|

148

16. října 2003 – Karosa B731 ev. č. 7038 na lince číslo 148 v zastávce Budějovická – Zdeněk Liška

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 148 byla nejprve zavedena v roce 1967, kdy částečně nahradila trolejbusovou linku č. 61. Od té doby až do roku 2013 primárně zajišťovala dopravní obslužnost Podolí s okolím, přičemž se na „stočtyřicetosmičku“ nasazovaly standardně dlouhé autobusy (včetně nízkopodlažních). Znovu na scéně se linka č. 148 objevuje od podzimu 2016, kdy došlo k přečíslování původní midibusové linky č. 291. V obou případech se dopravcem „stočtyřicetosmičky“ stal pražský dopravní podnik.

20. listopadu 2016 – Solaris Urbino 8,9 LE ev. č. 2052 na lince č. 148 vjíždí do Apolinářské ulice – Pavel Hypš

Autobusová linka č. 148 byla zavedena od 9. ledna 1967, a to v trase: Václavské náměstí – Větrov – Výtoň – Podolí (později Podolská vodárna) – Děkanka. Rozsah provozu byl stanoven na ranní přepravní špičky všedních dnů. V době zavedení, společně s autobusovou linkou č. 138 (Václavské náměstí – Větrov – Výtoň – Podolí – Náměstí Hrdinů – Závody 9. května), tak byla nahrazena trolejbusová linka č. 61 a zrušené trolejbusové tratě: Štěpánská – Václavské náměstí – Krakovská a Ječná – Podolí – Pankrác, závody 9. května (obě zrušeny právě ke dni 9. ledna 1967). Od 18. března 1967 byl provoz „stočtyřicetosmičky“ rozšířen i na ranní přepravní špičky pracovních sobot. K omezení rozsahu provozu na ranní přepravní špičky pracovních dnů došlo ke dni 5. října 1968.

12. května 1975 – Ve výřezu z mapy je vidět trasa autobusové linky č. 148 – Archiv DP Praha

Už od 17. října 1968 došlo k prodloužení trasy a k úpravě zastávek Děkanka (nově obsluhovaná pouze ve směru tam) a Náměstí Hrdinů (nově obsluhovaná ve směru zpět, tzn. ve směru na Václavské náměstí). V souvislosti s otevřením úseku metra I. C (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc; úsek uveden do provozu dne 9. května 1974), byla upravena trasa autobusové linky č. 148, ke dni 9. května 1974, do podoby: Podolí – Klikovka – Pražského povstání (dříve Náměstí Hrdinů) – Na Hřebenech – Klaudiánka. Rozsah provozu byl nově celotýdenní. Od 6. září 1982 došlo k úpravě a k prodloužení trasy do verze: Bělocerkevská – Kodaňská (zastávka obsluhovaná ve směru tam) – Tolstého (zastávka obsluhovaná ve směru zpět) – Náměstí Míru – Větrov – Botanická zahrada – Výtoň – Podolí – Pražského povstání – Klaudiánka, přičemž v úseku: Bělocerkevská – Podolí jezdily spoje jen v přepravních špičkách a v sedlech pracovních dnů. 

Září 1985 – Seznam zastávek autobusové linky č. 148 uvedený v dobové brožuře – sbírka Pavel Hypš

Počínaje dnem 1. srpna 1984 byla trasa „stočtyřicetosmičky“ nově zakončena v zastávce Československá televize (později Kavčí hory). V souvislosti s prodloužením trasy metra A do stanice Strašnická (ke dni 11. července 1987) byla, od 13. července 1987, trasa námi popisované linky zkrácena do úseku: Náměstí Míru – Podolí – Československá televize, přičemž mezi Náměstím Míru a Podolím jezdily spoje pouze v přepravních špičkách a v sedlech pracovních dnů. K dalšímu zkrácení trasy došlo od 27. února 1993, kdy autobusová linka č. 148 jezdila úsekem: Podolská vodárna – Kavčí hory. Ode dne 30. srpna 1997 vedla trasa dál z Kavčích hor přes zastávky Sídliště Pankrác, Na strži, Ryšánka do konečné zastávky Budějovická, přičemž spoje jedoucí na Budějovickou byly provozovány v pracovní dny, a to v době od cca 7 h do cca 18 h. 

30. října 2003 – Karosa B 732 ev. č. 5929 na lince č. 148 v nástupní zastávce Podolská vodárna – Zdeněk Liška

Od 25. ledna 1999 jezdila „stočtyřicetosmička“ trasou: Podolská vodárna – Kavčí hory – Budějovická, přičemž rozsah provozu zůstal celotýdenní, ale úsekem: Kavčí hory – Budějovická jezdily spoje v sedlech a přepravních špičkách (pouze vybrané spoje) pracovních dnů. Za dva roky, konkrétně od 3. dubna 2001, došlo k úpravě některých nácestných zastávek: Krčská (nově obsluhovaná pouze ve směru tam), Ryšánka (nově obsluhovaná pouze ve směru zpět) a Budějovická (současná zastávka Poliklinika Budějovická). Počínaje dnem 8. listopadu 2002 vstoupila v platnost další úprava trasy: Podolská vodárna – Pražského povstání – Kavčí hory – Na strži – Ryšánka (zastávka obsluhovaná v obou směrech) – Antala Staška – Budějovická.

30. října 2003 – Karosa B 731 ev. č. 7040 na lince č. 148 v zastávce Pražského povstání – Zdeněk Liška

V souvislosti s otevřením úseku metra IV. C. II. (Ládví – Letňany), došlo od 9. května 2008 na autobusové lince č. 148 k dílčí úpravě trasy: Podolská vodárna – Kavčí hory – Budějovická, kdy úsekem: Kavčí hory – Budějovická jezdily vybrané spoje v sedlech a v přepravních špičkách pracovních dnů. K datu 30. června 2012 byla trasa zkrácena do úseku: Podolská vodárna – Pražského povstání – Kavčí hory. Autobusová linka č. 148 (Podolská vodárna – Kavčí hory) byla zrušena ke dni 29. června 2013, kdy ji nahradila upravená linka č. 121.

2. února 2004 – Karosa B 732 ev. č. 5925 na lince č. 148 v zastávce Klikovka – Zdeněk Liška

V síti pražských autobusů se č. 148 znovu na scéně objevuje od 15. října 2016, kdy bylo použito k přečíslování původní midibusové linky č. 291 (I. P. Pavlova – Větrov – Karlovo náměstí – Apolinářská – I. P. Pavlova). Kromě dílčích časových úprav některých spojů zůstala trasa zachována, rozsah provozu je i nadále celotýdenní, a to v době od cca 5:30 h do cca 20 h. Na „stočtyřicetosmičce“ se objevily také midibusy Ikarus E91.AR a v poslední době se na ni vypravují vozy Solaris Urbino 8,9 LE.

9. května 2007 – Karosa B 731 ev. č. 7202 na lince č. 148 v obratišti Budějovická – Zdeněk Liška

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze; Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, 2016); internet: www.pid.cz, poznatky autora

Podobné příspěvky

Napsat komentář