|

141

5. prosince 2008 – Karosa B731 ev. č. 7146 přijíždí na lince číslo 141 do zastávky Hejtmanská – Pavel Hypš

Městská autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID), nesoucí číselné označení 141 byla během své existence v síti pražské městské hromadné dopravy čtyřikrát zavedena a třikrát zrušena. Její trasy vždy protínaly severní či severovýchodní oblast hlavního města. Dopravcem se stal pražský dopravní podnik, který na „stočtyřicetjedničku“ vypravuje standardně dlouhé a v období let 1990 až 1998 vypravoval také kloubové autobusy.

28. března 2008 – Karosa B 732 ev. č. 5722/II na lince číslo 141 v terminálu Černý Most – Zdeněk Liška

Poprvé byla autobusová linka číslo 141 zavedena od 29. listopadu 1965 v trase: Bulovka – Davídkova – Ďáblice – Čakovická silnice – Závody J. Dimitrova – Letňanské strojírny a s celotýdenním rozsahem provozu. Tehdy nahradila, spolu s linkami číslo 151 a 152, zrušenou trolejbusovou linku číslo 58. Již 21. srpna 1967 nastalo zrušení autobusové linky číslo 141. Ještě týž den, tedy 21. srpna 1967, došlo ke znovuzavedení „stočtyřicetjedničky“, rovněž s celotýdenním rozsahem provozu, ovšem v trase: U kříže – Prosek – Letňany – Čakovice. Mezi 4. březnem a 26. srpnem 1968 jezdily vybrané spoje ve špičkách pracovních dnů úsekem: Čakovice – Čakovice, ZPA (Závody průmyslové automatizace). Další úprava vstoupila v platnost už od 2. prosince 1968 a znamenala zajíždění do zastávky Letňanské strojírny. Úsekem: Letňanské strojírny – Čakovice jezdily pouze vybrané spoje v odpoledních špičkách pracovních dnů. Všechny spoje začaly projíždět celou trasu po 27. srpnu 1973. Omezení rozsahu provozu pouze na přepravní špičky pracovních dnů přišlo ke dni 26. srpna 1974 a zrušení linky číslo 141 pak k datu 1. února 1988.

12. května 1975 – Ve výřezu linkového vedení vidíme trasu autobusové linky číslo 141 – Archiv DP Praha

V souvislosti s prodloužením trasy metra B na Českomoravskou došlo od 23. listopadu 1990 k zavedení autobusové linky číslo 141, s celotýdenním rozsahem provozu, v trase: Českomoravská – Harfa – Lehovec – Sídliště Černý Most II (nyní Bryksova). Nově byly na „stočtyřicetjedničku“ nasazovány kloubové autobusy.

5. ledna 1997 – Karosa B 741 ev. č. 6104 vypravená na linku 141 stanicuje v zastávce Hejtmanská – repro z knihy Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy (foto Jan Arazim)

Při dalším prodloužení metra B, tentokrát až do stanice Černý Most, došlo od 9. listopadu 1998 ke zkrácení trasy linky číslo 141 do podoby: Černý Most – Ronešova – Rajská zahrada – Hejtmanská – Doležalova – Breitcetlova (dříve Poliklinika Černý Most) – Černý Most. Při celotýdenním rozsahu provozu jezdily spoje jednak „po směru hodinových ručiček a jednak proti směru hodinových ručiček“. K témuž datu začala být linka obsluhována převážně standardními autobusy. V souvislosti s ničivými povodněmi v roce 2002 byla, od 14. srpna 2002 do 15. března 2003, trasa námi popisované linky prodloužena do obratiště Lehovec.

31. srpna 2002 – Karosa B732 ev. č. 5882 na lince číslo 141 v obratišti Lehovec – Zdeněk Liška

Od 1. prosince 2005 došlo k „zjednosměrnění“ trasy do podoby: Černý Most – Ronešova – Rajská zahrada – Hejtmanská – Doležalova – Breitcetlova – Černý Most. Autobusy „stočtyřicetjedničky“ takto jezdily celotýdenně jednak v době od cca 5 h do cca 20 h, ale také v polonočním provozu (tzn. v době mezi cca 20 h až 0.30 h). Počínaje dnem 26. února 2006 byl zaveden celotýdenní rozsah provozu (tzn. od cca 5 h do cca 0.30 h). Omezení rozsahu provozu pouze na přepravní špičky pracovních dnů nastalo od 14. prosince 2008. Autobusová linka číslo 141 byla nakonec 12. prosince 2010 zrušena.

24. července 2008 – Karosa B 731 ev. č. 7150 na lince číslo 141 v terminálu Černý Most – Zdeněk Liška

Ke znovuzavedení linky číslo 141 došlo od 15. října 2016, kdy byla tímto číslem označena původní autobusová linka číslo 273, jež musela své číslo uvolnit školním linkám. Od výše uvedeného data je linka číslo 141 vedena v trase: HLOUBĚTÍNSKÁ (nyní Bazén Hloubětín) – Hloubětín – Sídliště Lehovec – Žárská – Hejtmanská – Generála Janouška – ČERNÝ MOST – Chvaly – Nádraží Horní Počernice – VE ŽLÍBKU. V souvislosti se zavedením linky číslo 171, od 1. prosince 2019, došlo ke zrušení vložených spojů Černý Most – Ve Žlíbku.

8. června 2017 – Karosa B931E ev. č. 7261 na lince číslo 141 v manipulační zastávce Hloubětínská (dnes Bazén Hloubětín) – Zdeněk Liška

Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), Vývoj linek veřejné dopravy v Praze, Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, 2016), knižní jízdní řády PID, internet: www.ropid.cz, www.pid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář