|

195

10. prosince 2009 – Karosa B732 ev. č. 5710 na lince číslo 195 v obratišti Sídliště Čakovice – Zdeněk Liška

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) číslo 195 tangenciálně spojuje severovýchodní oblast Prahy (Letňany, Prosek, Vysočany) s rozsáhlým sídlištním komplexem Zahradní Město na jihovýchodě Prahy. „Stodevadesátpětka“ nyní projíždí přes několik významných dopravních terminálů (Prosek, Vysočanská, Spojovací, Skalka). Jejím dopravcem je Dopravní podnik hlavního města Prahy, který na linku nasazoval (a nasazuje) jak standardně dlouhé, tak i kloubové autobusy (včetně nízkopodlažních).

10. října 2018 – Irisbus Citybus 18M ev. č. 6535 na lince číslo 195 v obratišti Jesenická – Zdeněk Liška

Základní linii trasy si „stodevadesátpětka“ drží po celou dobu své existence. Poprvé vyjela dne 9. května 1974 v trase: NÁDRAŽÍ ČAKOVICE – Prosek – Náměstí Lidových milicí (dnes Vysočanská) – Harfa (dnes Nádraží Libeň) – Spojovací – Limuzská – Velkoprodejna Skalka (dnes Skalka) – SÍDLIŠTĚ ZAHRADNÍ MĚSTO ZÁPAD (dnes Jesenická). V provozu byla celodenně a celotýdenně.

12. května 1975 – Schéma trasy linky číslo 195 – podklad Archiv DP

Kromě několika dlouhodobých výluk, mezi které patřilo například zajíždění na Sídliště Skalka mezi lety 1986 až 1990, prodělala ve své starší historii pouze jedinou změnu. Tou se stalo od 1. února 1988 zkrácení trasy do obratiště Avia Letňany. Důvodem byla nemožnost průjezdu skrz tovární areál Avie.

31. prosince 1994 – Karosa C734 ev. č. 3091 na lince číslo 195 v zastávce Skalka – Roman Vanka, web citybus.cz

Většina změn trasování linky číslo 195 se však udála teprve v novodobé historii, a to v souvislosti s vytvářením jednoduššího systému linek v povrchové dopravě. První změna vstoupila v platnost od 30. září 2001, kdy došlo k odklonu námi popisované linky přes Tupolevovu ulici, dále přes zastávky Červený mlýn (dnes Obchodní centrum Čakovice), Nádraží Čakovice a Náměstí Jiřího Berana do konečné zastávky Čakovice. V této oblasti nahradila tehdy zrušené linky číslo 159 a 209.

25. ledna 2001 – Karosa B732 ev. č. 5700 na lince číslo 195 v obratišti Jesenická – web citybus.cz

Počínaje dnem 30. srpna 2003 začala do Čakovic zajíždět posílená autobusová linka číslo 140 a „stodevadesátpětka“ se tak vrátila do obratiště Avia Letňany s tím, že oproti stavu před rokem 2001 sem jela přes zastávky Tupolevova a Krausova.

13. srpna 2008 – Renault Citybus 12M ev. č. 3280 na lince číslo 195 v obratišti Avia Letňany – Pavel Hypš

K datu 30. srpna 2008 se autobusová linka číslo 195 opět vrací na území Čakovic, ale do jeho severního cípu, kde se tehdy ještě stavělo sídliště. Nově tak trasa měla podobu: Jesenická – Skalka – Spojovací – Vysočanská – Prosek – Letňany – Tupolevova – Obchodní centrum Čakovice – Čakovický zámek – Sídliště Čakovice, přičemž v úseku: Letňany – Sídliště Čakovice nahradila zrušenou autobusovou linku číslo 233. Vůbec poprvé do nového sídliště začala jezdit pravidelná autobusová linka s intervalem odpovídajícím zvýšené přepravní poptávce.

11. května 2009 – Karosa B731 ev. č. 7150 na lince číslo 195 v obratišti Sídliště Čakovice – Zdeněk Liška

Protože v blízkosti zastávky Staré Letňany vzniklo nové sídliště, bylo třeba zajistit kvalitní dopravní obsluhu této lokality. Stávající linky dostatečně nepokrývaly zvýšenou přepravní poptávku. Od 15. října 2016, kdy se uskutečnilo několik změn v pražské povrchové dopravě, došlo také k úpravě trasy autobusové linky číslo 195, která od uvedeného data vede přes Staré Letňany. Nově jezdí v trase: JESENICKÁ – Centrum Zahradní Město – Skalka – Sídliště Malešice – Spojovací – Nádraží Libeň – Vysočanská – Prosek – Letňany – Staré Letňany – AVIA LETŇANY/KRAUSOVA. Úsek: Letňany – Sídliště Čakovice nahradila odkloněná autobusová linka číslo 136.

16. října 2018 – Irisbus Citybus 18M ev. č. 6543 na lince číslo 195 v manipulační zastávce Avia Letňany – Zdeněk Liška

Kvůli nemožnosti využívat obratiště Avia Letňany (leží již na soukromém pozemku) jsou autobusy odstavovány v prodloužených zálivech stejnojmenné výstupní i nástupní zastávky. K dalšímu odstavování autobusů je využíván i záliv následující zastávky Krausova (pro linku číslo 195 jde o výstupní zastávku vybraných spojů). Z důvodů bezpečné manipulace a čerpání přestávek řidičů proto některé spoje začínají/končí v zastávce Avia Letňany a některé v zastávce Krausova.

7. září 2018 – SOR NB18 ev. č. 6873 odstavený na lince číslo 195 poblíž zastávky Krausova – Zdeněk Liška

„Stodevadesátpětka“ byla dlouhá léta doplňkovou (a posilovou) linkou, zejména v relaci: Prosek – Skalka, a proto na ni byly nasazovány standardně dlouhé autobusy.

10. června 2008 – Karosa B931E ev. č. 7477 na lince číslo 195 v obratišti Jesenická – Zdeněk Liška

Po zrušení některých dalších doplňkových autobusových linek trpěla námi popisovaná linka kapacitními problémy, a tak došlo od 1. listopadu 2010 k vypravování kloubových autobusů na většinu spojů. Pražský dopravní podnik tehdy trpěl nedostatkem kloubových autobusů, a tak v ranní přepravní špičce pracovních dnů zajišťovaly některé spoje i standardně dlouhé vozy. Kloubové autobusy na „stodevadesátpětku“ pak přejížděly i z jiných linek (např. 200). Docházelo tak k situacím, že se na provozu námi popisované linky podílelo i více než 40 autobusů za den.

7. září 2018 – SOR NB18 ev. č. 6873 na lince číslo 195 v manipulační zastávce Avia Letňany – Zdeněk Liška

Po další dodávce kloubových autobusů a úpravě ve vypravování došlo od 1. října 2011 k trvalému nasazování kloubových autobusů na autobusovou linku číslo 195, které obsluhují všechny spoje po celý den. Výjimku tvoří školní spoj jedoucí ze zastávky Letňany v 7:49 h, jehož provoz zajišťuje standardně dlouhý autobus, přejíždějící sem z kmenové linky číslo 351.

7. září 2018 – SOR NB18 ev. č. 6873 na lince číslo 195 v obratišti Jesenická – Zdeněk Liška

Zdroje: publikace Linky MHD v Praze 1829-1990 (Pavel Fojtík, František Prošek)

Text aktualizoval: Zdeněk Liška

Podobné příspěvky

Napsat komentář