|

377

Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 377 spojuje Prahu s Kostelcem nad Labem. Mnoho let byla doplňkovou linkou k tehdejším linkám číslo 365 (zanikla ke dni 7. dubna 2015) a 366 (zanikla k datu 9. května 2008), které rovněž jezdily z Prahy do Kostelce nad Labem. Autobusová linka číslo 377 byla zavedena v roce 2000 a do roku 2015 měla charakter tzv. „rychlíkové“ linky a byla provozovaná jen v přepravních špičkách pracovních dnů. Až v roce 2015 došlo k výrazné úpravě trasy a také k zavedení celotýdenního provozu, kdy nahradila tehdy zrušenou linku číslo 365. Od roku 2019 jsou vybrané spoje linky číslo 377 zpřejezdované se stávající autobusovou linkou číslo 302. Dopravcem a provozovatelem „třistasedmdesátsedmičky“ po celou dobu své existence je společnost ČSAD Střední Čechy, která na ni vypravuje standardně dlouhé autobusy.

20. září 2007 – Karosa C734 ev. č. 1504 na lince číslo 377 přijíždí do zastávky Vysočanská – Pavel Hypš

K zavedení autobusové linky číslo 377 (licenčně 100377) došlo od 24. ledna 2000, kdy vedla trasou: Českomoravská – Prosek – Tupolevova – ZPA Čakovice (Závody průmyslové automatizace Čakovice, nyní Čakovice) – Veleň – Sluhy – Mratín – Kostelec nad Labem, náměstí (nyní Kostelec nad Labem, Martinská). Rozsah provozu byl stanoven pouze na přepravní špičky pracovních dnů. Linka měla tzv. „rychlíkový“ charakter, neboť po trase neobsluhovala všechny zastávky. V důsledku ničivých povodní v srpnu 2002 byla, od 31. srpna 2002 do 15. března 2003, konečná zastávka Českomoravská (resp. terminál u stanice metra) zrušena a spoje končily v provizorní konečné Harfa (poblíž dnešních zastávek Nádraží Libeň).

2006 – Jízdní řád autobusové linky PID číslo 377, platný od 10. prosince 2006, vyobrazený v dobovém knižním jízdním řádu – sbírka Pavel Hypš

Ode dne 20. května 2003, kdy byl otevřen nadjezd v Prosecké ulici, byla i linka číslo 377 vedena přes tento nadjezd. Uvedená změna ale neměla žádný vliv na obslužnost zastávek. Při otevření úseku metra IV. C 2 (Ládví – Letňany; úsek uveden do provozu ke dni 8. května 2008), byla ode dne 9. května 2008 trasa námi popisované linky upravena do podoby: Letňany (nástupní zastávka v terminálu) – Letňany (nácestná zastávka) – Tupolevova – Čakovice – Tuháňská – Veleň – Sluhy – Mratín – Kostelec nad Labem, náměstí. Rozsah provozu a charakter linky zůstaly beze změny.

18. října 2012 – Karosa C954E ev. č. 1567 přijíždí do terminálu Letňany – Pavel Hypš

V souvislosti s reorganizací linkového vedení k datu 7. dubna 2015, kdy současně došlo ke zrušení stávající autobusové linky číslo 365, byla trasa linky číslo 377 upravena do podoby: Letňany (nástupní zastávka v terminálu) – Letňany (nácestná zastávka) – Dobratická – Tupolevova – Fryčovická – Trutnovská – Obchodní centrum Čakovice – Nádraží Čakovice – Čakovický zámek – Čakovice – Radonická – Miškovice (zastávka obsluhovaná pouze ve směru zpět) – Tuháňská – Veleň, Mírovice – Veleň – Veleň, Mírovice – (Veleň, U Pomníku – Brázdim, Nový Brázdim – Brázdim, rozcestí Veliký Brázdim – Sluhy, Nad Hájem) – Sluhy – Sluhy, rozcestí Brázdim – Mratín – Mratín, cukrovar – Polerady, rozcestí – Kostelec nad Labem, železniční stanice – Kostelec nad Labem, Na růžku – Kostelec nad Labem, náměstí

24. prosince 2021 – Iveco Urbanway 12M ev. č. 8050 v Kostelci nad Labem poblíž zastávky „Na Růžku“ – Pavel Hypš

Od uvedeného data, tedy od 7. dubna 2015, je rozsah provozu celodenní a celotýdenní, přičemž v pracovní dny dopoledne a večer a dále o sobotách, nedělích a státních svátcích mezi spoji činil interval 60 minut. V přepravních špičkách pracovních dnů dodnes interval dosahuje hodnot 15 až 20 minut. Jednotlivé spoje mají několik variant trasy, ale žádný spoj nikdy neobslouží všechny zastávky po trase. Dále díky uvedené změně „třistasedmdesátsedmička“ ztratila charakter tzv. „rychlíkové“ linky.

28. října 2020 – Iveco Crossway LE ev. č. 8072 na lince číslo 377 jedoucí po odklonové trase v Praze-Třeboradicích – Pavel Hypš

Zatím poslední změna na lince číslo 377 vstoupila v platnost od 1. prosince 2019, kdy došlo k zavedení posilových spojů vedených v trase: Letňany – Veleň, odkud pokračují po trase (a s označením linky číslo 302) zpět do konečné Letňany. Naopak z Letňan pak jedou vybrané spoje linky číslo 302 do Veleně, odkud pokračují dále po trase linky číslo 377. Tato změna s sebou také přinesla zkrácení intervalů v určitých obdobích pracovních dnů. 

26. října 2023 – Iveco Crossway LE ev. č. 8025 na lince číslo 377 u čakovického zámku – Pavel Hypš

Kromě spojů, které se „převlékají“ na linku číslo 302, najdeme v provozu linky číslo 377 ještě další přímé spoje s jinými linkami. První ranní spoj linky číslo 472, výchozí ze Všetat, jede přes Tišice do Kostelce nad Labem, odkud pokračuje přímo jako linka číslo 377 do Prahy. Dále také všechny spoje linky číslo 476, které začínají nebo končí v Nedomicích, jsou přímými z resp. na linku číslo 377 z resp. do Prahy.

7. září 2023 – Iveco Crossway LE ev. č. 8133 na přímém spoji linek číslo 377 a 476 – Pavel Hypš

Zdroje:

  • Příměstské linky pražské MHD 1992 – 2005 (F. Prošek)
  • Knižní jízdní řády a materiály PID

Podobné příspěvky

Napsat komentář