|

152

21. listopadu 2018 – SOR NB 18 ev. č. 6970 na lince číslo 152 v obratišti Sídliště Čimice – Marcela Brzicová

V historii pražské městské hromadné dopravy bylo číslo 152 pro městskou autobusovou linku použito dvakrát. Její trasy vždy protínaly převážně severní sektor hlavního města. Dopravcem se v obou případech stal pražský Dopravní podnik, který na linku číslo 152 vypravoval jak standardně dlouhé, tak kloubové autobusy (včetně nízkopodlažních).

18. dubna 2008 – Karosa B941 ev. č. 6188 na lince číslo 152 v konečné Sídliště Čimice – Zdeněk Liška

Poprvé byla zavedena autobusová linka číslo 152, s celotýdenním provozem, dne 29. listopadu 1965 v trase: Vysočany, ÚNZ – Klíčovská – Krocínka – Nový Prosek – Čakovice – Čakovice, ZPA. Nahradila zde, spolu s linkami číslo 141 a 151, zrušenou trolejbusovou trať z Libně do Čakovic. Přes Krocínku přestala jezdit už 21. září 1966 a ke zkrácení pouze do Čakovic došlo 1. března 1967. Zanedlouho, 21. srpna 1967, nastalo zrušení „stopadesátdvojky“ a její částečné nahrazení novou linkou číslo 128 a upravenými linkami číslo 141 a 151.

Léto 1979 – Výřez linkového vedení z časopisu Praha – web prazsketramvaje.cz

Větev autobusové linky číslo 102 vedená v trase: Kobylisy, Čimická – Ubikace – Čimice – Dolní Chabry, MNV byla od 2. ledna 1973 označenaprávě číslem 152. Úsekem: Čimice – Dolní Chabry, MNV tehdy jezdila jen část spojů. Po 3. prosinci 1973 se „stopadesátdvojka“ dostala do podoby: Ke Stírce – Čimice – Dolní Chabry, MNV – Kostelecká (nyní Ďáblice) – Čakovice, ZJD, přičemž z konečné Dolní Chabry, MNV do zastávky Čakovice, ZJD jezdily vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů. Ke zkrácení do konečné Dolní Chabry, MNV došlo 5. února 1975 a v Čimicích končila od 26. března 1983. Po posledním uvedeném datu jezdila jen ve vybraných časových obdobích.

1986 – Jízdní řád linky číslo 152 – sbírka Pavel Hypš

Při otevření úseku1) metra III. C (Sokolovská, nyní Florenc – Fučíkova, nyní Nádraží Holešovice) byla, od 4. listopadu 1984, trasa „stopadesátdvojky“ upravena do podoby: Fučíkova (Nádraží Holešovice) – Vychovatelna – Ke Stírce – Písečná – Čimice – Sídliště Čimice. Současně měla stanoven celotýdenní rozsah provozu. V této podobě setrvala téměř 20 let.

5. března 2004 – Karosa B741 ev. č. 6171 na lince číslo 152 v zastávce Vychovatelna – Zdeněk Liška

V souvislosti se zprovozněním úseku metra IV. C1 (Nádraží Holešovice – Kobylisy – Ládví), došlo od 26. června 2004 ke zkrácení trasy linky číslo 152 do podoby: Kobylisy – Písečná – Čimice – Sídliště Čimice. Poslední významnou úpravou se stalo omezení rozsahu provozu na pracovní dny v době od cca 5:30 h do cca 20:30 h, které vstoupilo v platnost 1. září 2012. Ohledně trasy „stopadesátdvojky“ stojí za zmínku též fakt, že v novodobé historii bývala několikrát prodloužena z Kobylis do obratiště Sídliště Ďáblice. Důvodem těchto prodloužení se stala jednak výstavba dalšího úseku metra a jednak výluky tramvajové tratě.

19. srpna 2006 – Vůz ev. č. 6152 na lince číslo 152 v provizorní zastávce Kyselova – Zdeněk Liška

V souvislosti se změnami v povrchové dopravě došlo od 15. října 2016 ke změně (prodloužení) trasy autobusové linky číslo 152 do podoby: Sídliště Čimice – Čimice – Podhajská pole – Písečná – Kobylisy – Ládví – Střížkov – Prosek – Vysočanská – Českomoravská. Zároveň byl, od uvedeného data opět zaveden celotýdenní rozsah provozu. V úseku: Kobylisy – Vysočanská tak „stopadesátdvojka“ nahradila odkloněnou linku číslo 183. Za zmínku ještě stojí, že během víkendu 23. a 24. března 2019 byl na lince číslo 152 zkoušen hybridní autobus Volvo 7900 LAH ev. č. 6000.

23. března 2019 – Volvo 7000 LAH na lince č. 152 v obratišti Sídliště Čimice – Zdeněk Liška

Poznámka:

1) Daný úsek metra byl uveden do provozu 3. listopadu 1984.A

Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), web ropid.cz, poznatky autora

Podobné příspěvky

Napsat komentář