|

151

Historie linky číslo 151 je velice rozmanitá, protože měla hned několik předchůdkyň. Za tu úplně nejstarší by se dala považovat autobusová linka vedená v trase Libeň, Prosecká silnice – Libeň, Prosecká kolonie. Její zkušební provoz byl zahájen 23. února 1931, oficiálně se pak vydala do ulic o 2 měsíce později, 22. dubna 1931. Byla v provozu ve špičkách pracovních dnů a v neděli odpoledne. V zastávce Prosecká silnice navazovaly do centra tramvajové linky 12 a 14.

29. srpna 2007 – Linka číslo 151 na Vysočanské – Pavel Hypš

Vlivem válečných konfliktů byl od 29. listopadu 1942 omezen provoz jen na několik spojů ve špičkách všedních dnů, od 27. září 1943 byl provoz přerušen zcela. Obnovení špičkového provozu pak nastalo až 25. června 1945. Počínaje 7. dubnem 1947 byla trasa linky upravena do podoby Libeň, U kříže – Kelerka – Prosek – Klíčovská – Prosecká kolonie – Letňany, Letov. Hned 2. května 1947 je z Letova ještě prodloužena až do Čakovic k Avii. I nadále provoz zůstal pouze ve špičkách pracovních dnů. K 31. prosinci 1951 bylo označení linky změněno na 120

1932 – Autobusy připravené před výjezdem v garážích Dejvice, mj. linka O – sbírka Pavla Fojtíka

Zánik linky přišel od 24. srpna 1952. Pro cestující to však bylo naopak přínosem, protože důvodem bylo zavedení nové trolejbusové linky číslo 58. Ta byla vedena v trase Libeň, U kříže – Kelerka – Krocínka – Prosecká kolonie – Letňany – Závod Jiřího Dimitrova – Čakovice. Provoz této trolejbusové linky fungoval necelých 13 let, do 9. července 1965. Z důvodu propadu vozovky v ulici Nad Krocínkou byl formálně pouze přerušen, trolejbusy se sem však již nikdy nevrátily. Zavedena byla náhradní autobusová doprava, pod stejným číselným označením i ve shodné trase.

 Trolejbusová linka 58 v nástupní Libeň, U kříže

Oficiálně byl provoz linky 58 zrušen 29. listopadu 1965. Jako náhrada byly zavedeny autobusové linky 141 (Libeň, Bulovka – Sídliště Ládví – Ďáblice – Čakovice – Závod Jiřího Dimitrova – Letňany – Letňanské strojírny), 152 (Vysočany, ÚNZ – Klíčovská – Krocínka – Letňanské strojírny – Letňany – Závod Jiřího Dimitrova – Čakovice – Čakovice, ZPA) a také námi popisovaná linka 151 v trase Libeň, U kříže – Kelerka – Prosek – Nový Střížkov – Libeň, Bulovka.

13. června 2011 – Autobus linky číslo 151 v zastávce Klíčov – Pavel Hypš

Od 1. března 1967 byla linka číslo 151 zkrácena pouze do trasy Náměstí Na Proseku – Nový Střížkov – Libeň, Bulovka. Tato trasa jí však příliš dlouho nezůstala. Kvůli zjednodušení linkového vedení v této oblasti byly od 21. srpna 1967 zrušeny linky 152 (Vysočany, ÚNZ – Čakovice) a 153 (Vysočany, ÚNZ – Čakovice, ZPA) a jako jejich náhrady obnovena překryvná linka 128 (Vysočany, ÚNZ – Kobyliské náměstí), zavedena linka 141 v nové trase Libeň, U kříže – Čakovice a prodloužena linka 151 do trasy Vysočany, ÚNZ – Vysočanská radnice – Klíčov – Klíčovská – Krocínka – Prosek – Náměstí Na Proseku – Nový Střížkov – Libeň, Bulovka. Od 8. ledna 1968 je z Bulovky ještě prodloužena do zastávky Libeň, Slovanka.

 11. prosince 2012 – Linka číslo 151 na konečné Poliklinika Prosek – Pavel Hypš

I přesto, že dobový leták tuto informaci neuvádí, je pravděpodobné, že po prodloužení metra B do stanice Českomoravská 23. listopadu 1990 byla „stopadesátjednička“ vedena až do této zastávky. Ještě předtím, na konci 80. let, byla na opačné straně odkloněna přes Madlinu na Lovosickou (dnes Poliklinika Prosek).

 Leden 2000 – Výpis jízdního řádu linky 151

Tato trasa jí zůstala až do 30. srpna 2008. V souvislosti se zrušením linky číslo 210 (Nádraží Holešovice – Čakovice) byla „stopadesátjednička“ prodloužena do trasy Českomoravská – Vysočanská – Klíčov – Krocínka – Prosek – Nový Střížkov – Madlina – Střížkov – Poliklinika Prosek – Letňany – Tupolevova – Obchodní centrum Čakovice – Čakovice. V úseku Poliklinika Prosek – Čakovice byly v provozu pouze vybrané spoje.

3. března 2009 – Linka číslo 151 u Cukrovaru Čakovice – Pavel Hypš

Od 29. listopadu téhož roku byl provoz do Čakovic omezen pouze na pracovní dny do 19 hodin. Ke stejnému datu přibyly na námi popisované lince posilové spoje v trase Fryčovická – Tupolevova – Letňany, pouze v tomto směru, v ranní špičce pracovních dnů. Označení těchto spojů číslem 151 byl čistě náhodný výběr, v daném úseku projížděla řada dalších linek. V tomto úseku a směru byl interval namísto 30 minut zkrácen na 6 minut!

Prosinec 2008 – Jízdní řád linky 151

Počínaje 29. listopadem 2009 byla linka číslo 151 odkloněna přes Staré Letňany a Avii Letňany a z Čakovic prodloužena k Teplárně Třeboradice jako náhrada zrušené linky číslo 166. Posilové spoje byly, kvůli změně trasy, převedeny na linku 110. Provoz byl opět rozšířen na celotýdenní v celé trase. Nově byly vybrané spoje v ranní špičce vedeny v úseku Obchodní centrum Čakovice – Českomoravská. V úseku Třeboradice – Teplárna Třeboradice byly v provozu celotýdenně pouze vybrané spoje, shodně s bývalou linkou číslo 166.

11. prosince 2011 – Reprodukce linky 151 na zastávce Za Tratí v Třeboradicích – Pavel Hypš

Kvůli prodloužení linky číslo 269 od 13. prosince 2009 byla „stopadesátjednička“ zkrácena do zastávky Třeboradice. Provoz v úseku Poliklinika Prosek – Třeboradice byl opětovně omezen pouze na pracovní dny do 19 hodin. Ranní posilové spoje jsou zkráceny do trasy Krausova – Českomoravská.

2. dubna 2010 – Linka číslo 151 na Českomoravské – Tomáš Smetana

V souvislosti se zavedení minibusové linky 295 (Nemocnice Bulovka – Třeboradice) je linka číslo 151 od 10. října 2010 opět zkrácena do trasy Českomoravská – Poliklinika Prosek, jako jezdila do roku 2008. Interval v ranní špičce je zkrácen na 12 minut a v dopoledním sedle na 20 minut.

4. října 2011 – Linka číslo 151 u Polikliniky Prosek – Pavel Hypš

Vysoký přísun minibusů do PID v roce 2010 ovlivnil i provoz linky číslo 151. Ta totiž vlivem provozu linky 295 ztratila řadu cestujících a autobusy jezdily poloprázdné. Bylo tedy rozhodnuto, že od 12. prosince 2010 změnila celotýdenně svůj charakter na minibusovou linku. Minibusy později přispěly k možnosti vést linku užšími místy, a tak je k 1. říjnu 2011 vedena přes zastávku Poliklinika Vysočany a vybrané spoje od polikliniky Prosek prodlouženy do zastávky Novoborská. Tato konečná již byla během roku 2011 využívána během rekonstrukce obratiště Poliklinika Prosek.

19. června 2011 – Linka číslo 151 na Novoborské – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: web vetinari.wz.cz (Historické linkové vedení), web Ropid.cz (Přehledy trvalých změn), publikace Historie MHD v Praze (Pavel Fojtík), knižní jízdní řád PID 2000 a 2009, web mhdfoto.cz
Text zveřejněn: 22. dubna 2013

Poslední aktualizace: 31. července 2014

Podobné příspěvky

Napsat komentář