|

159

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 159 byla třikrát zavedena a dvakrát zrušena. Dlouhá léta byla klíčová pro spojení Čakovic s okolím. Provozovatelem „stopadesátdevítky“ byl vždy pražský dopravní podnik, který na ni v letech 1968 až 2001 nasazoval standardně dlouhé (někdy i kloubové) autobusy (včetně nízkopodlažních). V období let 2015 až 2016 a znovu od roku 2021 existuje v podobě midibusové linky. 

1972 – Výpis vybraných zastávek autobusové linky č. 159 uvedený v materiálu „Dopravní situace Praha 1972“ – sbírka Pavel Hypš

zavedení autobusové linky č. 159 došlo od 26. srpna 1968, kdy vedla trasou: OÚNZ (později Vysočany, ÚNZ) – Vysočanská radnice – Krocínka – Prosek – Průjezdní – Výzkumný ústav – Letňany – Čakovice. Rozsah provozu byl stanoven na pracovní dny a na soboty, ale spoje jezdily jen v přepravních špičkách. Už od 19. ledna 1969 byl provoz omezen pouze na přepravní špičky pracovních dnů, ale od 23. ledna 1978 došlo k jeho rozšíření i na sedla pracovních dnů.

srpen 1978 – Ve výřezu z mapy je vidět trasa autobusové linky č. 159 – sbírka Zdeněk Liška

Počínaje dnem 3. května 1978 byla trasa „stopadesátdevítky“ upravena (prodloužena) do podoby: Vysočany, ÚNZ – Krocínka – Prosek – Na hranici – Tupolevova – Fryčovická – Avia, západ – Nádraží Čakovice – U pošty – Čakovice, ZPA (Závody průmyslové automatizace). Rozsah provozu byl od uvedeného data stanoven na celotýdenní. Zastávku Ke stadionu začala „stopadesátdevítka“ obsluhovat od 31. srpna 1981.  

1. května 1986 – Knižní jízdní řád autobusové linky č. 159 – sbírka Pavel Hypš

V souvislosti s otevřením úseku metra II.B (Florenc – Českomoravská; úsek otevřen dne 22. listopadu 1990) byla, od 23. listopadu 1990, trasa „stopadesátdevítky“ upravena do podoby: Českomoravská – Vysočanská radnice (nyní přibližně Vysočanská) – Krocínka – Prosek – Na hranici – Tupolevova – Nádraží Čakovice – Ke stadionu – Čakovice, ZPA. Ke dni 1. října 2001 došlo, v rámci optimalizace linkového vedení, k oficiálnímu zrušení autobusové linky č. 159 (Českomoravská – Čakovice). Ve skutečnosti ale k témuž dni vyjela autobusová linka č. 140 s téměř totožnou a s mírně upravenou trasou v oblasti Čakovic.

25. června 1997 – Karosa B 931 ev. č. 7300 na lince č. 159 na železničním přejezdu poblíž nádraží Čakovice – repro z knihy Autobusy a trolejbusy pražské MHD, foto Jan Arazim

Znovu na scéně se objevila autobusová linka č. 159 od 14. prosince 2015, kdy vedla trasou: Náměstí Jiřího Berana – Čakovice – Miškovice – Kbelský hřbitov – Sovenická – Nádraží Kbely. Rozsah provozu byl stanoven na přepravní špičky a sedla pracovních dnů. Na „stopadesátdevítku“ vypravovaly klíčovské garáže midibusy Solaris Urbino 8,9 LE. Ve výše uvedené podobě setrvala midibusová linka č. 159 do 15. října 2016, kdy byla zrušena (resp. nahrazena upravenou autobusovou linkou č. 202).

31. března 2016 – Solaris Urbino 8,9 ev. č. 2042 na lince číslo 159 v zastávce Oderská – Pavel Hypš

Ke znovuzavedení linky číslo 159 došlo od 4. ledna 2021. Od tohoto data je vedena v trase: LETŇANY – U Vodojemu – Valcha – Jilemnická – Ctěnice – VINOŘ. Nahradila v této trase napřímenou příměstskou linku číslo 302. V provozu je v pracovní dny v intervalu 30 minut, o víkendech jednou za hodinu. Od prosince 2023 jezdí navíc posilové jednosměrné spoje v ranní špičce z Valchy na Letňany.

22. března 2022 – Solaris Urbino 10 ev. č. 2331 na lince číslo 159 poblíž zastávky U Vodojemu – Pavel Hypš

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze, Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, 2016); internet: www.pid.cz, poznatky autora 

Podobné příspěvky

Napsat komentář