|

146

Autobusová linka pražské městské hromadné dopravy číslo 146 brázdí ulice hlavního města již ve čtvrté podobě. Zajímavá byla zejména díky specifickému rozsahu provozu. Dopravcem „stočtyřicetšestky“ vždy býval pražský Dopravní podnik, který na ni nasazoval autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních), až její poslední varianta je v režii soukromých dopravců.

25. dubna 2004 – Karosa 2071.363 City Bus ev. č. 3413 na lince číslo 146 v zastávce Rajská zahrada – Zdeněk Liška

Od 3. ledna 1966 zavedl pražský Dopravní podnik autobusovou linku číslo 146 v trase: Malešice, Hostýnská – Spojovací – Harfa – Vysočanská radnice (obsluhovaná pouze v uvedeném směru) – Vysočany, Zákostelní. Rozsah provozu byl stanoven na všední dny a od 5. října 1968 jezdila v pracovní dny, což byly v té době i vybrané soboty. Už 16. března 1970 došlo k odklonu trasy ze zastávky Vysočanská radnice do autobusového terminálu Nový Hloubětín. Dva roky poté, konkrétně 17. dubna 1972, nastalo omezení provozu pouze na přepravní špičky pracovních dnů, ale po 16. říjnu téhož roku jezdila „stočtyřicetšestka“ v pracovní dny celodenně.

 1975 – Ve schématu linkového vedení vidíme trasu autobusové linky číslo 146 – Archiv DP

K 1. září 1980 přišlo opětovné omezení rozsahu provozu jen na přepravní špičky pracovních dnů, ve kterém setrvala přes 17 (!) let. V souvislosti s otevřením úseku metra II. A (Náměstí Míru – Želivského) dne 19. prosince 1980 se od následujícího dne, tedy 20. prosince 1980, trasa námi popisované linky dostala do podoby: Želivského – Hostýnská – Spojovací – Harfa – Nový Hloubětín. Až 3. října 1997 došlo ke zrušeníautobusové linky číslo 146 v uvedené podobě. Nahrazena byla částečně posílením stávajících linek číslo 145 a 277.

25. dubna 2004 – Karosa B 731 ev. č. 7217 na lince číslo 146 v terminálu Černý Most – Zdeněk Liška

„Stočtyřicetšestka“ byla znovu zavedena jako posila linky číslo 186 dne 29. července 2001 v trase: Černý Most – Ronešova – Rajská zahrada – Lehovec – Lipnická – Satalice – Satalická Obora – Kbely – Letňany(nyní Staré Letňany) – Tupolevova – Letňanská – Prosek – Poliklinika Prosek. Rozsah provozu měla stanoven celotýdenní mimo přepravních špiček pracovních dnů s tím, že úsekem: Satalická Obora – Poliklinika Prosek jezdily pouze vybrané spoje. V uvedené podobě nastalo její zrušení už 26. června 2004, které bylo vyvoláno otevřením úseku metra IV. C I. (Nádraží Holešovice – Ládví), přičemž v té době ji nahradila upravená autobusová linka číslo 186.

 10. dubna 2008 – Karosa B732 ev. č. 5598/II na lince číslo 146 přijíždí k zastávce Pod Táborem – Pavel Hypš

Od 28. května 2006 jsme se mohli setkávat s autobusovou linkou číslo 146 v trase: Depo Hostivař – Černokostelecká – Limuzská – Pod Táborem – Spojovací – Nádraží Libeň – Českomoravská. Její zavedení vyvolalo prodloužení trasy metra A do stanice Depo Hostivař. V uvedené podobě jezdila „stočtyřicetšestka“ pouze v přepravních špičkách pracovních dnů. Díky otevření úseku metra IV. C II. (Ládví – Letňany) došlo k 9. květnu 2008 ke zrušení autobusové linky číslo 146 a jejímu nahrazení posílenými (a upravenými) autobusovými linkami číslo 133 a 195.

30. října 2007 – Karosa C934E vypravená na linku číslo 146 v zastávce Limuzská – Pavel Hypš

K 1. listopadu 2015 došlo ke zřízení nové midibusové linky číslo 146, sloužící k zajištění dopravní obsluhy odlehlejší oblasti Hrdlořez. V provozu byla v trase: SPOJOVACÍ – Hrdlořezská – Na lukách – MEZITRAŤOVÁ (dnes Vinice Hrdlořezy). Rozsah provozu byl v pracovní dny od 6 do 20 hodin a zajistili ji vozy dopravce About Me.

9. června 2016 – SOR CN8. ev. č. 1926 dopravce About Me na lince číslo 146 poblíž zastávky Hrdlořezská – Pavel Hypš

Od 1. prosince 2019 došlo k prodloužení linky číslo 146 ze Spojovací přes Habrovou a Třebešín do terminálu Želivského. Na linku byly převedeny vložené spoje linky číslo 155 mezi zastávkami Habrová a Želivského a v tomto úseku je v provozu celodenně a celotýdenně. Provoz linky převzal nově dopravce Arriva City a vypravuje sem standardně dlouhé autobusy. Od tohoto data je tedy vedena v trase: ŽELIVSKÉHO – Třebešín – Malešická – HABROVÁ – Kněžská luka – Spojovací – Hrdlořezská – Na lukách – VINICE HRDLOŘEZY.

6. listopadu 2022 – SOR NB12 ev. č. 9120 dopravce Arriva City na lince číslo 146 poblíž zastávky Malešická – Pavel Hypš

Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Prošek F., Fojtík P.), web ropid.cz, Pražský dopravní zeměpis svazek 3 obce připojené ku Praze v roce 1922

Podobné příspěvky

7 Komentářů

  1. Pingback: แทง ROV
  2. Pingback: click here to read
  3. Pingback: Prep online order
  4. Pingback: blote tieten

Napsat komentář