|

782

Vzhledem k vysoké frekvenci návštěvníků zoologické zahrady jezdilo po Praze, výhradně v letních sezónách, několik posilových linek doplňujících spoje pravidelné „stodvanáctky“. Jejich provoz zajišťoval (a zajišťuje) především Dopravní podnik svými autobusy standardní délky (v současnosti též nízkopodlažními vozy). Tímto článkem se pokusíme zmapovat historii posilových linek jezdících právě k ZOO.

30. března 2013 – První den provozu vozů Iveco Crossway LE na posilové lince číslo 782 – Pavel Hypš

Zřejmě nejstarší takovou se stala linka X Czavedená 14. května 1967. Její trasa vedla z Náměstí Republiky k zoologické zahradě. Od 23. května 1970došlo ke změně označení na písmeno C a k 13. září 1971 byla zrušena. S autobusovou linkou číslo 55 jsme se mohli setkávat od 1. září 1973 v trase: Orionka – Náměstí Míru – Florenc – Dopravní podniky (nyní se poblíž nachází přestupní terminál Vltavská) – Troja, ZOO. Její úprava do zkrácené podoby: Sokolovská – Štvanice – Troja, ZOO nastala 14. dubna 1979 a o čtyři roky později, přesně 16. dubna 1983, byla přečíslovaná na 455Zrušení„čtyřistapadesátpětky“ přišlo už 29. října 1984. Dále existovala obdobná linka číslo 52uvedená do provozu 3. července 1982 v trase: Trojská – ZOO. K přečíslování na 452 došlo 2. dubna 1983 a již 29. října 1984 nastalo její zrušení.

14. dubna 2008 – Karosa B951E ev. č. 4111 na lince 782/pořadí 11 v obratišti Zoologická zahrada – Zdeněk Liška

Zároveň je třeba uvést, že existovaly také vložené spoje, označené X – 112, které trasu k zoologické zahradě projížděly bez zastávek. Současnost posilových linek vypadá tak, že jsou od jara do podzimu (- každá sezóna začíná či končí jiným termínem) vypravovány tři (občas i čtyři) autobusy do obratiště Nádraží Holešovice, kde denně od cca 9 h do 20 h doplňují spoje pravidelné linky číslo 112. Tuto posilu, interně označenou číslem 782, platí vedení zoologické zahrady. Provoz korigují dispečeři. Autobusy „sedmsetosmdesátdvojky“ lze rozeznat díky vyšším pořadovým číslům (od 11 výše). Na vypravení se podílí (a podílely) garáže Klíčov a Hostivař.

5. dubna 2008 – Citybus ev. č. 3380 nasazený na linku číslo 783 v terminálu Nádraží Holešovice – Pavel Hypš

V nedávné době byla zavedena další obdobná linka, interně označená číslem 783. Jednalo se o expresní linku, tzv. „ZOOBUS“, jezdící o sobotách a nedělích (eventuálně svátcích) v celodenním intervalu 10 minut. Linka existovala v letním období 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012. V sezónách 2008, 2009 a 2010 zajišťoval provoz Dopravní podnik, který kvůli tomu opatřil celovozovými reklamními polepy nízkopodlažní vozy City Bus ev. č. 3380 a 3389. Ve zbývajících sezónách bylo možno potkávat na této lince autobusy soukromé společnosti Dopravní Podnik Ústeckého Kraje (DPÚK). Šlo o vozidla značky SOR s pohonem na zemní plyn, rovněž „zdobené“ reklamními polepy. V sezóně 2013 „sedmsetosmdesáttrojka“ již nevyjela. Důvodem by teoreticky mohly být dočasná opatření vyvolaná výstavbou tunelového komplexu Blanka v oblasti Tróje a s tím související špatná průjezdnost místních komunikací.

Ukázka jízdního řádu ZooBusu – archiv DPÚK

Autor: Zdeněk Liška
Poděkování patří Pavlu Hypšovi a Jiřímu Vařečkovi za poskytnutí fotografií
Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), poznatky autora a Pavla Hypše
Poslední aktualizace: 18. ledna 2014

Podobné příspěvky