|

351

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 351 se stala jednou z prvních v tehdy nově vznikajícím systému PID. V úplném začátku systému PID, počátkem 90. let, zkoušel pražský Dopravní podnik možnost integrace některých úseků na železničních tratích Československých drah. „Třistapadesátjednička“ vzešla z dříve provozovaných autobusových linek a postupnou integrací začala spojovat Prahu s nedalekými Neratovicemi. Jejím dopravcem se stal pražský Dopravní podnik, který na ni nasazuje standardně dlouhé autobusy (včetně nízkopodlažních).

 27. června 2008 – Karosa B931E ev. č. 7260 vypravená na linku číslo 351 přijíždí do terminálu Letňany – Pavel Hypš

Dopravní spojení Neratovic s Prahou zajišťovala (a zajišťuje) železniční trať: Praha, hlavní nádraží – Praha-Čakovice – Měšice u Prahy – Neratovice – Mladá Boleslav, hlavní nádraží – Turnov, která je dnes označena číslem 070. Úsek: Neratovice – Praha-Čakovice byl dán do užívání už 23. října 1871. Dalším dopravním prostředkem, který v této lokalitě doplnil železnici, se stal autobus. Autobusovou linku: Praha – Zdiby – Libiš – Mělník provozoval, v období 1912 – 1914 a znovu po roce 1930, soukromník František Černý z Mělníka. Podobná, ale delší linka existovala od 28. června 1930 v režii státní silniční dopravy. Tehdy měla trasu: Praha – Mělník – Liběchov – Želízy. Časem mezi Prahou a Neratovicemi vzniklo hned několik státních autobusových linek, které provozoval podnik ČSAD (Československá automobilová doprava; od roku 1950 Československá státní automobilová doprava). ČSAD existovala v období 1949 – 1990 a poté byly jednotlivé provozovny privatizovány (prodány).

 1991 – 1992 – Autobusová linka ČSAD číslo 10033 uvedená v knižním jízdním řádu – sbírka Zdeněk Liška

Autobusové linky jezdící z Prahy přes Líbeznice nebo Odolenu Vodu do Neratovic a dál však s autobusovou linkou PID číslo 351 měly shodné jen některé úseky svých tras, a proto se jim nebudeme více věnovat. Zapřímé předchůdkyně lze považovat autobusové linky ČSAD: 01003 A (po roce 1972 označená číslem 10031)Praha – Líbeznice – Nová Ves – Neratovice, zavedená v období 1962 – 1966, 10033 Praha (Vysočany) – Praha, Avia (nyní Avia Letňany) – Praha, Čakovice – Praha, Třeboradice – Hovorčovice – Měšice, obec – Nová Ves – Kojetice, obec – Neratovice, sídliště, zavedená v období 1989 – 1990 a 01009 (po roce 1972 označená číslem 10090) Praha (Vysočany) – Čakovice – Třeboradice – Hovorčovice – Měšice – Nová Ves – Čakovičky, zavedená ještě Československými dráhami dne 1. června 1947 pod číslem 3102 a ve zkrácené trase: Praha – Čakovice. V roce 1955 byla prodloužena do Třeboradic. Provozovatelem uvedených linek se stal dopravní závod ČSAD 101 Praha-Karlín, od roku 1970 přestěhovaný do nového areálu na pražském Klíčově.

1997 – 1998 – Autobusová linka PID číslo 351 zveřejněná v knižním jízdním řádu – sbírka Zdeněk Liška

Od 11. ledna 1992 začal pražský Dopravní podnik experimentovat s ověřováním některých prvků integrovaného systému, spočívajícího především v zavedení dvou autobusových linek směřujících za hranice Prahy. Paralelně s nimi i nadále trval provoz stávajících autobusových linek ČSAD, ovšem oba dopravci vzájemně uznávali předplatní jízdenky. První z nově zavedených linek, označená číslem 351, obsahovala pouze vybrané spoje a směřovala jen do obce Hovorčovice. Tehdy vedla v trase: Českomoravská – Prosek – Průjezdní (nyní Letňanská) – Letov (nyní Rychnovská) – Letňany (nyní Staré Letňany) – Avia Letňany – Nádraží Čakovice – Králova – Třeboradice – Hovorčovice. Po nabytí platnosti nového silničního zákona z roku 1994 obdržela námi popisovaná linka licenční číslo 100 351.

14. března 2003 – Karosa B 731.1663 ev. č. 7013 na lince číslo 351 v ulici Na Harfě poblíž tramvajové smyčky Harfa – Tomáš Pfeifer

Teprve při dalším rozšíření systému PID přišlo prodloužení trasy „třistapadesátjedničky“ až do Libiše. Stalo se tak 1. července 1996, kdy se trasa dostala do podoby: Českomoravská – Prosek – Průjezdní – Letov – Letňany – Avia Letňany – Nádraží Čakovice – Králova – Třeboradice – Hovorčovice – Měšice, Agropodnik – Čakovičky – Kojetice – Neratovice, železniční stanice – Libiš, Spolana 4. I přes prodloužení existovaly (a dodnes existují) na lince různé varianty spojů. V uvedené podobě trasa setrvala až do roku 2008, ovšem postupem času docházelo k dílčím úpravám a přejmenování zastávek nebo k dlouhodobému odklonu trasy vyvolaného povodněmi v létě 2002.

 2. prosince 2009 – Karosa Citybus 12M ev. č. 3278 vypravený na linku číslo 351 u zastávky Králova v Praze-Třeboradicích – Pavel Hypš

Právě vlivem povodní ze srpna 2002 došlo k odklonu trasy (nejen) autobusové linky číslo 351, kdy byla od 31. srpna 2002 prodloužena na Harfu namísto původní konečné Českomoravská. Důvodem se stalo umožnění snazšího přestupu cestujících na tramvajové linky; v té době jezdila pražská podzemní dráha (metro) jen v několika úsecích a do jejího obnovení provozu ji nahrazovala povrchová doprava. Až 22. března 2003 se „třistapadesátjednička“ vrátila do své původní trasy.

 11. března 2013 – Iveco Crossway LE na lince číslo 351 v zastávce U kostela v Hovorčovicích – Pavel Hypš

Dlašá úprava trasy přišla v souvislosti s otevřením úseku metra IV. C II (Ládví – Letňany). Trasa autobusové linky číslo 351 se tak dostala, od 9. května 2008, do podoby: Letňany – Letňany – Tupolevova – Nádraží Čakovice – Králova – Třeboradice – Hovorčovice – Měšice, Agropodnik – Čakovičky – Kojetice – Neratovice, železniční stanice – Libiš, Spolana 4. Počínaje 29. listopadem 2009 byly zavedeny garantované nízkopodlažní spoje a k jejich dalšímu rozšíření provozu došlo po 15. červnu 2014.

2. března 2014 – SOR NB12 na lince číslo 351 nabírá cestující z Hovorčovic do Prahy – Pavel Hypš

Od 7. dubna 2015, díky posilování souběžných linek, došlo ke zkrácení všech „dlouhých“ spojů do zastávky Neratovice, železniční stanice. K 6. březnu 2022 došlo k prodloužení všech spojů, ukončených v Hovorčovicích nebo Měšicích, až do Čakoviček.

28. května 2021 – SOR BN12 ev. č. 4551 na lince číslo 351 u železniční stanice v Neratovicích – foto Pavel Hypš

Zdroje: Pražské autobusy 1925 – 2005 (Fojtík P., Prošek F.), dobové knižní jízdní řády ČSAD a PID, web ropid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář