|

186

Linka číslo 186 dnes spojuje metro B Hloubětín se Satalicemi včetně průjezdu oblasti Kyje na Hutích. Obsluha Satalic jí zůstává již od samotného počátku, trasa však prošla výraznými změnami a ty si nyní přiblížíme.

21. ledna 2013 – Autobus Karosa Citybus ev. č. 3052 na lince 186 u Sportareálu Satalice – Martin Dufek

Jelikož byla právě „stoosmdesátšestka“ prvním satalickým městským autobusem, můžeme se vrátit ještě o několik let dříve, než byly Satalice připojeny k Praze. Hlavní dopravu zde zajišťovala železnice. Doplněna byla autobusy ČSAD, doloženy jsou linky 01008 (později 10080) v trase Praha-Florenc – Satalice – Zápy – Brandýs nad Labem, náměstí – Čelákovice, závod – Nehvizdy – Jirny, Nové Jirny II, 01013 (později 10130) v trase Praha-Letňany, Avia – Praha-Letňany, Letov – Satalice – Jirny, Nové Jirny II – Klánovice, železniční zastávka, 01013A (později 10131) v trase Praha-Letňany, Avia – Horní Počernice, Chvaly, náměstí – Újezd nad Lesy, Blatov – Úvaly, železniční stanice a 01028 (později 10280) v trase Horní Počernice, Chvaly, náměstí – Satalice – Praha-Letňany, Avia – Bašť – Odolena Voda, závod. Jelikož s linkou 186 neměli nic společného, nebudeme je v tomto článku nadále rozebírat. Staly se později základy linek 367, 262, 269 resp. 263.

 1979 – Netypická linka 01028 spojující v nejdelší variantě Vinoř a Odolenou Vodu

Poprvé vyjela linka číslo 186 dne 27. srpna 1973 v trase Nový Hloubětín – Hloubětín – Sídliště Hloubětín (dnes Sídliště Lehovec) – Černý Most (dnes Lehovec) – Lipnická – Satalice, Hutě, Světská. K první změně trasy došlo hned od 11. února 1974, kdy byl otočen průjezd Hutěmi a „stoosmdesátšestska“ ukončena v zastávce Satalice, Hutě, Lipnická. Od 5. srpna 1975 došlo k odklonu přes zastávku Jordánská. Počínaje 10. lednem 1977 je prodloužena opět do zastávky Světská. 

Červenec 1986 – Z hloubětínských lázní jelo pouze 5 spojů ráno

Od 15. února 1978 byla z Kyjí zkrácena na konečnou Černý Most do dnešního obratiště Lehovec, naopak na druhém konci je prodloužena až do zastávky Satalice (dnes Satalická obora). Počínaje 27. únorem 1980 byly opět vybrané spoje ve všedních dnech prodlouženy do Hloubětína, tentokrát ovšem na konečnou Hloubětín, lázně (dnes přibližně Hloubětínská). Od 31. srpna 1981 přibyly v Satalicích nové zastávky Plynárna Satalice Trabantská (společně s linkami 262, 263 a 269 do Horních Počernic resp. Letňan).

Obratiště Lehovec / Černý Most s čilým dopravním ruchem – Jiří Hertl

Od 23. listopadu 1990 byla v souvislosti s otevřením stanice metra B Českomoravská prodloužena z Lehovce přes Kbelskou a Harfu do autobusového terminálu právě u této stanice. Obsluha dnešní zastávky Hloubětínská byla tou dobou zrušena pro všechny autobusové linky.

Leden 1994 – Trasa linky 186 v seznamu linek DP

Při dalším prodloužení metra, k 9. listopadu 1998, byla linka 186 převedena do trasy Černý Most – Rajská zahrada – Lehovec – Satalice.

28. srpna 2008 – Autobus Karosa Citybus ev. č. 3200 na lince 186 v terminálu Černý Most – Pavel Hypš

Počínaje 24. zářím 2000 byla pak v souvislosti s reorganizací linkového vedení výrazně prodloužena do trasy Černý Most – Satalice – Kbely – Jilemnická (dnes Bakovská) – Letecké opravny – Letňany (dnes Staré Letňany) – Tupolevova – Průjezdní (dnes Letňanská) – Prosek – Liberecká – Ládví – Kobyliské náměstí (dnes Služská) – Dunajecká – Sídliště Bohnice. V souvislosti s touto změnou byly zrušeny linky 201 (Sídliště Bohnice – Kbely – Hůlkova) a 278 (Českomoravská – Satalice – Vinoř) a také zavedena příměstská linka 386 v trase Černý Most – Satalice – Vinoř – Přezletice.

 24. září 2000 – Jízdní řád linky 186

Další změna nastává od 29. července 2001, kdy je na lince 186 výrazně omezen rozsah provozu pouze na přepravní špičky pracovních dnů. V ostatních obdobích provozu ji totiž nahradila nová linka 146 (Černý Most – Satalická obora – Liberecká – Poliklinika Prosek), která však její trasu z velké části kopírovala. V úseku Satalická obora – Poliklinika Prosek jezdila jen zhruba polovina spojů. V praxi tedy šlo tedy o omezení souběhu se silnými linkami v oblasti Bohnic a prodloužení intervalu v nejméně vytíženém úseku ze Satalic do Kbel.

Březen 2004 – Autobus linky 146 v terminále Černý Most – Lukáš Vrobel

Po zprovoznění stanice metra C Kobylisy 25. června 2004 došlo k dalším změnám v provozu městské dopravy. Všechny bohnické linky byly do této stanice zkráceny, nepatrně na nich prodlouženy intervaly a zcela zrušena byla linka číslo 127 (Českomoravská – Sídliště Bohnice). Jako kompenzace těchto změn bylo částečně to, že linka 177 (Poliklinika Mazurská – Kobylisy – Ládví – Liberecká – Prosek – Vysočanská – Spojovací – Sídliště Malešice – Skalka – Zahradní Město – Přeštická – Donovalská – Opatov – Volha – Chodov) nově také nabízela přímé spojení k metru C. Jako její posílení byl ale také obnoven původní rozsah linky 186 všemi spoji v celé trase Černý Most – Sídliště Bohnice a dále zrušena souběžná linka 146. Nově byla „stoosmedsátšestska“ také vedena přes zastávku Poliklinika Prosek namísto objezdu celého Proseka.

17. září 2003 – Karosa B732 ev. č. 5369 vypravená na linku číslo 186 v terminálu Černý Most – Tomáš Pfeifer

Další změnu linky 186 s sebou přineslo zprovoznění  úseku metra IV.C.II. (Ládví – Letňany) od 9. května 2008. Po uvedeném datu se její trasa dostává do podoby Černý Most – Rajská zahrada – Lehovec – Satalická obora – Kbely – Tupolevova – Letňany – Poliklinika Prosek – Střížkov – Madlina – Bulovka – Kuchyňka – Nádraží Holešovice. V úseku Poliklinika Prosek – Nádraží Holešovice tak „stoosmdesátšestska“ nahradila zrušenou linku 201.

 4. října 2008 – Jízdní řád linky 186

Od 1. září 2012 se další její změnou trasy stává zkrácení na obou stranách. V současné době jezdí „stoosmdesátšestska“ v trase Hloubětínská – Hloubětín – Lehovec – Lipnická – Satalice – Satalická obora. Původní trasu částečně nahradila znovuzavedení linka 201 (Nádraží Holešovice – Bulovka – Střížkov – Poliklinika Prosek – Letňany – Letecké opravny – Bakovská) a zcela upravená linka 202 (Poliklinika Mazurská – Sídliště Čimice – Ďáblice – Obchodní centrum Čakovice – Avia Letňany – Letecké opravny – Bakovská – Satalice – Černý Most). Linka 186 se tak vrátila do trasy provozované před rokem 1990, když tehdy ji v této trase projížděly jen vybrané spoje.

22. února 2013 – Výjimečné vypravení kloubového autobusu na linku 186.

Počínaje 20. listopadem 2012 byl dvacetiminutový interval ve slabých přepravních obdobích změněn na poněkud netradiční interval 13-24 minut. Je způsoben proložením s linkou číslo 202, i když jede k odlišné stanici metra. Ke stejnému datu zároveň vznikly dva ranní školní spoje, které zajíždějí na Lehovci do otočky.

20. listopadu 2012 – Jízdní řád linky 186 ze školní zastávky Lehovec

Již při změnách v září 2012 bylo plánováno nasazení minibusů na dlouhou tangenciální linku 202, která částečně nahrazovala bývalou linku 186. Jelikož jejich nasazení právě kvůli délce trasy nebylo příliš efektivní, sešlo z něj. Nakonec se od 30. března 2013 minibusy objevují o víkendech právě na lince 186. Od 28. června 2014 je přesunuta zastávka Lehovec ve směru Hloubětínská blíže místní zástavbě a Penny marketu, jelikož přestup na tramvaj je možný ještě v následující zastávce.

 13. dubna 2013 – Minibus na lince 186 přijíždí k satalickému nádraží – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: web vetinari.wz.cz, web doprava.cx (Dopravní měsíčníky, web ropid.cz (Přehledy trvalých změn), Jízdní řády PID 2000, Jízdní řády PID 2009, Seznam linek DP leden 1994, Informace o pražské dopravě 1986, Jízdní řády středočeského kraje 1979, web citybus.cz (Dopravní obsluha sídliště Černý Most), web prahamhd.vhd.cz (Linky DP Praha)
    Text zveřejněn: 10. dubna 2013
Poslední aktualizace: 4. března 2015

Podobné příspěvky

5 Komentářů

  1. Pingback: kojic acid soap

Napsat komentář