|

166

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 166 byla jednou zavedena, jednou zrušena a nakonec vznikla z jiné linky. Její doménou je dopravní obslužnost pražské části Třeboradice, kam jezdila přes čtyřicet let. Jejím dopravcem byl pražský dopravní podnik, který na linku nasazoval standardně dlouhé autobusy. V říjnu 2016 bylo č. 166 použito pro midibusovou linku č. 295, která rovněž končila v Třeboradicích. Linku provozovala firma ABOUT ME, od roku 2019 je dopravcem společnost ČSAD Střední Čechy, a. s.

16. dubna 1988 – Karosa B 731.00 ev. č. 3305 na lince č. 166 v konečné U kříže – foto Jan Arazim

Historie autobusové dopravy v Třeboradicích sahá do začátku 30. let, kdy sem začaly jezdit autobusy Autodopravní společnosti akciové (A. S. A.). Jejich provoz je doložen jen mezi lety 1930 až 1932. V roce 1955 podnik ČSAD (Československá státní automobilová doprava) zavedl kmenovou linku č. 01009 Praha (Vysočany) – Třeboradice, která v období let 1960-1962 byla prodloužena do Hovorčovic, v období let 1965-1966 dál do Měšic a v období let 1966-1969 do Nové Vsi a Nové Vsi, Čakoviček. Naproti tomu v roce 1969 došlo na území Prahy ke zkrácení trasy do Letňan k továrně Letov.

1964-1965 – Jízdní řád linky č. 01009 vyobrazený v dobovém knižním jízdním řádu – sbírka Národní knihovna Praha

Po přečíslování linek ČSAD v roce 1972 námi popisovaná linka obdržela č. 10090. Rozsah provozu byl celodenní a celotýdenní, i když ve dnech pracovního volna obsahovala jen jednotlivé spoje. Jízdní řády byly uzpůsobeny pracovní době průmyslových podniků (Letov, Avia, třeboradické teplárny nebo čakovickému cukrovaru) a linka tak sloužila pro vnější spojení z Letňan přes Čakovice a Třeboradice do Měšic nebo do Čakoviček. Autobusová linka č. 10090 setrvala v provozu až do roku 1994.

1990 – Jízdní řád autobusové linky ČSAD č. 10090 vyobrazený v dobovém knižním jízdním řádu platném pro léta 1990 a 1991 – sbírka Zdeněk Liška

Přes to, že Třeboradice ku Praze byly připojeny v roce 1968, pražský dopravní podnik sem zavedl autobusovou linku č. 166 až od 19. května 1969. Tehdy měla trasu: U kříže – Kelerka – Prosek – Průjezdní (nyní Letňanská) – Letňany (nyní Staré Letňany) – Čakovice (poblíž vlakového nádraží) – U pošty (nyní Čakovický zámek) – U čistírny (nyní neexistující zastávky v ulicích Schoellerova a Bělomlýnská) – Třeboradice (tehdy v prostoru Slaviborského náměstí). Rozsah provozu byl celodenní a celotýdenní. Pro úplnost dodejme, že k slavnostnímu zahájení provozu došlo 18. května 1969 v Třeboradicích v 10 h.

prosinec 1980 – Ve výřezu z dobové mapy je vidět trasa autobusové linky č. 166 – sbírka Pavel Hypš

Od 2. dubna 1973 byla trasa prodloužena do konečné Teplárna Třeboradice (nyní zastávka Za Tratí), kam v přepravních špičkách pracovních dnů jezdily jen jednotlivé spoje (všechny spoje sem byly zavedeny až od 2. února 1976). Ode dne 1. července 1982 mezi Třeboradicemi a Teplárnou Třeboradice přibyla zastávka K teplárně. Současně do konečné Teplárna Třeboradice začaly celotýdenně jezdit jen vybrané spoje. Počínaje dnem 3. září 1984 v Čakovicích došlo k úpravě trasy, kdy nově vedla přes zastávku Čakovice, ZPA (Závody průmyslové automatizace), přičemž tato zastávka byla obsluhovaná pouze ve směru zpět (tj. ve směru do Prahy). Ke dni 15. prosince 1987 bylo do provozu uvedeno nové obratiště u jižní vrátnice teplárny Třeboradice, které je v provozu dodnes.

1986 – Jízdní řád autobusové linky č. 166 vyobrazený v materiálu Informace o pražské dopravě – sbírka Pavel Hypš

V souvislosti s výstavbou letňanských sídlišť a úprav pozemních komunikací, od 1. února 1988, „stošedesátšestka“ začala jezdit úsekem: Letňany (nyní Staré Letňany) – Avia Letňany – Trutnovská – Masokombinát Čakovice (nyní Obchodní centrum Čakovice) – Nádraží Čakovice, odkud pokračovala dál do Čakovic a Třeboradic. Z důvodu výluky Prosecké ulice, od 17. února 1989, byla trasa dočasně odkloněna přes Bulovku a Náměstí na Proseku. Po otevření úseku metra II. B (Českomoravská – Florenc; úsek otevřen dne 22. listopadu 1990) byla trasa linky č. 166 odkloněna z Proseku přes zastávku Vysočanská radnice (nyní Vysočanská) ke stanici metra Českomoravská. Tento odklon vstoupil v platnost od 23. listopadu 1990.

20. listopadu 1998 – Nízkopodlažní CITY BUS ev. č. 3052 na lince č. 166 v Třeboradicích – foto Jan Arazim

V srpnu 2002, kdy Prahu postihla ničivá povodeň a bylo zatopeno i několik stanic metra (mezi nimi i stanice Českomoravská) byla, od 31. srpna 2002, trasa linky č. 166 odkloněna z Vysočanské do konečné Harfa (nyní Nádraží Libeň), kde cestující mohli přestoupit na tramvajové linky. Uvedený odklon trval do 15. března 2003. Od 20. května 2003 na trase přibyla zastávka Výstaviště Letňany situovaná poblíž stejnojmenného areálu.

23. února 2008 – Karosa B951E ev. č. 4119 na lince číslo 166 v terminálu Českomoravská – Pavel Hypš

V souvislosti s otevřením úseku metra IV. C 2 (Ládví – Letňany; úsek otevřen dne 8. května 2008) byla, od 9. května 2008, trasa linky č. 166 upravena do podoby: Palmovka – U Kříže – Prosek – Letňanská – Letňany (zastávka situovaná v terminálu metra) – Výstaviště Letňany – Staré Letňany – Obchodní centrum Čakovice – Čakovický zámek – Krystalová – Třeboradice – Teplárna Třeboradice, přičemž úseky: Obchodní centrum Čakovice – Třeboradice a Třeboradice – Teplárna Třeboradice jezdily jen vybrané spoje.

27. června 2008 – Karosa B732 ev. č. 5707 na lince číslo 166 v terminálu Letňany – Pavel Hypš

Zanedlouho, od 30. srpna 2008, byla trasa námi popisované linky dál upravena: Palmovka – Avia Letňany – Třeboradice – Teplárna Třeboradice, ale úseky: Avia Letňany – Třeboradice a Třeboradice – Teplárna Třeboradice jezdily jen vybrané spoje. V této podobě autobusová linka č. 166 setrvala do 29. listopadu 2009, kdy byla zrušena. Následně do Třeboradic začaly jezdit vybrané spoje autobusové linky č. 151 a později i linka č. 158. Pro úplnost dodejme, že přes Třeboradice vedou trasy i dalších linek (např. 351).

22. října 2008 – Renault Citybus ev. č. 3380 na lince číslo 166 v zastávce Rychnovská – Pavel Hypš

K datu 15. října 2016 došlo k přečíslování stávající midibusové linky č. 295 na č. 166, která tehdy vedla trasou: Třeboradice – Čakovice – Nádraží Čakovice – Obchodní centrum Čakovice – Poliklinika Frýdecká – Výstaviště Letňany – Poliklinika Prosek – Střížkov – Prosek – Starý Prosek – Nemocnice Bulovka – Vinopalnická – Ládví – Kobyliská střelnice – Šimůnkova – Domov seniorů Ďáblice.

30. srpna 2018 – SOR BN8.5 ev. č. 1929 na lince číslo 166 u onkologie v areálu Nemocnice Bulovka – Pavel Hypš

Rozsah provozu byl (a je) celotýdenní. Dopravcem a provozovatelem byla firma ABOUT ME, která zajišťovala provoz do konce listopadu 2019. Od 1. prosince 2019 se dopravcem a provozovatelem stala společnost ČSAD Střední Čechy, a. s., která získala licenci k provozování linky č. 166. V rámci subdodávek na „stošedesátšestce“ i nadále jezdí vybraná pořadí dopravce ABOUT ME.

6. prosince 2019 – SOR BN9,5 ev. č. 8017 na lince číslo 166 poblíž zastávky Šumperská – Pavel Hypš

K dosud poslední změně trasy došlo od pondělí 4. září 2023, kdy se dostala do podoby: Sídliště Čakovice – Třeboradický hřbitov – Třeboradice – Hamplova – Čakovice – Nádraží Čakovice – Obchodní centrum Čakovice – Poliklinika Frýdecká – Výstaviště Letňany – Poliklinika Prosek – Střížkov – Prosek – Starý Prosek – Nemocnice Bulovka – Vinopalnická – Ládví – Kobyliská střelnice – Šimůnkova – Domov seniorů Ďáblice. Zastávka Hamplova je původní zastávka Králova (ve směru do Čakovic), která nově byla zřízena i ve směru od Čakovic. Rozsah provozu i nadále zůstal stejný.

21. září 2023 – SOR BN9.5 ev. č. 7988 na lince číslo 166 v obratišti Sídliště Čakovice – Pavel Hypš

Zdroje:

  • Vývoj linek veřejné dopravy v Praze; Linky MHD 1875-2015 (Ing. F. Prošek, 2016)
  • Pražský dopravní zeměpis, svazek 2; Obce připojené ku Praze v letech 1960 a 1968 (Mgr. P. Fojtík, Ing. F. Prošek, 2001)
  • ČSAD autobusová doprava v Praze a středních Čechách (Z. Liška, Ing. T. Javořík, 2015)
  • www.pid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář