Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

116

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 116 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. Po svém druhém zavedení, v roce 1952, zůstal dodnes zachován její přepravní směr, kdy spojuje Dejvice s územím Dolní Šárky. Provozovatelem se stal pražský Dopravní podnik, který na „stošestnáctku“ nasazoval standardně dlouhé autobusy, které od roku 2011 nahradily částečně nízkopodlažní midibusy. Za zmínku jistě stojí fakt, že v novodobé historii, v období po roce 2000, bývala na linku pravidelně nasazovaná linková Karosa C 734 ev. č. 3040/II.

 27. srpna 2002 – Karosa C 734 ev. č. 3040/II na lince číslo 116 v terminálu Dejvická – Zdeněk Liška

Od 17. září 1951 zavedl pražský Dopravní podnik autobusovou linku, označenou písmenem K, v trase: Nové Strašnice – Štěrboholská – U továren. Rozsah provozu měla celotýdenní. Při reorganizaci linkového vedení pražské městské dopravy, uskutečněné k 31. prosinci 1951, získala námi popisovaná linka nové číselné označení 116. K 24. červenci 1952 byla trasa zkrácena do podoby: Černokostelecká – Štěrboholská – U továren a už 15. září 1952 nastalo zrušení „stošestnáctky“, jelikož v obdobné trase vedla i linka číslo 111.

1959 – Ve výřezu linkového vedení vidíme trasu autobusové linky číslo 116 – Archiv DP

Již 3. listopadu 1952 došlo ke znovuzavedení autobusové linky číslo 116, tentokrát v trase: Jugoslávských partyzánů – Nádraží Podbaba – Na Mlýnku – Restaurace Šárka (dnes Jenerálka), přičemž do zastávky Restaurace Šárka se jezdilo jen dle potřeby. Rozsah provozu byl stanoven pouze na všední dny. V této podobě tak „stošestnáctka“ nahradila původní autobusovou linku státního dopravce ČSAD (Československá Státní Automobilová Doprava). Fakticky šlo o znárodněnou linku soukromníka Emila Hladíka, který v této relaci jezdil už od ledna 1930. K 9. listopadu 1953 nastalo trvalé zkrácení trasy linky číslo 116 do zastávky Na Mlýnku. Celotýdenně začala jezdit až po 12. červenci 1965.

19. března 2004 – Karosa B 931 ev. č. 7453 na lince číslo 116 v obratišti Bořislavka, kam linka jezdila přes 30 let – Zdeněk Liška

Ke 24. listopadu 1971 byla trasa upravena do podoby: Hotel International (nyní se poblíž nachází zastávka Čínská, dříve též Podbaba) – Na Mlýnku – Jenerálka. Od 1. dubna 1974 nastalo prodloužení z Jenerálky dál na Bořislavku. Po zahájení provozu úseku metra I. A (Náměstí Míru – Leninova, nyní Dejvická) došlo k prodloužení „stošestnáctky“ právě do terminálu Leninova (Dejvická). Tato změna vstoupila v platnost 13. srpna 1978, ovšem metro jezdilo už o den dříve, tedy 12. srpna 1978.

 Listopad 1998 – Ukázka linky číslo 116 z knižního jízdního řádu – sbírka Pavel Hypš

Až v nedávné historii došlo na autobusové lince číslo 116 k drobným změnám. Ta první vstoupila v platnost2. ledna 2006 a přinesla s sebou úpravu trasy do současné podoby: Dejvická – Na Mlýnku – Jenerálka – Průhonský háj – Škola Nebušice – Nebušice. Důvodem uvedeného odklonu se stal nesouhlas majitele pozemku obratiště Jenerálka s dalším provozem autobusů. Druhá změna nastala od 6. března 2011 a znamenala celotýdenní nasazení midibusů, což prakticky znamená nasazení nízkopodlažních vozidel.

18. listopadu 2003 – Karosa B 731 ev. č. 7139 na lince číslo 116 v terminálu Dejvická – Zdeněk Liška

Závěrem lze tvrdit, že autobusová linka číslo 116 patří do skupiny stabilních linek, neboť na ní nedošlo k tolika výrazným změnám jako na jiných linkách s podobně dlouhou historií. V přepravním směru v jakém byla znovu zavedena v roce 1952 setrvala prakticky do dnešních dnů, což je obdivuhodné.

25. února 2014 – SOR BN 8,5 ev. č. 2027 na lince číslo 116 projíždí ulicí Jugoslávských partyzánů – Jan Freitag

Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), Soukromí provozovatelé autobusové dopravy na území hl. m. Prahy (Fojtík P., Prošek F.; studijní materiál vztahující se k období I. československé republiky), knižní jízdní řády PID, web ropid.cz
Poslední aktualizace: 8. dubna 2014

Historik, fotograf a publicista

Zanechat Odpověď