kterým projížděla pouze ve špičkách pracovních dnů. Naopak na Nádraží Uhříněves byla ukončena v ostatních provozních období (tj. mimo přepravní špičky). Od 5. července 1990 nastalo zkrácení trasy zpět na Uhříněves. Na Černokosteleckou i  nadále směřovaly autobusové linky číslo 264, 265 a 266.

21. června 2001 – Karosa B732 na lince číslo 232 v obratišti Háje – Zdeněk Liška

V průběhu roku 1994 pronikl na „dvěstětřicetdvojku“ soukromý dopravce Milan Bado, využívající k odstavování vozů plochu v areálu Pragochema v Uhříněvsi. Externě se na provozu námi popisované linky podílel již od 17. října 1992, díky čemuž byla obsluhovaná dvěma dopravci – pražským Dopravním podnikem a Milanem Badem. Soukromník nakonec získal 1. července 1995 licenci k provozování autobusové linky číslo 232 a tak se stal jejím jediným provozovatelem. V rámci systému PID později provozoval krátce také školní linku číslo 553, která vzešla právě z linky číslo 232.

2001 – Setkání Karosa B732 dopravce Bado Bus se smluvní fotojízdou webu citybus.cz

K další úpravě trasy autobusové linky číslo 232 došlo až 1. prosince 2005, kdy se dostala do podoby: Jižní Město – Poliklinika Háje – Háje – … – Nádraží Uhříněves. Ke 14. prosinci 2008, v souvislosti s výrazným posílením vlakové linky S9 jedoucí přes Uhříněves, došlo ke „zrychlení dvěstětřicetdvojky“ a to hned v několika místech:

  • V Jižním Městě byla zkrácena do zastávky Háje. Ještě cca rok po této změně k Poliklinice Háje zajížděla smluvní linka Europarku, poté nastalo zrušení zastávek v obou směrech. K jejich obnově došlo 20. listopadu 2012 díky prodloužení linky číslo 293, později nahrazené linkou číslo 296 a ještě později linkou číslo 203.
  • Zrušeno zajíždění do obratiště Pitkovice. Zastávka byla do 12. prosince 2010 obsluhovaná posilovou linkou číslo 754 provozovanou pouze o víkendech a státních svátcích. Dnes zde  začíná pouze ranní školní spoj linky číslo 570.
  • Zrušeno zajíždění do zastávky U Mlejna. Tato nevytížená zastávka v Uhříněvsi byla do konce června 2012 obsluhována pouze školní linkou číslo 569, poté došlo k jejímu zrušení a obnovena je až od roku 2017, jelikož tudy jezdí noční linka číslo 906.

 18. dubna 2008 – Karosa B732 na lince číslo 232 ve dnes již zrušené zastávce U Mlejna – Pavel Hypš

Začátkem roku 2012 bylo, díky výstavbě nových bytových domů, vybudováno na Jižním Městě poněkud zapadlé obratiště Milíčov. Na požadavek městské části sem tedy musela být prodloužena jedna z autobusových linek ukončených v terminálu metra Háje. Jedinou vhodnou se stala právě linka číslo 232, která sem začala jezdit vybranými spoji od 1. září 2012. Po 29. červnu 2013 nastalo zavedení autobusové linky číslo 293 do obratiště Milíčov a od tohoto data jsou všechny spoje „dvěstětřicetdvojky“ opět zkráceny na Háje.

23. března 2014 – Iveco Crossway na lince číslo 232 v obratišti Milíčov – Sirka

Poslední jízdu si autobusy na lince číslo 232 odbyly 28. dubna 2017. Od následujícího dne došlo k prodloužení linky číslo 213 z Jižního Města přes Křeslice a Pitkovice k nádraží Uhříněves a tím ke zrušení linky číslo 232. Důvodem bylo nutnost vést do oblasti linku s kratšími intervaly.

3. srpna 2015 – MAN Lion´s City na lince číslo 232 přijíždí k zastávce Horčičkova – Pavel Hypš

Autobusový dopravce Milan Bado podnikal jako fyzická osoba do prosince 2003, než došlo ke zřízení firmy BADO BUS s. r. o., která existovala do 22. června 2010. V této souvislosti je nutné uvést, že po celou dobu zůstal majitelem Milan Bado. Právě k 22. červnu 2010 byla firma prodaná společnosti ČSAD Polkost s. r. o. Vozový park se skládal výhradně ze standardně dlouhých autobusů Karosa řad 73x a 93x. V 90. letech také externě vypomáhal na autobusových linkách číslo 251, 265 a 268. Uvedené linky měli v režii další soukromí dopravci, a to firma Fedos (provoz v PID ukončen roku 1995) a Milan Koch (v PID skončil k 31. prosinci 1998).

 22. září 2008 – Školní spoj linky číslo 232 v zastávce Uhříněves – Pavel Hypš

Po odkoupení BADO BUSu společností ČSAD Polkost s. r. o. byly původní autobusy částečně nahrazeny novými vozy Iveco Crossway LE. Díky tzv. „přejezdům“ z linek 382 a 387 se na lince číslo 232 pravidelně objevovaly i linkové autobusy, především Karosa Axer a Iveco Crossway.

27. června 2011 – Linková Karosa C954 na lince číslo 232 vyjíždí z obratiště Háje – Pavel Hypš

Po převzetí linky číslo 232 dopravcem ČSAD Polkost začal být vypravován na školní spoj, zajíždějící do obratiště Uhříněves, kloubový autobus, přejíždějící z kmenové linky číslo 381. Později byl spoj zaměněn za jiný, vedený směrem na Háje. Občasně byly vypravovány kloubové vozy i na jiná šejdrová pořadí linky číslo 232.

25. června 2012 – Setkání klasického a kloubového školního spoje linky 232 na Novém náměstí – Pavel Hypš

Znovu vyjela zcela odlišná linka číslo 232 od 9. října 2023 v trase: NA KNÍŽECÍ – Správa sociálního zabezpečení – SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ. Zajišťuje posilu stávajících linek číslo 120 a 231 během několikaleté rekonstrukce Smíchovského nádraží, jejíž součástí je i demolice lávky ze Smíchova do Radlic.

Linka číslo 232 je v provozu v pracovní dny od 6 do 20 hodin v intervalu 30 minut, posíleném vloženými spoji ve špičkách převedenými z linky číslo 120. Pro cestující přijíždějí vlakem na Smíchovské nádraží jsou všechny zastávky na lince číslo 232 zařazeny také v tarifním pásmu 0.

Zdroje: Pražské autobusy 1925 – 2005 (Fojtík P., Prošek F.), web wikipedia.cz, web ropid.cz

Podobné příspěvky