|

140

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) nesoucí číselné označení 140 byla dvakrát zavedena a dvakrát zrušena. Dopravcem „stočtyřicítky“ se v obou případech stal pražský dopravní podnik, který na ni nasazuje kloubové autobusy (včetně nízkopodlažních), dříve doplněné také autobusy standardní délky. V současné době je nahrazena trolejbusovou linkou.

29. února 2008 – Karosa B 941 ev. č. 6191 na lince číslo 140 v provizorní konečné Čakovice ve Vyhlídkově ulici – Zdeněk Liška

 Dne 28. března 1966 zavedl pražský dopravní podnik autobusovou linku číslo 140, s celotýdenním rozsahem provozu, v trase: Náměstí Míru – Slavíkova – Bezovka – Ohrada – Harfa – Vysočanská radnice (zastávka obsluhovaná pouze v uvedeném směru) – Vysočany. Od 16. března 1970 byla trasa odkloněna a prodloužena ze zastávky Vysočanská radnice do autobusového terminálu Nový Hloubětín. Omezení rozsahu provozu na špičky a večery pracovních dnů vstoupilo v platnost od 3. září 1979. Díky uvedení do provozu úseku metra II. A (Náměstí Míru – Jiřího z Poděbrad – Želivského) dne 19. prosince 1980, přišel od následujícího dne, tedy od 20. prosince 1980, odklon trasy „stočtyřicítky“ ke stanici metra Jiřího z Poděbrad.

1975 – Ve výřezu linkového vedení vidíme trasu autobusové linky číslo 140 – Archiv DP Praha

Až 17. září 1985 nastala další úprava trasy: Jiřího z Poděbrad – Olšanské náměstí (zastávka obsluhovaná pouze v uvedeném směru) – Prokopovo náměstí – Černínova – Ohrada – Nový Hloubětín. Zkrácení rozsahu provozu pouze na všední dny začalo platit od 13. července 1987. Od téhož data jezdila „stočtyřicítka“ úsekem: Ohrada – Nový Hloubětín pouze v přepravních špičkách pracovních dnů. Počínaje dnem 14. března 1989 autobusová linka číslo 140 měla trasu: Jiřího z Poděbrad – Olšanské náměstí – Černínova – Ohrada/Pražačka – K Žižkovu – Nový Hloubětín, přičemž na Pražačku zajížděly jen některé spoje.

5. srpna 2006 – Karosa B 741 ev. č. 6157 na lince číslo 140 v terminálu Palmovka – Zdeněk Liška

Už od 30. června 1990 přišla další úprava, spočívající v odklonu ze zastávky Olšanské náměstí přes zastávku Rokycanova do zastávky Černínova a dál vedla po své pravidelné trase do Nového Hloubětína. V souvislosti s prodloužením trasy metra B do stanice Českomoravská, dne 23. listopadu 1990, vstoupila v platnost (k témuž datu) u „stočtyřicítky“ další úprava trasy: Jiřího z Poděbrad – Černínova – Ohrada – Skloněná – Palmovka. Právě po 23. listopadu 1990 došlo k omezení rozsahu provozu jen na přepravní špičky a sedla pracovních dnů. V této podobě byla dne 30. ledna 1998 autobusová linka číslo 140 zrušena.

22. srpna 2003 – Karosa B 732 ev. č. 5599/II na lince číslo 140 v konečné Čakovice ve Vojáčkově ulici – Tomáš Pfeifer

Od 30. září 2001 došlo ke znovuzavedení autobusové linky číslo 140, ovšem v trase: Českomoravská – Vysočanská – Prosek – Letňanská – Tupolevova – Červený Mlýn (nyní Obchodní centrum Čakovice) – Nádraží Čakovice – U Pošty (nyní Čakovický zámek) – Čakovice. Rozsah provozu byl stanoven jen na odpolední přepravní špičky pracovních dnů. Současně přišla úprava stávající autobusové linky číslo 195 a  zrušení autobusové linky číslo 159. Dva roky poté, konkrétně od 30. srpna 2003, vstoupila v platnost další změna trasy: Palmovka – U Kříže – Prosecká – Prosek – Letňanská – Tupolevova – Cukrovar Čakovice – Ke Stadionu – Náměstí Jiřího Berana – Čakovice. Současně začala „stočtyřicítka“ jezdit celodenně a celotýdenně. Zřejmě k témuž datu začal na lince provoz kloubových autobusů. 

9. června 2014 – Karosa Citybus ev. č. 6500 na lince číslo 140 u terminálu Českomoravská – Zdeněk Liška

K datu 11. ledna 2008 došlo k zavedení garantovaných nízkopodlažních spojů. V souvislosti s otevřením úseku metra IV. C II. (Ládví – Letňany), byla od 9. května 2008 upravena trasa do téměř současné podoby: Palmovka – U Kříže – Prosecká – Prosek – Letňanská – Letňany (nácestná zastávka ve směru Palmovka, zrušena pro námi popisovanou linku ke dni 29. listopadu 2009) – Letňany – Tupolevova – Cukrovar Čakovice – Ke Stadionu – Oderská – Čakovice.

13. května 2008 – Karosa B741 ev. č. 6162 na lince číslo 140 v zastávce Letňany – Pavel Hypš

Z důvodu propadu vozovky v Prosecké ulici nastal, od 1. května 2014, dlouhodobý odklon trasy „stočtyřicítky“ ze zastávky Prosek přes zastávku Vysočanská do terminálu Českomoravská, kam jezdily vybrané spoje v pracovní dny celodenně, večer byly ukončeny v terminálu Letňany. Současně linku obsluhovali také standardně dlouhé autobusy a to především o víkendech, státních svátcích a o večerech pracovních dnů, ale jednalo se jen o vybrané spoje.

14. prosince 2010 – Standardně dlouhý autobus Irisbus Citybus ev. č. 3408 na lince číslo 140 v terminálu Letňany – Pavel Hypš

Při reorganizaci linkového vedení v Letňanech, Čakovicích a Miškovicích, která proběhla ke dni 15. října 2015, došlo k prodloužení vybraných spojů linky číslo 140 z Čakovic do Miškovic, kde nahradila odkloněnou linku číslo 158.

7. dubna 2017 – SOR NB18 ev. č. 6777 na lince číslo 140 přijíždí do obratiště Miškovice – Pavel Hypš

Dne 31. ledna 2024 vyjela linka číslo 140 naposledy. Od 1. února 2024 je nahrazena souběžnou trolejbusovou linkou číslo 58, která je nově prodloužena až do Miškovic. Do zprovoznění dostatečného počtu trolejbusů jsou vybraná pořadí linky číslo 58 zajišťována autobusy, šlo tedy o změnu spíše papírovou.

1. prosince 2021 – SOR NB18 ev. č. 6885 na lince číslo 140 v zastávce Kundratka, již pod dráty trolejového vedení – Pavel Hypš

Zdroje: Linky pražské MHD 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), Pražský dopravní zeměpis svazek 3 obce připojené ku Praze v roce 1922 (Fojtík P., Prošek F.), web ropid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář