|

425

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 425 jezdí mezi Berounem a Mořinkou přes Loděnice, Bubovice a Mořinu. Do systému PID byla zařazena teprve v roce 2002, ovšem její předchůdkyně, v režii tehdejšího státního dopravce ČSAD, existovala mnohem déle. „Čtyřistadvecetpětka“ jezdí po celou dobu pouze v pracovní dny. Další zajímavostí je její téměř neměnná trasa.

9. dubna 2004 – Karosa C734 ev. č. 1203 určená na linku 425 parkuje na Mořině – Zdeněk Liška

Již v období první Československé republiky existovalo několik autobusových linek soukromých dopravců jezdících mezi Prahou a Mořinou. Beroun s hlavním městem tehdy spojovala železnice, ale již 15. května 1931 zavedly Československé Státní Dráhy (ČSDautobusovou linku Praha – Beroun. Předtím měl, údajně v této relaci, jezdit od roku 1930 také soukromník Karel Zitta. Během II. světové války došlo k zastavení (či výraznému omezení) autobusové dopravy a tak železnice zůstala stěžejním dopravním prostředkem. Poválečné období se neslo v duchu pozvolného obnovování dopravy. Významnou událostí té doby se stalo znárodnění veškeré silniční dopravy ve prospěch státu, čímž následně vznikl podnik ČSAD1). Prokazatelně v roce 1956existovala autobusová linka ČSAD označená číslem 01568, jež vedla v trase: Beroun, nám. – Vráž, u jelena – Loděnice – Svatý Jan pod Skalou – Bubovice – Kozolupy – Mořina – Mořinka. Už v té době byla část spojů ukončena v Loděnicích a zároveň jezdila pouze v pracovní dny (později i o sobotách byly-li pracovním dnem) až do pozdních večerních hodin. Při celoplošném přečíslování autobusových linek ČSAD byla, v období 1960 – 1962, nově označena číslem 01277.

1966 – Jízdní řád linky číslo 01277

Mezi léty 1966 – 1969 byla trasa z berounského náměstí odkloněna do nového autobusového nádraží (později autobusového stanoviště). V témže období byl upraven koncový úsek trasy, kdy linka nekončila na Mořince, ale v zastávce Mořina, lom. Prakticky šlo o prohození závleku v oblasti Mořiny, čímž dostal koncový úsek novou podobu: Kozolupy – Mořinka – Mořina. Další změna nastala v důsledku přečíslování linek ČSAD v roce 1972 a od té doby jsme se s námi popisovanou linkou mohli setkávat pod označením 12770. Rozsah provozu zůstal stále stejný. Až v letech 1985 – 1986 došlo k zavedení posilových spojů v úseku Loděnice – Beroun, čímž byl upraven sled zastávek v jízdních řádech. Okolo roku 1994 došlo k zavedení vybraných spojů, jezdících v úseku: Beroun, aut. st. – Beroun, sídliště – Králův Dvůr, nám. Při změně silničního zákona, který vstoupil v platnost rovněž v roce 1994, byla linka 12770 přečíslovaná na 210009. Dopravcem byla ČSAD dopravní závod Beroun (do roku 1960 označen číslem 115, v období 1960 – 1963 ČSAD Beroun, národní podnik, 1963 – 1990 označen číslem 116, 1990 – 1992 ČSAD Beroun, státní podnik, 1992 – 1999 ČSAD Ingo – Trans, Beroun s. r. o., 1999 – 2009 Probo Trans Beroun s. r. o. a od roku 2009 Probo Bus a. s.). Provoz zajišťovaly (a stále zajišťují) autobusy standardní délky.

12. července 2003 – Karosa C934E ev. č. 1201 na lince číslo 425 v Bubovicích – Zdeněk Liška

Prakticky v uvedené podobě setrvala linka až do roku 2002, kdy došlo k rozšíření integrace PID v oblasti Berounska. Od 1. března 2002 je tak zavedena autobusová linka číslo 425 v trase: Mořinka – Mořina – Bubovice – Loděnice – Beroun, aut. st – Beroun, sídliště – Králův Dvůr, U Zámku, přičemž v úseku Beroun, aut. st. – Králův Dvůr, U Zámku2) pokračují vybrané spoje pod označením linky 210018. Z uvedené trasy je patrné, že znovu nastalo prohození závleku v oblasti Mořiny.

 9. června 2013 – Iveco Crossway na lince číslo 425 v obratišti Loděnice – Pavel Hypš

Aby byl článek kompletní, je třeba uvést, že číslo 425 bylo v rámci pražské městské dopravy použito již mnohem dříve, ovšem pro školní linky. Poprvé bylo použito od 2. září 1985, kdy byla zavedena v trase: Brechtova – Pankrác (metro C). V dosud nezjištěném termínu došlo ke zrušení této linky. Po druhé se „čtyřistadvacetpětka“ objevila po 1. září 1988 v podobě: Háje(metro C) – Budějovická (metro C). Zanedlouho, k 6. březnu 1989 byla trasa odkloněna do konečné zastávky K Sídlišti (zřejmě dnešní zastávka Milevská), aby po zahájení následujícího školního roku (od 3. září 1990) jezdila v trase: U Libušského potoka – K Sídlišti. V této podobě byla nakonec zrušena ještě před rokem 1995. Zmíněné linky jezdily ráno vždy v uvedeném směru a odpoledne opačně

26. listopadu 2012 – Iveco Crossway na lince číslo 425 u železniční zastávky Vráž – Pavel Hypš

Poznámka:

1) ČSAD = Československá Automobilová Doprava (název používán v letech 1949 – 1950), resp. Československá Státní Automobilová Doprava (název používán v období 1950 – 1990).

2) Uvedený úsek není dosud (listopad 2013) zařazen do systému PID.

Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: Knižní jízdní řády ČSAD pro Středočeský kraj z vybraných let, poznatky autora, web ropid.cz a mhdpraha.pes.cz
Poslední aktualizace: 19. prosince 2013

Podobné příspěvky

Napsat komentář