|

380

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 380 spojuje Prahu (Zličín) s Berounem po „staré plzeňské silnici“. K jejímu zavedení došlo v roce 2001 a prošla několika změnami. Aby byl popis kompletní, je do článku zahrnuta také historie její možné předchůdkyně, která existuje dodnes, ale v systému Středočeské Integrované Dopravy (SID). Dopravců „třistaosmdesátky“ bylo hned několik, ovšem tato situace vznikala prodáváním stávajících dopravních společností. Na uvedené lince se vyskytovaly (a vyskytují) autobusy standardní délky, včetně nízkopodlažních.

 19. listopadu 2013 – Míjení autobusů linky číslo 380 v Loděnicích. Vlevo stojí Karosa C 954E ev. č. 1436, vpravo v pozadí míří do Berouna Karosa C 934E ev. č. 1425 – Jiří Vařečka

Za možnou předchůdkyni „třistaosmdesátky“ lze považovat státní autobusovou linku ČeskoslovenskýchStátních Drah (ČSD) vedenou v trase: Praha – Beroun. Ta byla zavedena 15. května 1931. Ještě předtím, v roce 1930, zavedl soukromník K. Zitta obdobnou linku. Po vypuknutí II. světové války v roce 1939 zřejmě obě linky zanikly, resp. na nich nastalo přerušení provozu. Dopravu mezi Prahou a Berounem tak zajišťovala železnice, která se za války stala stěžejním dopravním prostředkem. Podrobnější údaje k uvedeným autobusovým linkám neměl autor v době psaní článku k dispozici. K 1. lednu 1949 právně došlo ke zřízení státního podniku Československá Automobilová Doprava (ČSAD – od roku 1950 Československá Státní Automobilová Doprava), který v poválečném období obnovil provoz na lince: Praha (Smíchov) – Beroun (Počáply), což dokládá jízdní řád ČSAD pro Pražský kraj z léta 1954. Trasa vedla po „staré plzeňské silnici“, přičemž linka obsluhovala zastávky v každé obci.

 1959 – Autobusová linka číslo 01111 uvedená v knižním jízdním řádu platném pro období 1959 – 1960

Ve zmíněném knižním jízdním řádu je linka uvedena pod číselným označením 01111 a v období 1960 – 1962 byla přečíslovaná na 01154. V důsledku reorganizace autobusových linek ČSAD, v roce 1972, získala nové označení číslem 11540. Provozovatelem této autobusové linky byla ČSAD, dopravní závody 103 (později 104) Praha-Smíchov a 115 (později 116) Beroun. V 90. letech, po privatizaci podniků a závodů ČSAD, provozovaly námi popisovanou linku nástupnické organizace původních závodů ČSAD – ČSAD Praha 5 a ČSAD Ingo-trans Beroun s. r. o. (později Probo Trans Beroun, nyní Probo bus Beroun). Po zřízení nového silničního zákona v roce 1994, obdržela autobusová linka číslo 11540 nové číselné označení 210011. Popisovaná linka existuje dodnes, ovšem v odlišné trase: Praha, Motol (Nemocnice Na Homolce)/Nové Butovice – Beroun – Zdice, přičemž některé spoje vedou částečně po dálnici D5. Během roku 2006 došlo k jejímu začlenění do systémuStředočeské Integrované Dopravy (SID), kde koncem téhož roku obdržela označení C 20.

 28. července 2007 – Scania Irizar na lince C 20 stojí zaparkovaná ve Zdicích poblíž železničního nádraží – Zdeněk Liška

Nyní se dostáváme k autobusové lince PID číslo 380, která vznikla z vybraných spojů stávající autobusové linky číslo 308. „Třistaosmdesátka“ byla zavedena od 10. června 2001 v polookružní trase: Zličín – Chrášťany – Rudná, Dušníky – Rudná, Hořelice – Rudná, Delvita – Rudná, Telecom – Rudná, Hořelice – Rudná, Dušníky – Chrášťany – Zličín. Rozsah provozu měla stanoven pouze na přepravní špičky pracovních dnů, přičemž úsekem: Zličín – Rudná, Telecom jezdily pouze vybrané spoje. Provozovatelem a dopravcem se tehdy stala firma Jana Barnatová, Spojbus. Už 1. srpna 2001 přišlo prodloužení trasy v komerční zóně Rudná ze stávající konečné Rudná, Telecom do zastávky Rudná, FIC a zároveň došlo k rozšíření rozsahu provozu na celodenní, ale jen v pracovní dny.

21. června 2002 – Karosa C 734 ev. č. 1426 na lince číslo 380 v terminálu Zličín – Zdeněk Liška

Zanedlouho, 30. září 2001, vstoupilo v platnost prodloužení trasy autobusové linky číslo 380 o úsek: Rudná, FIC – Loděnice – Vráž, U jelena – Beroun, aut. st. Daným úsekem jezdily spoje pouze v přepravních špičkách pracovních dnů. Od 7. ledna 2002 „třistaosmdesátka“ spojovala Beroun se Zličínem i o víkendech a státních svátcích. Úseky: Rudná, FIC – Loděnice a Loděnice – Beroun, aut. st. obsluhovaly pouze vybrané spoje. V důsledku ničivých povodní v srpnu 2002 nastalo1) prodloužení tras většiny autobusových linek dosud ukončených v terminálu Zličín ke konečné tramvaje Sídliště Řepy. Na tomto místě je nutné zmínit, že při povodních bylo zatopeno také autobusové stanoviště v Berouně a tak byly autobusy několik dní ukončeny v zastávce U Černého koně.

 17. září 2002 – Karosa C 734 ev. č. 1430 na lince číslo 380 stojí u železničního nádraží Praha-Zličín vedle konečné Sídliště Řepy. Za povšimnutí stojí označení cílové zastávky v popovodňové dopravě – Zdeněk Liška

K 15. červnu 2003 přišlo trvalé zavedení vybraných spojů jedoucích až na Sídliště Řepy. V důsledku zániku (prodeje) firmy Spojbus se novým provozovatelem a tím i dopravcem „třistaosmdesátky“ stala nadnárodní společnost Veolia Transport Praha, s. r. o., kterou od 1. července 2013 zakoupila jiná nadnárodní firma, a sice Arriva Praha. Dosud poslední změna trasy autobusové linky PID číslo 380 přišla 11. prosince 2011 a znamenala zkrácení do současné podoby: Zličín – Chrášťany – Rudná, Dušníky – Rudná, Hořelice – Rudná, FIC – Loděnice – Vráž, U jelena – Beroun, aut. st.

11. června 2004 – Karosa C 734 ev. č. 1426 na lince číslo 380 stojí zaparkovaná v místě zvaném Rudná, Nad Hlubokým, poblíž konečné Rudná, FIC. – Zdeněk Liška

Závěrem lze říci, že historie autobusového spojení Prahy s Berounem prošla zajímavým vývojem, stejně tak i existence a provoz linky PID číslo 380. S nadsázkou je možno tvrdit, že se „třistaosmdesátka“ stala „první vlaštovkou“ integrace Berounska, neboť k výraznějšímu rozvoji autobusových linek PID na tomto území došlo až počátkem roku 2002.

 24. července 2004 – Novotou zářící Karosa C 954E ev. č. 1436 na lince číslo 380 v Berouně na aut. st. – Zdeněk Liška

 Poznámky:

1) Přesné datum se nepodařilo zjistit. Některé zdroje uvádí datum změny 5. září 2002, ale linky končily v Sídlišti Řepy prokazatelně už v srpnu 2002.

Autor: Zdeněk Liška
Editace textu: Pavel Hypš

Zdroje: Knižní jízdní řády ČSAD pro Pražský/Středočeský kraj z vybraných let, knižní jízdní řády PID, web ropid.cz
Poslední aktualizace: 11. září 2014

Podobné příspěvky

Napsat komentář