|

116

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 116 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. Po svém druhém zavedení, v roce 1952, zůstal dodnes zachován její přepravní směr, kdy spojuje Dejvice s územím Dolní Šárky. Provozovatelem se stal pražský Dopravní podnik, který na „stošestnáctku“ nasazoval standardně dlouhé autobusy, které od roku 2011 nahradily částečně nízkopodlažní midibusy. Za zmínku jistě stojí fakt, že v novodobé historii, v období po roce 2000, bývala na linku pravidelně nasazovaná linková Karosa C 734 ev. č. 3040/II.

 27. srpna 2002 – Karosa C 734 ev. č. 3040/II na lince číslo 116 v terminálu Dejvická – Zdeněk Liška

Od 17. září 1951 zavedl pražský Dopravní podnik autobusovou linku, označenou písmenem K, v trase: Nové Strašnice – Štěrboholská – U továren. Rozsah provozu měla celotýdenní. Při reorganizaci linkového vedení pražské městské dopravy, uskutečněné k 31. prosinci 1951, získala námi popisovaná linka nové číselné označení 116. K 24. červenci 1952 byla trasa zkrácena do podoby: Černokostelecká – Štěrboholská – U továren a už 15. září 1952 nastalo zrušení „stošestnáctky“, jelikož v obdobné trase vedla i linka číslo 111.

1959 – Ve výřezu linkového vedení vidíme trasu autobusové linky číslo 116 – Archiv DP

Již 3. listopadu 1952 došlo ke znovuzavedení autobusové linky číslo 116, tentokrát v trase: Jugoslávských partyzánů – Nádraží Podbaba – Na Mlýnku – Restaurace Šárka (dnes Jenerálka), přičemž do zastávky Restaurace Šárka se jezdilo jen dle potřeby. Rozsah provozu byl stanoven pouze na všední dny. V této podobě tak „stošestnáctka“ nahradila původní autobusovou linku státního dopravce ČSAD (Československá Státní Automobilová Doprava). Fakticky šlo o znárodněnou linku soukromníka Emila Hladíka, který v této relaci jezdil už od ledna 1930. K 9. listopadu 1953 nastalo trvalé zkrácení trasy linky číslo 116 do zastávky Na Mlýnku. Celotýdenně začala jezdit až po 12. červenci 1965.

19. března 2004 – Karosa B 931 ev. č. 7453 na lince číslo 116 v obratišti Bořislavka, kam linka jezdila přes 30 let – Zdeněk Liška

Ke 24. listopadu 1971 byla trasa upravena do podoby: Hotel International (nyní se poblíž nachází zastávka Čínská, dříve též Podbaba) – Na Mlýnku – Jenerálka. Od 1. dubna 1974 nastalo prodloužení z Jenerálky dál na Bořislavku. Po zahájení provozu úseku metra I. A (Náměstí Míru – Leninova, nyní Dejvická) došlo k prodloužení „stošestnáctky“ právě do terminálu Leninova (Dejvická). Tato změna vstoupila v platnost 13. srpna 1978, ovšem metro jezdilo už o den dříve, tedy 12. srpna 1978.

 Listopad 1998 – Ukázka linky číslo 116 z knižního jízdního řádu – sbírka Pavel Hypš

Až v nedávné historii došlo na autobusové lince číslo 116 k drobným změnám. Ta první vstoupila v platnost 2. ledna 2006 a přinesla s sebou úpravu trasy do podoby: Dejvická – Podbaba (od 1. září 2011 Čínská) – Ve Struhách (od 1. září 2011 Podbaba, od 30. srpna 2014 Nádraží Podbaba) – Hydrologický ústav (od 29. června 2019 Výzkumný ústav vodohospodářský) – Břetislavka – Na Mlýnku – Jenerálka – Průhonský háj – Škola Nebušice – Nebušice.

2 ledna 2006 – Schéma změny trasy linky číslo 116 – materiály Ropid

Další změna nastala od 6. března 2011 a znamenala celotýdenní nasazení midibusů, což prakticky znamená nasazení nízkopodlažních vozidel. K 28. únoru 2016 došlo k přemístění nástupní zastávky Nebušice z obratiště na náměstí Padlých, z důvodu sjednocenní nástupu směr centrum s linkou číslo 312.

25. února 2014 – SOR BN 8,5 ev. č. 2027 na lince číslo 116 projíždí ulicí Jugoslávských partyzánů – Jan Freitag

Skutečným důvodem prodloužení linky číslo 116 o úsek Jenerálka – Nebušice bylo otáčení autobusů na soukromém pozemku, s nímž majitel nesouhlasil. Tento problém vyřešila až výstavba kruhového objezdu a tak od 1. prosince 2021 došlo k návratu do původní trasy: Dejvická – Břetislavka – Na Mlýnku – Jenerálka.

Linka číslo 116 je především v oblasti Šáreckého údolí často ukončována v nácestných zastávkách, jelikož v případě uzavření hlavní komunikace zde nejsou možné žádné objízdné trasy. Zajímavá výluka postihla tuto linku také na přelomu ledna a února 2024, kdy vzhledem k odklonu linek 160 a 355 zůstala jedinou linkou pro obsluhu oblasti Břetislavky. Pro tento účel byly zřízeny celodenně vložené spoje jedoucí pouze v úseku Dejvická – Břetislavka a zpět.

Závěrem lze tvrdit, že autobusová linka číslo 116 patří do skupiny stabilních linek, neboť na ní nedošlo k tolika výrazným změnám jako na jiných linkách s podobně dlouhou historií. V přepravním směru v jakém byla znovu zavedena v roce 1952 setrvala prakticky do dnešních dnů, což je obdivuhodné.

5. listopadu 2009 – Karosa B732 ev. č. 5724 na lince číslo 116 v Nebušicích – Pavel Hypš

Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), Soukromí provozovatelé autobusové dopravy na území hl. m. Prahy (Fojtík P., Prošek F.; studijní materiál vztahující se k období I. československé republiky), knižní jízdní řády PID, web ropid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář