|

149

20. června 2008 – Karosa B732 ev. č. 5791 na lince číslo 149 poblíž zastávky Kafkova – Pavel Hypš

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 149 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. Po jejím prvním zavedení, v roce 1967, zajišťovala spojení Dejvic, Strahova, Košíř a Jinonic, ovšem v omezeném rozsahu provozu. Takto existovala 45 let. Ke znovuzavedení linky č. 149 došlo v roce 2015, v téměř totožné trase, ale už s celotýdenním rozsahem provozu. Dopravcem „stočtyřicetdevítky“ vždy byl (a je) pražský dopravní podnik, který na ni vypravoval (a vypravuje) autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních).

28. června 2007 – Karosa B732 ev. č. 5659 na lince číslo 149 v terminálu Dejvická – Pavel Hypš

Autobusová linka č. 149 byla zavedena ode dne 18. prosince 1967, kdy vedla v trase: Náměstí Říjnové revoluce (nyní Dejvická) – Vozovna Střešovice – Malovanka – Stadion Jih (nyní Stadion Strahov) – Podbělohorská – Klamovka – Blanické strojírny – Motorlet (později Závody Jana Švermy a Jinonice, Závody Jana Švermy). Rozsah provozu byl stanoven na přepravní špičky všedních dnů. Na lince platil nepřestupný tarif. K omezení provozu na přepravní špičky pracovních dnů došlo od 14. února 1969. Počínaje dnem 25. května 1970 byla trasa „stočtyřicetdevítky“ prodloužena do podoby: Náměstí Říjnové revoluce – Vozovna Střešovice – Malovanka – Stadion Jih – Podbělohorská – Klamovka – Blanické strojírny – Motorlet – Vidoule – Jinonice, ZPA (Závody průmyslové automatizace). Mezi 1. únorem 1971 až 9. květnem 1974 byla autobusová linka č. 149 označena novým č. 249, protože spadala do sítě tzv. překryvných autobusových linek, kde se platilo vyšší jízdné (číslice 2 vyjadřovala zvýšené jízdné, které v tomto případě činilo 2 Kčs).

1972 – Výpis trasy linky číslo 249 – Dopravní situace Praha (sbírka Pavel Hypš)

K již výše uvedenému datu 9. května 1974 obdržela námi popisovaná linka své původní označení č. 149. Od 24. listopadu 1976 do 13. srpna 1978 vedla trasa „stočtyřicetdevítky“ přes původní (dnes již neexistující) zastávku Pod Královkou v Břevnově. Právě od 13. srpna 1978 byla trasa vedena Myslbekovou ulicí.

12. května 1975 – Schéma trasy linky číslo 149 – Archiv DP

Počínaje dnem 3. září 1979 došlo k úpravě konečné zastávky, čímž se trasa dostala do prodloužené podoby: Vysoké školy (nyní ulice Šolínova, kde se odstavují autobusy, ovšem dnes jde o součást terminálu Dejvická) – Leninova (dříve Náměstí Říjnové revoluce) – Malovanka – Klamovka – Jinonice, ZPA. Ke dni 5. května 1985 byla trasa zkrácena do terminálu Leninova (od roku 1990 nese název Dejvická) u stanice metra linky A.

1986 – Jízdní řád linky číslo 149 – sbírka Pavel Hypš

V souvislosti se zahájením provozu na úseku metra III. B (Smíchovské nádraží – Dukelská, nyní Nové Butovice; úsek uveden do provozu ke dni 26. října 1988) byla, od 27. října 1988, trasa „stočtyřicetdevítky“ odkloněna a upravena do podoby: Leninova (nyní Dejvická) – Malovanka – Klamovka – Motorlet – Vidoule – Švermova (nyní Jinonice) – Sídliště Jinonice – Dukelská (nyní Nové Butovice). Po vytvoření sítě metrobusových linek, platné od 1. září 2012, byla autobusová linka č. 149 ve výše uvedené podobě zrušena a nahrazena souběžnými (a upravenými) linkami č. 143 a 176.

31. července 2003 – Karosa B732 ev. č. 7073 na lince číslo 149 v terminálu Nové Butovice – Zdeněk Liška

Při dalších změnách pražské městské hromadné dopravy, které vstoupily v platnost od 31. října 2015, došlo také ke znovuzavedení autobusové linky č. 149, tentokrát v prakticky shodné trase: Dejvická – Vozovna Střešovice – Stadion Strahov – Klamovka – U Waltrovky – Jinonice – Nové Butovice. Rozsah provozu je od té doby nově celotýdenní.

15. května 2017 – Irisbus Citybus 12M ev. č. 3338 na lince číslo 149 v zastávce Jinonice – Pavel Hypš

Od 1. května 2016 byla trasa prodloužena o úsek: Nové Butovice – Bavorská, kde nahradila autobusovou linku č. 137. Daným úsekem jezdí „stočtyřicetdevítka“ také celotýdenně.

9. srpna 2019 – SOR NB12 ev. č. 3943 na lince číslo 149 v nástupní zastávce Bavorská – Pavel Hypš

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, 2016), internet: www.pid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář