|

381

Dnešním článkem si přiblížíme vývoj jedné z nejdelších autobusových linek Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 381, jejíž trasa vede z Prahy do Kutné Hory. Proces zapojení celé linky do systému PID probíhal na etapy v letech 2000 – 2002 a 2012. V úseku Praha – Kutná Hora jedou rovněž další linky, o nichž bude též zmínka, avšak jsou mnohdy mylně považovány za předchůdkyni „třistaosmdesátjedničky“. Smyslem tohoto článku je uvést tyto skutečnosti na pravou míru a pokusit se objasnit případné nesrovnalosti. Námi popisovaná linka byla téměř šest desítek let provozována státním dopravcem ČSAD (resp. ČSD) a v posledních osmnácti letech ji obsluhuje soukromá firma ČSAD Polkost, spol. s r. o.

 9.listopadu 2012 – Autobus ČSAD Polkost MAN Lion´s City G ev. č. 1604 na lince 381 v zastávce Říčany, Rychta – Pavel Hypš

Již v období první Československé republiky došlo, 4. května 1931, k zavedení státní autobusové linky Praha – Kostelec nad Černými Lesy – Kutná Hora. Délka trasy dosáhla 68,9 km, přičemž spadala pod automobilový provoz Československých státních drah (ČSD). Během druhé světové války byla linka pravděpodobně zrušena a v poválečných letech znovu zavedena a prodloužena do Čáslavi. V daném období zároveň dochází, vlivem politických událostí roku 1948, ke vzniku podniku Československá státní automobilová doprava (ČSAD)1), který zajišťoval silniční dopravu ve státě. Linka Praha – Čáslav byla nejprve provozována dopravním závodem ČSAD 122 Kouřim. Jízdní řád pro Pražský kraj z léta 1956, uvádí linku číslo 01805 v podobě „Praha II, Hlavní nádraží – Říčany, ulice K nádraží – Kostelec nad Černými Lesy, náměstí – (Kouřim, poštovní úřad) – Zásmuky – Kutná Hora, Náměstí 1. Máje – Malín – Čáslav, Grand hotel“ , s celkovou délkou 80 km. Jednotlivé spoje měly několik variant trasy, přičemž ze spojů ukončených v Kouřimi vznikla v období 1962 – 1966 samostatná linka, resp. její druhá větev (Praha – Kouřim) označená 01110A a později také 11101.

Jízdní řád linky 01110, možné předchůdkyně linky PID 381, z roku 1966

Ještě do roku 1959 dochází k přečíslování linky 01805 na 01090 a nově ji provozuje dopravní závod ČSAD 102 Praha-Vršovice. V období 1960 – 1962 je linka znovu přečíslována, tentokrát na 01110 a v první polovině sedmdesátých let na číslo 11100. Po zavedení licenčního systému v roce 1995, kdy zároveň došlo k přečíslování veškeré autobusové linkové dopravy na šestimístná čísla, byla linka Praha – Kutná Hora – Čáslav přečíslována na 124 601 a spolu s integrací prvního úseku do PID v roce 2000 ještě na 240 381. Po přečíslování na 240 381 došlo také ke zkrácení trasy o úsek Kutná Hora – Čáslav. Pravděpodobně ještě v roce 1995 dochází ke změně dopravce, kterým se stává ČSAD Polkost spol. s r. o. z Kostelce nad Černými Lesy. V rámci systému Středočeské Integrované Dopravy (SID), vznikajícího od roku 20052), je linka 240 381 zkráceně označena jako F81.

 20.března 2012 – Autobus dopravce ČSAD Polkost Karosa C943 ev. č. 1602 přijíždí do zastávky Mukařov – Pavel Hypš

Do systému PID byly úseky „třistaosmdesátjedničky“ zapojovány následovně : Praha, Skalka – Kostelec nad Černými Lesy (od 24. září 2000), Kostelec nad Černými Lesy – Malotice (28. ledna 2001), Malotice – Zásmuky, nám. (10. června 2001), Zásmuky, nám. – Suchdol (15. prosince 2002) a konečně Suchdol – Miskovice – Kutná Hora, autobusové stanoviště (10. června 2012). Zapojením posledního úseku zároveň dochází k integraci celé linky 240 381, ovšem vybrané spoje Kutná Hora, autobusové stanoviště – Kutná Hora, Avia nejsou nahrazeny. Než došlo k úplné integraci celé trasy, jezdila linka v zaintegrovaném úseku PID pod označením 381 a ve zbývajícím jako 240 381, resp. F81. Zároveň je třeba doplnit, že úplnou integrací celé linky došlo opět k přečíslování, resp. ke změně licenčního čísla, a to na 1003813).

 Jízdní řád linky 124601 již pod ČSAD Polkost z roku 1995

Po celou dobu existence současné „třistaosmdesátjedničky“ byla její trasa stabilní, pomineme–li změny ukončení na území Prahy (Praha, Hlavní nádraží – do první poloviny sedmdesátých let, Praha, Strašnice, aut. st. – prokazatelně již v roce 1974, Praha, Strašnice, Želivského, metro – prokazatelně od roku 1983, Praha, Skalka4), Praha, Depo Hostivař – od 28.5.   2006 a konečně Praha, Háje – od 14.12.2008) či různé úpravy a změny názvů zastávek.

 27.června 2011 – Autobus Karosa C943 ev. č. 1602 ČSAD Polkost na konečné linky 381 Praha, Háje – Pavel Hypš

Nyní se ve zkratce podíváme na další autobusové linky provozované v celé trase nebo její části. Následující text neobsahuje úplný výpis všech linek vedených v úseku Praha – Kutná Hora, ale pouze tři, jež byly provozovány od poloviny padesátých let.

22.června 2006 – Autobus Karosa C744 ev. č. 1608 ČSAD Polkost na tehdejší konečné linky 381 Praha, Depo Hostivař – Zdeněk Liška

Již v období první Československé republiky jezdily tři státní autobusové linky v úseku Praha – Kostelec nad Černými Lesy, z nichž dvě pokračovaly dál do Kouřimi. Šlo o linky Praha – Jevany – Kostelec nad Černými Lesy (v provozu od 27.9.1929), Praha – Kostelec nad Černými Lesy – Kouřim (13.10.1929) a Praha – Kostelec nad Černými Lesy – Kouřim (4.5.1931). Poslední zmíněná linka měla patrně odlišnou trasu od linky zavedené v roce 1929. Později k nim přibyly ještě další linky, jejichž přehled, včetně současné 381, je patrný z níže umístěné tabulky mapující stav do roku 2000. Právě při integraci Říčanska v roce 2000 došlo k rušení, resp. převedení částí tras a spojů původních linek veřejné dopravy na linky PID. Po této změně lze vystopovat pouze torza původních linek (mimo současné 381) neboť trasy byly různě pospojovány či jinak nahrazeny nebo zrušeny. V tabulce tučně označené úseky jednotlivých linek jsou prakticky totožné s námi popisovanou linkou. Údaj v závorce značí maximální délku trasy v kilometrech v daném roce.

1956196919901997TrasaPoznámka
01070 (74)01091 (84)10910 (82)124600 (84)Praha – Říčany – Kostelec n. Č. L. – Uhlířské Janovice – Čestín – Zruč n. S.Trasa průběžně upravována. Zpočátku linka končila v Čestíně.
01071 (36)01092 (36)10920 (37)230072 (37)Praha – Říčany –
Kostelec n. Černými lesy
01078 (38)01099 (39)10990 (36)230073 (36)Praha – Říčany – Jevany –
Kostelec n. Černými lesy
01805 (80)01110 (83)11100 (82)124601 (82)Praha – Říčany – Jevany –
Kostelec n. Černými lesy – Suchdol – Kutná Hora, aut. st. – (Čáslav, nám.)
Současná linka PID č. 381. Do roku 1960 provoz spadal pod ČSAD d. z. 122 Kouřim

Oficiální web ROPIDu uvádí, že linky 124600, 124601, 230072 a 230073 byly nahrazeny v roce 2000 linkami PID č. 381, 382 a 383 (v případě původní linky 230073 a to pouze částečně). Naproti tomu z knižních jízdních řádů, což je věrohodnější zdroj, vyplývá, že linka 124601 má trasu nejvíce podobnou nynější lince PID č. 381 (pomineme-li úsek Kutná Hora, aut. st. – (Kutná Hora, Avia) – Čáslav, aut. st. nebo popisované změny ukončení v Praze), ostatní linky mají shodnou pouze část trasy. Jediným možným vysvětlením by bylo převedení, resp. sloučení některých spojů na linku 381, ovšem i tato varianta se nedá považovat za zcela spolehlivou. Teoreticky by mohla platit pouze u linek 230072 a 230073, trasa linky 124600 (Praha – Zruč nad Sázavou) by musela být upravena do podoby současné, „rychlíkové“, linky 240071 (F50) bez zajíždění do Kutné Hory. U poslední zmíněné linky by se (jak již bylo uvedeno) jednalo opět o převedení části původní trasy či spojů. Za zmínku stojí, že linka 240072 (F72) v trase Praha – Kutná Hora jezdí dodnes, ale pouze dva páry spojů, a s linkou 381 má společnou pouze konečnou v Kutné Hoře.

 7.února 2013 – Konečná linky 381 Kutná Hora, Autobusové stanoviště s autobusem MAN Lion´s City G ev. č. 1607 – Pavel Hypš

Tímto článkem popisovaná linka PID č. 381 je v dnešní trase (Praha, Háje – Kutná Hora, aut. st.) dlouhá 60,285 km, doba jízdy v jednom směru v přepravní špičce pracovního dne trvá 100 minut a na linku jsou, jako na jednu z mála, vypravovány kloubové autobusy. ČSAD Polkost na „třistaosmdesátjedničku“, v letech 2000 – 2001, nasazoval tři původní pražské Ikarusy 280.08. Ostatní velkokapacitní kloubová vozidla nesla a nesou značku Karosa, moderními vozidly jsou autobusy MAN. Za zmínku též stojí i 15 m dlouhý Ares.

6.srpna 2011 – Autobus Karosa B961E ev. č. 1606 přijíždí k jedné z pražských zastávek, a to Nové náměstí – Pavel Hypš

Závěrem lze tvrdit, že autobusové linky směřující z Prahy do Kutné Hory měly poměrně pestrý vývoj. Patrně integrací do systému PID mělo být dosaženo převedení většiny spojů všech linek na nově vznikající „třistaosmdesátjedničku“, ovšem samotná integrace celé její trasy se protáhla do loňského roku. Bohužel při sestavování tohoto článku jsem neměl kompletní dobové jízdní řády, a proto jsem čerpal pouze z některých, přičemž období od roku 1998 do současnosti bylo nejsložitější….

 Červen 2000 – Ikarus 280 ev. č. 1608 ČSAD Polkost na tehdejší konečné linky 381 Praha, Skalka – J. Hanuš

Poznámky k textu: 
1) V období 1948 – 1950 se používal název Československá automobilová doprava
2) Přesné datum se autorovi nepodařilo zjistit, ale návrh SIDu byl zastupitelstvem schválen 27. června 2005
3) Všechny linky PID, řady 300 začínající/končící v Praze, mají licenční označení 100 xxx, kdy xxx značí číslo dané linky PID
4) Přesné datum se nepodařilo autorovi zjistit, ovšem je velmi pravděpodobné, že 381 byla na Skalce ukončena v souvislosti se začleněním do PID v roce 2000

Zdroje: Knižní jízdní řády ČSAD pro Středočeský (Pražský) kraj z vybraných let, knižní jízdní řády pravidelné autobusové dopravy Střední Čechy (90. léta), informační letáky PID, web idos.cz (současné jízdní řády), web ropid.cz

Autor: Zdeněk Liška    Poslední aktualizace: 11.února 2013

Podobné příspěvky

Napsat komentář