|

297

Midibusová linka Pražské integrované dopravy číslo 297 působila v síti pouhých 6 let, kdy zajišťovala několik místních přepravních vztahů na území Malešic, Strašnic a Vinohrad. První polovinu doby jejího provozu ji zajišťoval dopravce About Me, poté vystřídaný dopravcem Arriva City.

20. června 2011 – SOR CN8,5 ev. č. 1927 na lince číslo 297 v zastávce Poliklinika Malešice – foto Pavel Hypš

K zavedení linky číslo 297 došlo 10. října 2010, a to v trase: ŽELIVSKÉHO – Třebešín – Vackov – Malešická stráň – Rektorská – Malešické náměstí – Sídliště Malešice – Černická (T) – POLIKLINIKA MALEŠICE. Nahradila zkrácenou linku číslo 155 a v oblasti Malešické stráně se jednalo o zcela první provoz pravidelné autobusové linky. Od 12. prosince 2010 došlo k prodloužení linky číslo 297 z terminálu Želivského do zastávky Nemocnice Vinohrady.

4. října 2011 – SOR CN8,5 ev. č. 1932 na lince číslo 297 v zastávce Malešická – foto Pavel Hypš

Jak již bylo řečeno v úvodu, provoz námi popisované linky zprvu zajišťoval dopravce About Me dvěma nízkopodlažními midibusy. Kvůli provozním problémům dopravce došlo v roce 2013 ke snížení jeho výkonů. K 29. červnu 2013 sem vyjely autobusy dopravce Arriva City.

3. května 2014 – SOR BN12 ev. č. 1252 na lince číslo 297 v zastávce Nemocnice Vinohrady – foto Pavel Hypš

Kvůli postupnému posunu číselných řad z důvou neustále se rozšířujícího počtu regionálních linek došlo k 15. říjnu 2016 k přečíslování linky číslo 297 na 155. Číslo 297 dodnes znovu využito nebylo, jen vyjímečně se objevuje jako interní číslo neveřejných nebo náhradních spojů.

31. března 2014 – Scania Omnilink ev. č. 1249 na lince číslo 297 poblíž terminálu Želivského – foto Pavel Hypš

Podobné příspěvky

Napsat komentář