|

187

Momentálně zrušená autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 187 byla jednou zavedena, podruhé vzešla z autobusové linky číslo 197 a také prošla dvojím zrušením. Velmi výrazně ovlivňovalo její trasování rozšiřování pražské podzemní dráhy (metra). Kromě trvalých změn uvedených níže stojí za zmínku skutečnost, že při povodňové a popovodňové dopravě v letech 2002 – 2003 dlouhodobě nahrazovala „stoosmdesátsedmička“ vyloučené úseky metra. Jejím dopravcem se stal pražský Dopravní podnik, který na linku nasazoval převážně kloubové autobusy, ovšem standardně dlouhé vozy na ní též jezdily.

7. leden 2004 – Karosa B 741.1922 ev. č. 6101 na lince číslo 187 v terminálu Palmovka – Zdeněk Liška

Od 16. dubna 1973 zavedl pražský Dopravní podnik autobusovou linku číslo 187 v trase: Chodov, U školy – Háje, MNV – Petrovice, MNV – Horní Měcholupy – Náměstí Jana Marata – Hostivař, Autorenova. Obratiště Autorenova se nacházelo na katastru Dolních Měcholup, dnes se jedná o zastávku Továrny Hostivař. Rozsah provozu byl stanoven jen na špičky pracovních dnů. Už 24. září 1973 přišla úprava zakončení trasy: Chodov – Na Sádce – Chodov, Skalka – Náměstí Jana Marata – Autorenova. Počínaje 12. květnem 1974 začala jezdit „stoosmdesátsedmička“ také v sedlech pracovních dnů. Tato změna souvisela s otevřením prvního úseku pražského metra I. C (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc) dne 9. května 1974. Za rok, konkrétně 4. května 1975, došlo k prodloužení trasy o úsek: Autorenova – Dolní Měcholupy, kudy námi popisovaná linka jezdila v sedlech a odpoledních přepravních špičkách pracovních dnů. V oblasti Hostivaře nastala drobná úprava trasy  mezi 17. červencem 1976 až 28. březnem 1978, kdy ze zastávky Náměstí Jana Marata vedla ulicemi Podjezdová a Příjezdová do zastávky U továren a dál pokračovala k Autorenově.

1975 – Ve výřezu linkového vedení vidíme trasu autobusové linky číslo 187 – Archiv DP

Po již uvedeném 28. březnu 1978 měla autobusová linka číslo 187 trasu: Chodov – Nádraží Hostivař – Kablo – Malešice, Perlit – Prefa Malešice. Současně byl stanoven rozsah provozu jen na špičky pracovních dnů. Ke zkrácení do zastávky Malešice, Perlit došlo 21. června 1979. Při otevření úseku metra II. C (Kačerov – Budovatelů, nyní Chodov – Kosmonautů, nyní Háje) dne 7. listopadu 1980, vstoupily v platnost od následujícího dne změny v povrchové dopravě, a tak od 8. listopadu 1980 vedla „stoosmdesátsedmička“ v trase: Budovatelů – Na Sádce – Protivova – Kosmonautů – Řepčická – Hornoměcholupská – Náměstí Jana Marata – Nádraží Hostivař – Perlit. Po uvedení úseku metra II. A (Náměstí Míru – Želivského) do provozu, dne 19. prosince 1980, přišly od následujícího dne, tedy od 20. prosince 1980, další změny v povrchové dopravě. Námi popisovaná linka měla nově upravenou trasu: Perlit – Nádraží Hostivař (dále jezdila současnou ulicí Gercenova) – Sídliště Hornoměcholupská (zastávka obsluhovaná pouze v uvedeném směru) – Hornoměcholupská (zastávka obsluhovaná v opačném směru) – Řepčická – Náměstí Jana Marata (zastávka obsluhovaná v opačném směru) – Kosmonautů – Budovatelů.Už 6. dubna 1981 došlo ke zrušení autobusové linky číslo 187. Ke stejnému datu byl zaveden celodenní provoz autobusové linky číslo 136, která tehdy vedla trasou: Burešova – Sídliště Hornoměcholupská. Touto úpravou „stotřicetšestka“ dostatečně obsloužila oblast Petrovic a Horních Měcholup.

1986 – Autobusová linka číslo 187 uvedená v knižním jízdním řádu – sbírka Pavel Hypš

Po druhé vzešla „stoosmdesátsedmička“ z autobusové linky číslo 197, která byla zavedena 9. května 1974 s celotýdenním rozsahem provozu v trase: Novodvorská – Výzkumný ústav A. S. Popova (nyní Jílovská) – Podolská nemocnice – Národní divadlo – Revoluční – Dopravní podniky – Vychovatelna – Prosek. Zavedení „stodevadesátsedmičky“ souviselo s otevřením prvního úseku pražského metra I. C (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc). Prodloužení trasy z konečné Prosek do konečné Průjezdní (nyní Letňanská) přišlo 10. ledna 1977. Na opačném konci trasy vedla z Novodvorské do zastávky Sídliště Lhotka od 24. dubna 1982. Výrazné zkrácení trasy do podoby: Staroměstská – Revoluční – Dopravní podniky – Vychovatelna – Prosek – Průjezdní vstoupilo v platnost 16. prosince 1982.

22. listopad 2003 – Karosa B 741.1922 ev. č. 6155 na lince číslo 187 v nástupní zastávce Nádraží Holešovice – Zdeněk Liška

Znovu jsme se s autobusovou linkou číslo 187 mohli setkávat od 5. února 1983 ve výše uvedené trase:Staroměstská – Revoluční – Dopravní podniky – Vychovatelna – Prosek – Průjezdní. Fakticky šlo jen o  přečíslování původní „stodevadesátsedmičky“. Jediným rozdílem byl stanovený rozsah provozu na přepravní špičky pracovních dnů. Při prodloužení trasy metra C do stanice Fučíkova (úsek III. C Sokolovská, nyní Florenc – Fučíkova, nyní Nádraží Holešovice, uveden do provozu 3. listopadu 1984) došlo od 4. listopadu 1984 k úpravě trasy námi popisované linky: Fučíkova – Liberecká – Sídliště Prosek – Průjezdní. K témuž datu byl zaveden celotýdenní rozsah provozu.

 5. březen 2004 – Karosa B 941.1930 ev. č. 6264 na lince číslo 187 v zastávce Vychovatelna – Zdeněk Liška

Počínaje 1. zářím 1988 došlo k úpravě provozu tak, že úsekem: Fučíkova – Liberecká – Sídliště Prosek jezdila jen část spojů v ranní přepravní špičce pracovních dnů, ostatní zůstaly ukončeny v zastávce Sídliště Prosek. Díky otevření úseku metra II. B (Florenc – Palmovka – Českomoravská), dne 22. listopadu 1990, vstoupila v platnost od následujícího dne, tj. od 23. listopadu 1990, změna trasy autobusové linky číslo 187 do podoby: Nádraží Holešovice – Vychovatelna – Liberecká – Sídliště Prosek – Prosek – Palmovka, přičemž všechny spoje projížděly celou trasu. V uvedené trase setrvala „stoosmdesátsedmička“ až do roku 2004.

 26. září 2006 – Karosa B 941E.1964 ev. č. 6283 na lince číslo 187 v zastávce Písečná – Zdeněk Liška

Díky prodloužení metra do stanice Ládví (úsek IV. C I Nádraží Holešovice – Ládví, uveden do provozu 26. června 2004) přišla, rovněž k 26. červnu 2004, úprava trasy „stoosmdesátsedmičky“ do podoby: Palmovka – Prosek – Liberecká – Štěpničná – Ládví. Už 7. března 2005 nastalo v ranní přepravní špičce pracovních dnů trvalé prodloužení trasy o úsek: Ládví – Kobylisy – Písečná – Podhajská pole – Sídliště Bohnice, kdy v daném úseku zkracovala interval zejména stávajících autobusových linek číslo 177 a 200. Počínaje 1. zářím 2005 začaly linku o víkendech a státních svátcích obsluhovat také standardně dlouhé autobusy. Dosud poslední prodloužení trasy metra C (úsek IV. C II Ládví – Letňany, jeho slavnostní otevření se uskutečnilo 8. května 2008) znamenalo ke dni 9. května 2008 zrušení autobusové linky číslo 187 a její nahrazení stávajícími upravenými a posílenými autobusovými linkami číslo 140, 166, 185, 200 a samozřejmě nově otevřeným úsekem metra.

18. únor 2006 – Karosa B 931.1679 ev. č. 7417 na lince číslo 187 v zastávce Prosek. V pravé části snímku je vidět staveniště budoucí stanice metra Prosek – Zdeněk Liška

 Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), 30 let pražského metra (Fojtík P.), knižní jízdní řády PID, web ropid.cz
Poslední aktualizace: 17. února 2015

Podobné příspěvky

8 Komentářů

  1. Pingback: bonanza178
  2. Pingback: here
  3. Pingback: nagaqq poker
  4. Pingback: meja365
  5. Pingback: slot
  6. Pingback: poker-info.net

Napsat komentář