|

105

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) označená číslem 105 (a její předchůdkyně) se na území Hlubočep a Barrandova vyskytuje, byť s přestávkami, už od roku 1933. „Stopětku“ provozuje pražský Dopravní podnik (zpočátku také jeho předchůdce Elektrické podniky), který na ní vypravuje autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních) a v poslední době též midibusy.

Karosa Citybus ev. č. 3041 na lince číslo 105 přijíždí do zastávky Lihovar – Jan Freitag

Koncem 20. let byla zahájena výstavba zcela nové vilové čtvrti na vrcholech barrandovských skal. Prvním domem tohoto projektu se staly, dnes opuštěné, barrandovské terasy. Dopravu  k nim zajišťoval, nejpozději od roku 1930, soukromý autocar v trase: Václavské náměstí (Palác Fénix) – U Myslíků – U Národního divadla – Na Harrachově náměstí – Pod Barrandovem (Sportovní podniky) – Barrandov (kavárna). 

7. června 1930 – Jízdní řád autocaru na Barrandov – sbírka Pavel Hypš

Od 31. března 1933 zavedly pražské Elektrické podniky autobusovou linku označenou písmenem S v trase: Václavské náměstí – Karlovo náměstí – Dienzenhofferovy sady – Západní nádraží (dnes Smíchovské nádraží) – Zlíchov – Terasy – Barrandov, Filmové ateliery. Rozsah provozu byl stanoven na špičky všedních dnů a na nedělní odpoledne, přičemž v úseku: Terasy – Barrandov, Filmové ateliery jezdila pouze část spojů. V uvedené podobě bylo „esko“, k 24. září 1938, zrušeno.

1938 – Schéma trasy linky S – publikace Linky MHD v Praze 1829 – 1990

K jeho znovuzavedení došlo již 26. ledna 1939, ale ve zkrácené trase: Hlubočepy – Terasy – Serpentina – Nad Terasami – Horní cesta – Na Habrové – Ateliery Barrandov a s provozem ve všední dny. Po 15. říjnu 1939 jezdila autobusová linka S celotýdenně. Kvůli válečným konfliktům docházelo k postupnému omezování provozu. V obdobích mezi 5. červnem 1944 až 18. únorem 1946 a 7. dubnem 1947 až 11. říjnem 1948 byl provoz zastaven zcela. Po poslední obnově bylo „esko“ v provozu pouze v pracovní dny.

Duben 1941 – Ve výřezu linkového vedení vidíme znázornění autobusové linky S – Archiv DP

Při reorganizaci linkového vedení pražské městské hromadné dopravy, uskutečněné k 31. prosinci 1951, získala linka S nové číselné označení 105. Od 1. června 1959 došlo k prodloužení vybraných spojů z Filmových ateliérů do Klukovic.

1957 – Škoda 706 RO MTZ ev. č. 109 s orientacemi linky číslo 105 v garážích – Archiv DP

K zavedení celotýdenního provozu v úseku Zlíchov – Filmové ateliéry došlo až 1. května 1965. Další změna nastala již 26. května 1965, kdy byly všechny spoje zkráceny k Filmovým ateliérů a úsek do Klukovic nahrazen posílenou linkou číslo 104.

25. dubna 2015 – Původní obratiště autobusů Zlíchov stálo na místě dnešní křižovatky cyklostezek A11 a A12 – Pavel Hypš

Až na přelomu 70. a 80. let přišly tři úpravy rozsahu provozu. První, zavedená 29. prosince 1979, znamenala omezení pouze na pracovní dny. Již po 2. březnu 1981 jezdila „stopětka“ jen v přepravních špičkách pracovních dnů. K omezení rozsahu provozu pouze na ranní špičky pracovních dnů došlo 10. října 1983.

29. května 1973 – Škoda 706RTO CAR ev. č. 4844 na lince číslo 105 v obratišti Zlíchov – Tomáš Dvořák

Kvůli stavebním pracem na tramvajové trati do Hlubočep nastalo od 4. února 1984 do 4. června 1985 prodloužení „stopětky“ z Hlubočep k tramvajové konečné Lihovar. Mezitím, od 11. července 1984, došlo k omezení průjezdu severní části ulice Barrandovská, kolem barrandovských teras, a linka číslo 105 vyjela v upravené trase: Lihovar – Hlubočepy – Klukovická – Slivenecká – Filmové ateliery – Barrandovská. Obrat probíhal jednosměrným objezdem ze zastávky Filmové ateliéry (na Křiženeckého náměstí) ulicemi Filmařská a Barrandovská, ke křižovatce ulic Lumierů, Barrandovská a Skalní. Zde byla umístěna konečná zastávka Barrandovská a ulicí Lumierů se autobus vrátil zpět na Kříženeckého náměstí. Ke stejnému datu byl zaveden opět provoz i o víkendech.

23. dubna 2015 – Prostor bývalé konečné zastávky Barrandovská, kolem kterého projíždí i dnes linka číslo 105 – Pavel Hypš

V souvislosti s otevřením úseku metra I. B. (Smíchovské nádraží – Sokolovská, nyní Florenc) nastaly od 3. listopadu 1985 další změny „stopětky“. Jednak byla trasa prodloužena a ukončena v terminálu Smíchovské nádraží a současně došlo k omezení provozu pouze na špičky pracovních dnů. Ke stejnému datu došlo také k ukončení výše uvedené výluky a obrat probíhal opět na Kříženeckého náměstí.

1986 – Ukázka linky číslo 105 v knižním jízdním řádu – sbírka Pavel Hypš

Počínaje 1. dubnem 1987 se trasa dostala do podoby: Smíchovské nádraží – Serpentina (zastávka obsluhována v ranní přepravní špičce ve směru tam, v odpolední přepravní špičce opačně) – Terasy (zastávka obsluhována v ranní přepravní špičce ve směru zpět, v odpolední přepravní špičce opačně) – Geologická (zastávka obsluhována v ranní přepravní špičce ve směru zpět, v odpolední přepravní špičce opačně) – Filmové ateliery.

1. září 1989 – Schéma trasy linky číslo 105 – sbírka Pavel Hypš

V průběhu 90. let byl její interval postupně prodlužován a k 1. září 1999 došlo k úplnému zrušení provozu. 

1996 – Výpis trasy linky číslo 105 – sbírka Pavel Hypš

Při změnách linkového vedení PID, vstupujících v platnost 31. srpna 2002, přišlo od 2. září 2002 znovuzavedení „stopětky“ ve shodné polookružní trase. Linka jezdila v pracovní dny v době od cca 8 h do cca 13.30 h. Její opětovné zrušení nastalo 29. listopadu 2003, a to především díky otevření tramvajové tratě: Hlubočepy – Sídliště Barrandov.

19. června 2003 – Karosa B731 ev. č. 7124 na lince číslo 105 v terminálu Smíchovské nádraží – Tomáš Pfeifer

V posledně uvedené trase byla „stopětka“ opět zavedena k 1. září 2012, ovšem tentokrát s celodenním a celotýdenním rozsahem provozu. Počínaje 1. září 2013 je zavedeno zajíždění ke vchodu do filmových ateliérů na Křiženeckého náměstí. Od tohoto data je tedy vedena v trase: Smíchovské nádraží – Lihovar – Barrandovská – Filmové ateliéry (od 9. dubna 2022 Filmové ateliéry Barrandov) – Geologická – Lihovar – Smíchovské nádraží. Od 7. dubna 2015 jsou o víkendech na většinu spojů nasazeny midibusy.

19. dubna 2015 – Solaris Urbino 8,9 na lince číslo 105 v točně Filmové ateliéry – Pavel Hypš

Závěrem lze říci, že autobusová linka číslo 105 prošla pestrým vývojem, i když byla několikrát zrušena a několikrát znovu zavedena. Z výše uvedeného textu doslova vyplývá, že se historie opakuje a v případě „stopětky“ to platí minimálně dvojnásob.

Iveco Crossway LE na lince číslo 105 v zastávce Slavínského – Jiří Vařečka

Zdroje. publikace Autobusy a trolejbusy pražské městské hromadné dopravy (Stanislav Linert), publikace Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Prošek F., Fojtík P.), knižní jízdní řády PID, Seznam linek a zastávek metra, tramvají a autobusů městské hromadné dopravy v Praze (vydání leden 1994 a květen 1995), web ropid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *