Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

140

25. července 2012 – Karosa B741 ev. č. 6150 na výstupní zastávce linky číslo 140 Palmovka – Pavel Hypš

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) nesoucí číselné označení 140 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. Trasování a provoz významně ovlivňovalo rozšiřování sítě podzemní dráhy (metra). Dopravcem „stočtyřicítky“ se v obou případech stal pražský dopravní podnik, který na ni nasazuje kloubové autobusy (včetně nízkopodlažních), dříve doplněné také autobusy standardní délky.

29. února 2008 – Karosa B 941 ev. č. 6191 na lince číslo 140 v provizorní konečné Čakovice ve Vyhlídkově ulici – Zdeněk Liška

 Dne 28. března 1966 zavedl pražský dopravní podnik autobusovou linku číslo 140, s celotýdenním rozsahem provozu, v trase: Náměstí Míru – Slavíkova – Bezovka – Ohrada – Harfa – Vysočanská radnice (zastávka obsluhovaná pouze v uvedeném směru) – Vysočany. Od 16. března 1970 byla trasa odkloněna a prodloužena ze zastávky Vysočanská radnice do autobusového terminálu Nový Hloubětín. Omezení rozsahu provozu na špičky a večery pracovních dnů vstoupilo v platnost od 3. září 1979. Díky uvedení do provozu úseku metra II. A (Náměstí Míru – Jiřího z Poděbrad – Želivského) dne 19. prosince 1980, přišel od následujícího dne, tedy od 20. prosince 1980, odklon trasy „stočtyřicítky“ ke stanici metra Jiřího z Poděbrad.

1975 – Ve výřezu linkového vedení vidíme trasu autobusové linky číslo 140 – Archiv DP Praha

Až 17. září 1985 nastala další úprava trasy: Jiřího z Poděbrad – Olšanské náměstí (zastávka obsluhovaná pouze v uvedeném směru) – Prokopovo náměstí – Černínova – Ohrada – Nový Hloubětín. Zkrácení rozsahu provozu pouze na všední dny začalo platit od 13. července 1987. Od téhož data jezdila „stočtyřicítka“ úsekem: Ohrada – Nový Hloubětín pouze v přepravních špičkách pracovních dnů. Počínaje dnem 14. března 1989 autobusová linka číslo 140 měla trasu: Jiřího z Poděbrad – Olšanské náměstí – Černínova – Ohrada/Pražačka – K Žižkovu – Nový Hloubětín, přičemž na Pražačku zajížděly jen některé spoje.

5. srpna 2006 – Karosa B 741 ev. č. 6157 na lince číslo 140 v terminálu Palmovka – Zdeněk Liška

Už od 30. června 1990 přišla další úprava, spočívající v odklonu ze zastávky Olšanské náměstí přes zastávku Rokycanova do zastávky Černínova a dál vedla po své pravidelné trase do Nového Hloubětína. V souvislosti s prodloužením trasy metra B do stanice Českomoravská, dne 23. listopadu 1990, vstoupila v platnost (k témuž datu) u „stočtyřicítky“ další úprava trasy: Jiřího z Poděbrad – Černínova – Ohrada – Skloněná – Palmovka. Právě po 23. listopadu 1990 došlo k omezení rozsahu provozu jen na přepravní špičky a sedla pracovních dnů. V této podobě byla dne 30. ledna 1998 autobusová linka číslo 140 zrušena.

22. srpna 2003 – Karosa B 732 ev. č. 5599/II na lince číslo 140 v konečné Čakovice ve Vojáčkově ulici – Tomáš Pfeifer

Od 30. září 2001 došlo ke znovuzavedení autobusové linky číslo 140, ovšem v trase: Českomoravská – Vysočanská – Prosek – Letňanská – Tupolevova – Červený Mlýn (nyní Obchodní centrum Čakovice) – Nádraží Čakovice – U Pošty (nyní Čakovický zámek) – Čakovice. Rozsah provozu byl stanoven jen na odpolední přepravní špičky pracovních dnů. Současně přišla úprava stávající autobusové linky číslo 195 a  zrušení autobusové linky číslo 159. Dva roky poté, konkrétně od 30. srpna 2003, vstoupila v platnost další změna trasy: Palmovka – U Kříže – Prosecká – Prosek – Letňanská – Tupolevova – Cukrovar Čakovice – Ke Stadionu – Náměstí Jiřího Berana – Čakovice. Současně začala „stočtyřicítka“ jezdit celodenně a celotýdenně. Zřejmě k témuž datu začal na lince provoz kloubových autobusů. 

9. června 2014 – Karosa Citybus ev. č. 6500 na lince číslo 140 u terminálu Českomoravská – Zdeněk Liška

K datu 11. ledna 2008 došlo k zavedení garantovaných nízkopodlažních spojů. V souvislosti s otevřením úseku metra IV. C II. (Ládví – Letňany), byla od 9. května 2008 upravena trasa do téměř současné podoby: Palmovka – U Kříže – Prosecká – Prosek – Letňanská – Letňany (nácestná zastávka ve směru Palmovka, zrušena pro námi popisovanou linku ke dni 29. listopadu 2009) – Letňany – Tupolevova – Cukrovar Čakovice – Ke Stadionu – Oderská – Čakovice.

13. května 2008 – Karosa B741 ev. č. 6162 na lince číslo 140 v zastávce Letňany – Pavel Hypš

Z důvodu propadu vozovky v Prosecké ulici nastal, od 1. května 2014, dlouhodobý odklon trasy „stočtyřicítky“ ze zastávky Prosek přes zastávku Vysočanská do terminálu Českomoravská, kam jezdily vybrané spoje v pracovní dny celodenně, večer byly ukončeny v terminálu Letňany. Současně linku obsluhovali také standardně dlouhé autobusy a to především o víkendech, státních svátcích a o večerech pracovních dnů, ale jednalo se jen o vybrané spoje.

14. prosince 2010 – Standardně dlouhý autobus Irisbus Citybus ev. č. 3408 na lince číslo 140 v terminálu Letňany – Pavel Hypš

Při reorganizaci linkového vedení v Letňanech, Čakovicích a Miškovicích, která proběhla ke dni 15. října 2015, došlo k prodloužení vybraných spojů linky číslo 140 z Čakovic do Miškovic, kde nahradila odkloněnou linku číslo 158.

7. dubna 2017 – SOR NB18 ev. č. 6777 na lince číslo 140 přijíždí do obratiště Miškovice – Pavel Hypš

Zdroje: Linky pražské MHD 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), Pražský dopravní zeměpis svazek 3 obce připojené ku Praze v roce 1922 (Fojtík P., Prošek F.), web ropid.cz

Historik, fotograf a publicista

Zanechat Odpověď