|

134

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) označená číslem 134 byla třikrát zavedena a dvakrát zrušena. V prvním svém existenčním období setrvala v provozu téměř 33 let a podruhé něco málo přes tři roky. Její trasy v nejdelších variantách směřovaly většinou napříč městem. Provozovatelem se stal pražský Dopravní podnik, který na „stotřicetčtyřku“ nasazoval autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních). Současně je třeba uvést, že zde jezdily ve zkušebním provozu též prototypy autobusů Karosa ŠM 11 (ev. č. 5001 a 5002) nebo prototyp kloubové varianty Karosa ŠM 16,5. Současná podoba linky číslo 134 zajišťuje především místní přepravní vztahy na Praze 4 a zajišťována je standardními autobusy Dopravního podniku.

21. prosince 2008 – Karosa B 731 ev. č. 7215 na lince číslo 134 v terminálu Českomoravská – Zdeněk Liška

Od 5. října 1964 zavedl pražský Dopravní podnik autobusovou linku číslo 134, provozovanou jen ve všední dny, v trase: Petřiny – Vypich – Letenské náměstí – Náměstí Krasnoarmějců (nyní Palachovo náměstí) – Národní divadlo – Ostrčilovo náměstí – Náměstí Hrdinů – Sídliště Antala Staška. Samotné slavnostní zahájení provozu proběhlo o dva dny dříve, tedy 3. října 1964. Už 9. listopadu 1964 byla za Letenským náměstím odkloněna přes zastávku Na Františku a dále pokračovala po své trase. Rok poté, 1. listopadu 1965, začala obsluhovat zastávku Budějovické náměstí. Současně došlo k zavedení vybraných spojů, provozovaných v ranní špičce všedních dnů, směřujících dále k Zeleným domkům. Ještě 6. prosince téhož roku došlo k přesměrování těchto spojů do konečné Krč, Mikrobiologický ústav. K 30. září 1968 přišlo  opětovné zkrácení do konečné Sídliště Antala Staška, odkud byla 7. prosince 1970 prodloužena na Ryšánku. 

Asi 1965 – Prototyp Karosa ŠM 11 na lince číslo 134 v konečné Petřiny – Archiv DP

K 1. únoru 1971 nastalo začlenění „stotřicetčtyřky“ do sítě tzv. překryvných linek, díky čemuž obdržela nové označení číslem 234. Zároveň na ní platil odlišný tarif. Významná změna nastala v souvislosti s otevřením úseku metra I. C (Sokolovská, nyní Florenc – Kačerov), dne 9. května 1974, kdy se námi popisovaná linka dostala do upravené trasy: Petřiny – Vypich – Letenské náměstí – Náměstí Krasnoarmějců – Národní divadlo – Ostrčilovo náměstí – Budějovická – Tempo. K témuž datu obdržela své původní označení – 134 a také nově jezdila celotýdenně. Další úprava vstoupila v platnost 13. srpna 1978 a znamenala zkrácení do zastávky Jiráskovo náměstí (trasa vedla přes Palackého náměstí).

Asi 1972 – Karosa ŠM 11 ev. č. 5293 na překryvné lince číslo 234 projíždí Jiráskovým náměstím – Archiv DP

Od 1. září 1983 byl na autobusové lince číslo 134 zaveden provoz pouze ve špičkách pracovních dnů a k 1. srpnu 1984 došlo ke zkrácení do Podolí. Prokazatelně v lednu 1994 jezdila „stotřicetčtyřka“ pouze ve špičkách pracovních dnů v trase: Podolská vodárna – Klikovka – Pražského povstání – Budějovická – Zálesí – Tempo. Její první zrušení přišlo po téměř 33 letech existence, tedy 29. srpna 1997. Částečně pak byla nahrazena prodloužením stávající autobusové linky číslo 148. 

1986 – Uvedení autobusové linky číslo 134 v knižním jízdním řádu – sbírka Pavel Hypš

Znovu se na scénu dostala autobusová linka číslo 134 od 3. října 2006, kdy jsme se s ní mohli setkávat v trase: Florenc – Na Smetance – Náměstí Míru – Na Míčánkách – Želivského – Krejcárek – K Žižkovu – Vysočanská – Prosek – Českolipská – Ládví. Rozsah provozu byl stanoven jen na pracovní dny v době od cca 7:00 h do cca 13:00 h, jelikož jejím primárním cílem bylo zajištění dopravní obsluhy nového Justičního paláce ve Vršovicích. V uvedené podobě měla jezdit v centrální části města v prokladu s autobusovou linkou číslo 135, ovšem kvůli četným stížnostem cestujících na nedodržování jízdního řádu – kvůli silné individuální dopravě – došlo už 4. června 2007 ke zkrácení a odklonu trasy ze zastávky Na Míčánkách do konečné Kavkazská. Současně byl upraven rozsah provozu pouze v pracovní dny, ale od cca 6:30 h do cca 11:30 h a od cca 16:00 h do cca 17:30 h.

7. prosince 2007 – Karosa B 732 ev. č. 5715/II na lince číslo 134 na Kavkazské – Zdeněk Liška

V souvislosti se zprovozněním úseku metra IV. C II (Ládví – Letňany), nastala na „stotřicetčtyřce“ od 9. května 2008 výrazná úprava trasy: Sídliště Ďáblice – Třebenická – Střížkov – Českolipská – Letňanská – Klíčovská – Krocínka – Vysočanská – (Českomoravská) – K Žižkovu – Krejcárek – Želivského – Na Míčánkách – Kavkazská. Provoz stále setrvával pouze ve všedních dnech, ovšem celou trasou jezdily spoje pouze v přepravních špičkách s vynecháním zastávky Českomoravská. Naopak mezi Českomoravskou až Sídlištěm Ďáblice se cestovalo v sedlech a ve večerním období. Zanedlouho, 30. srpna 2008, došlo k odklonu trasy do podoby: Kavkazská – …(Českomoravská) -… – Klíčovská – Letňany (M – C) – Staré Letňany – Trutnovská – Obchodní centrum Čakovice – Ke Stadionu – Čakovice – Miškovice. Celou trasu, tzn. Kavkazská – Miškovice (bez zajíždění na Českomoravskou) projížděly spoje ve špičkách pracovních dnů a v úseku: Českomoravská – Miškovice se jezdilo ve zbývajícím období týdne, včetně sobot, nedělí a svátků. V této podobě byla autobusová linka číslo 134 zrušena 29. listopadu 2009.

5. listopadu 2008 – City Bus ev. č. 3467 na lince číslo 134 v Miškovicích – Zdeněk Liška

K dalšímu zavedení linky, označené číslem 134, došlo k 15. říjnu 2016. Nahradila zrušenou linku číslo 205, zkrácenou linku číslo 121 a nově také zajistila dopravní obsluhu oblasti Zelené lišky a byla vedena v trase: PODOLSKÁ VODÁRNA – Klikovka – Pražského povstání – Kavčí Hory – Pankrác – Zelená liška – Budějovická – Ryšánka – ZELENÝ PRUH.

8. října 2017 – Irisbus Citybus 12M ev. č. 3466 na lince číslo 134 v obratišti Zelený pruh – Pavel Hypš

K 1. září 2018, v souvislosti s nasazením kloubových autobusů na linku číslo 124, došlo k prohození konečných zastávek linek číslo 124 a 134 a prodloužení námi popisované linky až na Dvorce. Od tohoto data je tedy vedena v trase: PODOLSKÁ VODÁRNA – Klikovka – Pražského povstání – Kavčí Hory – Pankrác – Zelená liška – Budějovická – Ryšánka – Zelený pruh – U školy – DVORCE.

4. ledna 2020 – SOR NB12 ev. č. 3924 přijíždí na lince číslo 134 do výstupní zastávky Dvorce – Pavel Hypš

Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Prošek F., Fojtík P.), Pražský dopravní zeměpis, svazek 3, obce připojené ku Praze v roce 1922 (Fojtík P., Prošek F.), knižní jízdní řády PID, web ropid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář