|

563

Provoz školní linky označené číslem 563 můžeme v historických materiálech najít mezi roky 2000 až 2013. V dnešním článku se podíváme ale ještě o trochu hlouběji do historie, na její vývoj i vývoj jejích předchůdkyň, ať již přímých, nebo nepřímých.

14. září 2011 – Spoj školní linky 563 vyjíždí z nástupní zastávky Jitřní – Pavel Hypš

Přenesme se nyní do městské části Praha–Třebonice. Tato původně samostatná obec se připojila ku Praze během jejího rozšiřování v roce 1974. Její obsluhu tehdy zajišťovala převážně linka ČSAD číslo 11660 v trase Praha-Smíchov – Praha-Jinonice – Praha-Řeporyje – Praha-Třebonice – Jinočany – Nučice. Pražská městská doprava sem byla zavedena až 22. prosince 1979. Tou byla linka číslo 249 vedená v trase Košíře, Kotlářka – Pod motolskou nemocnicí – Motol – Bílý Beránek – Zličín, MNV1) – Řeporyjské náměstí – Třebonice. Do jejího jízdního řádu byl začleněn i ranní školní spoj pod označením „18“ v trase Jinonice, Motorlet – Vidoule – Jinonice, ZPA2) – Velká Ohrada – Řeporyjské náměstí – Třebonice. Od zahájení školního roku v roce 1982 je označen číslem 418. K 1. listopadu 1985 je zrušen a zaveden nový ranní spoj linky 249.

 21. února 2013 – City Bus na školní lince číslo 563 odbočuje k výstupní zastávce Lhotka – Jiří Vařečka

Ve školním roce 1986/1987 je doložen provoz linky číslo 418 v trase Sídliště Písnice – Pankrác. Sloužila pravděpodobně pro obsluhu základní školy Sdružení. Bližší informace k ní však známy nejsou, například jestli měla nějaké nácestné zastávky, nebo jestli byla v provozu i odpoledne.

Květen 1995 – Těsně před zrušením linky 418 se ještě takto objevuje ve výpisu linek Pražské městské dopravy – sbírka Pavel Hypš

Se zahájením školního roku 1988/1989 byla uvedena do provozu linka číslo 418 v trase Jahodnice II – Za Horou – Pod Táborem. V této lokalitě byl dlouhá léta problém s dopravou dětí, jelikož na Jahodnici vyrostlo velké sídliště pro mladé rodiny bez jediné školy a škola v Kyjích kapacitně nedostačovala. Určitou dobu zde proto byly zřízeny dokonce čtyři školní linky najednou (označené 409, 410, 412 a právě 418). Úkolem linky 418 byla přeprava dětí do základní školy Pod táborem 300. Na základě rozhodnutí města se stal, pro tuto školu, školní rok 1994/1995 posledním a dnes slouží jako Střední škola zeměměřičská. Ukončen byl tak i provoz linky 418 a do dnešní doby najdeme v chodníku stopy po označníku výstupní zastávky, která byla umístěna přímo před vchodem v ulici Pod Táborem.

10. listopadu 2013 – Nalezení pozůstatků zastávky Pod táborem je opravdovým oříškem – Pavel Hypš

Počínaje 2. květnem 1997 jsme se mohli setkat s další „čtyřistaosmnáctkou“, tentokrát v trase Divoká Šárka – Nad Džbánem – Červený Vrch. Jednalo se o jediný ranní spoj pro obsluhu základní školy Červený Vrch. Byla to totožná škola, kterou tehdy obsluhovala linka 412 (a dodnes obsluhuje po číslem 560). Její výstupní zastávka „Na okraji“ je však umístěna přímo před vchodem školy, mnohem výhodněji než výstupní linky 418 v Evropské ulici. V souběhu celé trasy je navíc vedena tramvajová trať a jediným důvodem tohoto školního spoje bylo tedy pravděpodobně odbourání nutnosti přecházet rušnou Evropskou ulici k tramvajovým zastávkám. Přesto se provoz této linky udržel 10 (!) let, až do ukončení školního roku 2006/2007. Od 4. září 2000 však jezdila pod označením 563, jelikož došlo k plošnému přečíslování všech školních spojů.

Listopad 1998 – Jízdní řád linky 418 ještě před přečíslováním na 563 – sbírka Pavel Hypš

Znovu se s linkou číslo 563 setkáváme o čtyři roky později. Pro žáky dojíždějící do Jitřní ze vzdálenějších míst Prahy 4 byla od 1. září 2011 zavedena školní linka 563 v trase Lhotka – V zátiší – Filosofská – Zatáčka (tam) – Psohlavců (tam) – Klánova (zpět) – Korandova (zpět) – Jitřní. V provozu byly dva spoje ráno ve směru Jitřní a jeden odpolední ve směru na Lhotku. Od 13. února 2012 byl jeden z ranních spojů zrušen a druhý zajistil kloubový autobus. Od 31. října 2013 bylo však od tohoto nápadu upuštěno a linka 563 byla nahrazena tzv. školním spojem linky 121 v trase Sulická – Nádraží Braník, který zajišťuje kloubové vozidlo.

Prosinec 2006 – Jízdní řád linky číslo 563 – sbírka Pavel Hypš

Poznámky k textu:
1) MNV – Místní národní výbor – Tento úřad zůstal obcím připojených ku Praze v letech 1968 a 1974, i přesto, že vždy podléhal příslušnému obvodnímu národnímu výboru
2) ZPA – Závody průmyslové automatizace – v Praze v Jinonicích a Čakovicích, dnes již zaniklé

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: Pražský dopravní zeměpis svazek 1 (Pavel Fojtík, František Prošek), web ropid.cz (Trvalé změny PID), web mhdpraha.pes.cz (418), archiv webu vetinari.wz.cz (Linkové vedení 1981), web wikipedia.cz (Třebonice), web zssdruzeni.cz, web spoluzaci.cz (Historie ZŠ Pod táborem), web idnes.cz (Pražské školní autobusy budou jezdit pod novými čísly), web mapy.cz, web praha4.cz (Školský objekt Jitřní)

Podobné příspěvky

Napsat komentář