|

101

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) nesoucí číselné označení 101 je nejstarší v systému pražské městské hromadné dopravy. Tímto obsáhlým článkem si přiblížíme její dlouhou a pestrou historii sahající do roku 1925 – tedy do druhého znovu zavedení autobusové dopravy v Praze. Prakticky po celou dobu své existence je provoz městským dopravcem zajišťován standardními autobusy a v novodobé historii také midibusy. Bohužel vlivem neustálého slučování a rušení linek v současnosti postupně opouští části své původní trasy. Od roku 2009 navíc přestala jezdit i na svou prapůvodní konečnou zastávku Čechovo náměstí…

6. srpna 2013 – Karosa B931 E ev. č. 7480 na lince číslo 101 na křižovatce ulic Práčská x Topolová – Zdeněk Liška

Předchůdkyní „stojedničky“ se stala první (resp. druhá) autobusová linka označená písmenem A, zavedená 21. června 1925, v trase: Vršovice, Čechovo nám. – Chodovská silnice – Pod vinicí – Záběhlice, obecní úřad (dnes U Lípy). K její první úpravě došlo 10. listopadu 1929, kdy je prodloužena do podoby: Na Můstku – Zemská porodnice – Francouzská třída – Náměstí Svatopluka Čecha – Záběhlice. V úseku Náměstí Svatopluka Čecha – Záběhlice (tj. původní trasa) jezdily pouze vybrané spoje.

Slavnostní zahájení autobusové dopravy v Praze před Staroměstskou radnicí 20. června 1925. – Archiv DP

Od 9. dubna 1930 je „áčko“ prodlouženo z konečné Na Můstku ke Stavovskému divadlu, aby bylo od 14. září 1930 prodlouženo ze Záběhlic přes Práče do konečné Hostivař, Husovo náměstí. V úseku Náměstí Svatopluka Čecha – Husovo náměstí jezdí jen vybrané spoje.

Konečná zastávka linky A na Čechově náměstí – Archiv DP

Další prodloužení, tentokrát z Husova náměstí do konečné Hostivař, nádraží, se uskutečnilo k 25. lednu 1931, přičemž z Náměstí Svatopluka Čecha sem zajíždí vybrané spoje. Změna části trasy „áčka“ proběhla 20. září 1931, odkdy byla mezi Štěpánskou ulicí a Zemskou porodnicí vedena přes náměstí Petra Osvobozeného (dnes I.P.Pavlova), namísto přes Větrov.

Autobus Laurin & Klement 540 ev. č. 2 určený pro linku A – Archiv DP

Významné prodloužení přišlo od 23. října 1932, protože byla linka A od Stavovského divadla vedena dále na Staroměstské náměstí a přes Křižovnické náměstí se dostává k Zemskému vojenskému velitelství na Malé Straně (dnes místo zastávky Nerudova). V úseku Zemské vojenské velitelství – Stavovské divadlo jezdila denně do 20 h. Jistě stojí za zmínku i fakt, že byla v daném úseku směřována přes starobylý Karlův most.

Leden 1937 – Schéma trasy linky A – Archiv DP

Poslední předválečná změna nastala  19. ledna 1938 a znamenala odklon přes Náměstí Republiky mezi zastávkami Na Můstku a Stavovské divadlo. První zkrácení „áčka“, způsobené válečnými událostmi, proběhlo k 1. říjnu 1939, od kdy jezdilo jen v trase: Čechovo náměstí – Hostivař, nádraží.

Leden 1938 – Linka A se objevovala i ve schématu tramvajových linek, ovšem ryze informativně – Archiv DP

Od 5. května 1940 je dále zkrácena do konečné Hostivař, Husovo náměstí a k poslednímu „válečnému“ zkrácení  došlo 16. dubna 1942. Po tomto datu měla trasa podobu: Chodovská – Hostivař, Švehlovo náměstí. K 11. březnu 1945 je rozsah provozu stanoven pouze na všední dny, ovšem toto omezení platilo do 21. září 1946 (od následujícího dne jezdí „áčko“ opět celotýdenně).

1941 – Ve výřezu schématu linek pražské městské dopravy vidíme vyobrazení autobusové linky A. – Archiv DP

Za necelý rok, 15. září 1947, je „áčko“ prodloučeno po původní trase z Čechova náměstí na Husovo náměstí. Od 2. listopadu 1948 byla dál prodloužena: Čechovo náměstí – Hostivařské náměstí – Nádraží Hostivař, přičemž v úseku Hostivařské náměstí – Nádraží Hostivař jezdily pouze dva páry spojů v pracovní dny.

1948 – Schéma trasy linky A – Archiv DP

Zavedení všech spojů do celé trasy se uskutečnilo až od 3. ledna 1954. Při rozsáhlé reorganizaci linkového vedení pražské městské dopravy, provedené k 31. prosinci 1951, získává „áčko“ číselné označení 101, ale trasa zůstává stále stejná. Změna trasy vstoupila v platnost až 2. ledna 1961 se týkala ukončení v zastávce Koh-i-noor namísto dosavadního Čechova náměstí.

31. prosince 1958 – Schéma trasy linky číslo 101 – publikace Linky MHD v Praze 1829-1990

Další změna přišla 2. ledna 1967, kdy jsou zavedeny posilové spoje v trase Koh-i-noor – V Korytech. Od 1. března 1968 jsou vložené spoje prodlouženy do zastávky U Lípy, k 1. červnu 1970 jsou však zrušeny. Od 1. dubna 1976 opět nejezdí linka číslo 101 přes Hostivařské náměstí.

12. května 1975 – Schéma trasy linky číslo 101 – Archiv DP

Další úprava, vstupující v platnost 26. září 1977, s sebou přináší změnu trasy do podoby: Čechovo náměstí – Nádraží Hostivař – Dolní Měcholupy, Plynárna. Za necelý rok, 13. srpna 1978, dochází k prodloužení o úsek Čechovo náměstí – Svahová – Kodaňská – Náměstí Míru – I. P. Pavlova – Karlov, Dětská nemocnice.

1980 – Schéma trasy linky číslo 101 – sbírka Pavel Hypš

V roce 1985, konkrétně od 20. dubna, jezdí „stojednička“ v úseku Karlov, Dětská nemocnice – Náměstí Míru pouze v pracovních dnech, aby byl k 3. listopadu opět rozšířen rozsah provozu v daném úseku na celotýdenní s dílčí úpravou trasy. Tím pádem všechny spoje projíždí celou trasou.

1986 – Jízdní řád autobusové linky číslo 101 – sbírka Pavel Hypš

Zásadní změnou se stalo prodloužení metra A do stanice Strašnická, a proto je, od 12. července 1987, linka číslo 101 vedena v nové trase: Strašnická – Nádraží Strašnice – Jesenická – U lípy – Plynárna Měcholupy. Původní úsek v centru města nahradila nově zavedená autobusová linka číslo 272.

15. listopadu 1995 – Karosa B732 na lince číslo v obratišti Plynárna Měcholupy – Roman Vanka, web citybus.cz

Další změna „stojedničky“ přišla za zhruba deset let, k 1. květnu 1998, kdy jezdí v nové upravené trase: Strašnická – Jesenická – Cíl (nyní Centrum Zahradní Město) – Topolová – Plynárna Měcholupy, přičemž v úseku Cíl – Plynárna Měcholupy jezdí pouze v přepravních špičkách pracovních dnů.

11. listopadu 2004 – Karosa B731 ev. č. 7019 vypravená na linku číslo 101 na Strašnické – Zdeněk Liška

Až od 9. května 2008 byla trasa „stojedničky“ opět upravena: Skalka – Zahradní Město – Na Groši – Topolová – Hlohová – Jesenická – V Korytech – Bohdalec – Koh-i-noor – Čechovo náměstí (pouze ve směru Tolstého) – Bělocerkevská (pouze ve směru Skalka) – Tolstého. Po této úpravě končil provoz v cca 21 h. Část uvedené trasy vychází z původní již zrušené autobusové linky číslo 138 a úsek Strašnická – Centrum Zahradní Město pak obsluhovala posílená autobusová linka číslo 224.

9. května 2008 – Schéma vedení linek v oblasti Zahradního Město, linka číslo 101 vyznačena hnědou barvou – materiály Ropid

Po 30. srpnu 2008 „stojednička“ opět jede úsekem: Na Groši – Záběhlická škola – U lípy – V Korytech. Rok poté, 1. září 2009, došlo ke zrušení zastávky Čechovo náměstí a tak je část trasy odkloněna: Koh-i-noor – Kavkazská – Bělocerkevská.

23. října 2008 – Karosa B732 ev. č. 5887 na lince číslo 101 v zastávce U Průseku – Pavel Hypš

Zkrácení o úsek Na Groši – Skalka proběhlo 12. prosince 2010 a od tohoto data se novou konečnou zastávkou stává opět Nádraží Hostivař. Zanedlouho, od 5. února 2011, se na lince číslo 101 celotýdenně vyskytují na vybraných spojích midibusy. K rozšíření provozu ve večerních hodinách (cca do půlnoci) došlo 1. září 2012.

3. září 2012 – Ikarus E 91 na lince číslo 101 v zastávce Záběhlická škola – Pavel Hypš

Od 29. června 2013 dochází na „stojedničcce“ k prodloužení trasy: Tolstého – Nádraží Hostivař – Kablo – Zentiva – Kablo – Rádiová – Malešická továrna – Depo Hostivař. V úseku Nádraží Hostivař – Depo Hostivař jezdily vybrané spoje v pracovních dnech ráno, odpoledne a večer.

30. března 2015 – Karosa Citybus na lince číslo 101 směřuje z Vršovic na Depo Hostivař – Pavel Hypš

K 15. říjnu 2016 dochází k další úpravě trasy, kterou se linka číslo 101 dostává do podoby: Tolstého – Na Míčánkách (pouze v uvedeném směru) – Kavkazská – Koh-i-noor – Bohdalec – Záběhlice – Záběhlická škola – Centrum Zahradní Město – Zahradní Město – Skalka – Michelangelova – Sídliště Skalka. V úseku Skalka – Sídliště Skalka jezdí pouze vybrané spoje, pro spoje nezajíždějící na Sídliště Skalka je nástupní zastávkou Michelangelova. Novou trasou nahradila linku číslo 138, která naopak zajistila místo linky číslo 101 spojení k Zentivě. Spojení Záběhlic a Hostivaře zajistila nová linka číslo 154. Spolu se změnou trasy se na většinu spojů námi popisované linky vrátily standardně dlouhé vozy.

15. května 2017 – Renault Citybus 12M ev. č. 3250 na lince číslo 101 v obratišti Sídliště Skalka – Pavel Hypš

K 3. září 2017, ve spojitosti s úpravami na lince číslo 138, došlo opět k výměně jejich konečných zastávek. Linka číslo 138 se vydala ze Skalky na Sídliště Skalka a „stojednička“ na Zentivu. Zajímavostí je, že na vybraných spojích jedoucích na směny jsou nasazeny kloubové autobusy, jedoucí ovšem pouze v úseku Skalka – Zentiva.

19. října 2017 – SOR NB18 ev. č. 6607 na lince číslo 101 vyjíždí ze zastávky Kovošrot – Pavel Hypš

Počínaje 10. prosincem 2017 začali spoje linky číslo 101 jezdit mezi zastávkami Kavkazská a Koh-i-noor ulicí Vršovická na místo Kavkazské, tato změna neměla vliv na zastávky. K 9. lednu 2021 došlo k zavedení provozu vozidel kategorie Md+ (délka cca 10,5 metru) na většině spojů místo dosavadních midibusů. Od 16. září 2021 začala fungovat nová obousměrná zastávka Nádraží Zahradní Město.

15. března 2021 – Solaris Urbino 10,5 ev. č. 2317 na lince číslo 101 v zastávce Kavkazská – Pavel Hypš

Významná změna pro linku číslo 101 přišla 2. prosince 2021, kdy byla prodloužena z Vršovic až na Žižkov. Od tohoto data je vedena v trase: ZENTIVA – Michelangelova – SKALKA – Nádraží Zahradní Město – Centrum Zahradní Město – Záběhlická škola – Záběhlice – Bohdalec – Koh-i-noor – Kavkazská – Slovinská – Perunova – Jiřího z Poděbrad – U Prdlavky – Náměstí Winstona Churchilla (Z) – VIKTORIA ŽIŽKOV.

19. července 2022 – Solaris Urbino 10,5 ev. č. 2308 na lince číslo 101 v zastávce Perunova – Pavel Hypš

Závěrem lze říci, že „stojednička“ má své nezastupitelné místo v systému pražské městské dopravy. Za poslední čtvrtletí u ní sice docházelo (a dochází) k postupnému „vytlačování“ z centra Prahy na její okrajové části, ale i tak zůstává nejstarší městskou autobusovou linkou v Praze. Vždyť území Záběhlic obsluhuje téměř 90 (!) let.

19. ledna 2011 – Karosa Citybus na lince číslo 101 v zastávce Koh-i-noor – Pavel Hypš

Zdroje: STO LET VE SLUŽBÁCH MĚSTA (Fojtík P., Jílková M., Prošek F.) – chronologie linky 101, Dobové knižní jízdní řády a jiné materiály, web ropid.cz, Dopravní měsíčník webu Doprava.cx

Podobné příspěvky

Napsat komentář