Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

305

17. února 2016 – Karosa B951E ev. č. 4116 na lince č. 305 v zastávce Náměstí Jiřího Berana – Pavel Hypš

Autobusovou linku Pražské integrované dopravy (PID) číslo 305 v posledním období provozu tvořily jeden ranní a dva odpolední školní spoje, zajišťující přepravu k základní škole na Náměstí Jiřího Berana v Praze-Čakovicích. Jejím dopravcem byl pražský Dopravní podnik a vypravoval na ni autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních).

18. října 2012 – Karosa B931E na lince číslo 305 v Hovorčovicích – Pavel Hypš

Příměstská autobusová linka linka číslo 305 zahájila provoz dne 1. července 1996, a to v trase: Praha, Českomoravská – Červený mlýn (nyní Obchodní centrum Čakovice) – Praha, Třeboradice – Hovorčovice – Líbeznice, II – Měšice – Nová Ves – Čakovičky. Takto posílila stávající autobusovou linku číslo 351 a zároveň zajistila nové spojení s obcí Líbeznice. V této podobě však „třistapětka“ obsahovala jen několik spojů jezdících pouze v pracovní dny, zejména v době školního vyučování.

Leden 2000 – Jízdní řád linky číslo 305 – sbírka Pavel Hypš

Po zprovoznění úseku metra IV. C II (Ládví – Letňany) a s tím i souvisejícímu posílení souběžné linky číslo 351 došlo, od 9. května 2008, k výraznému zkrácení trasy linky číslo 305 do podoby: Praha, Náměstí Jiřího Berana – Praha, Třeboradice – Hovorčovice. Nově jezdila autobusová linka číslo 305 pouze ve dnech školního vyučování.

13. února 2009 – Dnes již vyřazená Karosa B931 na lince číslo 305 v zastávce Náměstí Jiřího Berana – Pavel Hypš

Od 30. srpna 2008 bylo zavedeno (ve směru do Hovorčovic) zajíždění odpoledních spojů  do zastávky Čakovický zámek. Dne 8. března 2009 poprvé vyjel na „třistapětce“ ranní posilový spoj, jedoucí pouze po území hlavního města Prahy, a to v trase: Sídliště Čakovice – Náměstí Jiřího Berana. Od 6. ledna 2014 došlo k úpravě trasy ranního spoje, jež byl nově veden z Třeboradic přímo do Čakovic, přes zastávku U Bílého mlýnku. V trase přes zastávku Sídliště Čakovice je zavedena nová školní linka číslo 575, a tedy byl i zrušen ranní posilový spoj linky číslo 305.

11. prosince 2011 – Karosa B732 na posilovém spoji linky číslo 305 v obratišti Sídliště Čakovice – Pavel Hypš

Počínaje dnem 29. března 2016 byla pro ranní spoj jedoucí směrem do centra zřízena zastávka Čakovice, ve stávající nástupní zastávce linky číslo 140. Vzhledem k tomu, že několik spojů autobusové linky číslo 305 bylo převedeno do stávající linky čslo 351, došlo ke dni 30. června 2018 k jejímu zrušení.

29. března 2015 – Karosa Citybus na lince číslo 305 v zastávce Čakovice – Pavel Hypš

Zdroje: materiály a web Ropid

Fanda do dopravy, cestovatel a fotograf

Zanechat Odpověď