|

BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

14. srpna 2015 – Setkání regionálních autobusových linek na náměstí – Pavel Hypš

Město Benešov nad Ploučnicí se nachází v okrese Děčín, který je součástí Ústeckého kraje. Leží v úzkém údolí řeky Ploučnice, na soutoku s říčkou Bystrá. Žije zde přes 4 tisíce obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

29. června 2014 – Náměstí v Benešově nad Ploučnicí – Pavel Hypš

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. V minulosti byla nejčastější zdejší obživou kovovýroba, v nedávné minulosti i textilní výroba. Ve městě se nachází termální prameny, které dodnes slouží  místním mj, jako zdroj teplé vody.

29. června 2014 – Budova opuštěné textilky – Pavel Hypš

Ve městě se nachází národní kulturní památka zámeckého komplexu Benešov nad Ploučnicí, tvořeného pěti zámky. Pro veřejné prohlídky jsou přístupny dva, a to Dolní zámek, a Horní zámek, původně vartemberská tvrz.

29. června 2014 – Horní zámek v Benešově nad Ploučnicí – Pavel Hypš

Status města získal Benešov nad Ploučnicí roku 1392. Dnes je součástí města i dříve samostatná obec Ovesná. Nachází se asi 1, 5 km severozápadně od centra. Ve 38 trvale evidovaných adresách zde žije 71 obyvatel.

29. června 2014 – Ovesná – Pavel Hypš

Městem prochází železniční trať 081 vedoucí z Děčína do České Kamenice a Rumburka s odbočkou do České Lípy. První úsek, z Děčína do Rumburka, byl zprovozněn roku 1869, odbočka z Benešova nad Ploučnicí do České Lípy roku 1872.

29. června 2014 – Nádraží v Benešově nad Ploučnicí – Pavel Hypš

V současnosti jsou vlaky, jezdící po této trati, součástí integrované dopravy Ústeckého kraje. Označeny jsou linka U8, vedená v trase Děčín – Česká Kamenice – Rumburk . Dopravcem jsou České dráhy.

29. června 2014 – Jednotka RegioShark na lince U8 přijíždí do Benešova nad Ploučnicí – Pavel Hypš

První doloženou autobusovou linkou byla v roce 1914 linka číslo 2056, vedená v trase: Dobrná – Benešov nad Ploučnicí – Benešov nad Ploučnicí, nádraží – Valkeřice – Verneřice. Jednalo se o dvě samostatné větve, s návazností na železnici v Benešově nad Ploučnicí. V provozu byly jeden až dva páry spojů denně.

1914 – Jízdní řád linky 2056 – sbírka Poštovní muzeum Praha

Autobusy plnily v Benešově nad Ploučnicí vždy pouze doplněk dopravy k páteřní železniční trati. I přesto se můžeme například roku 1954 setkal s dálkovou linkou 05976 vedenou v trase: Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Kravaře – Liběchov – Mělník – Praha.

1954 – Jízdní řád linky 05976 – sbírka Národní knihovna Praha

Prokazatelně roku 1975 zajížděly do Benešova nad Ploučnicí 2 dálkové a 4 regionální autobusové linkdy ČSAD. Těmi dálkovými byly 40012 (Teplice – Ústí nad Labem – Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Česká Lípa – Bělá pod Bezdězem – Mladá Boleslav – Jičín – Hořice – Hradec Králové) a 40013 (Hřensko – Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Mělník – Praha), regionálími pak 43040 (Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Verneřice – Rychnov), 43060 (Benešov nad Ploučnicí – Markvartice – Česká Kamenice), 43100 (Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Blankartice – Fojtovice) a 43120 (Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Žandov – Verneřice – Rychnov). Nejpozději roku 1985 je linka 40013 zkrácena do trasy Děčín – Praha a přibývá nová linka 43160 (Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Františkov nad Ploučnicí – Žandov – Česká Lípa).

1985 – Jízdní řád linky 40012 – sbírka Pavel Hypš

Po zavedení pilotního projektu integrované dopravy Ústeckého kraje zajížděly do Benešova nad Ploučnicí čtyři autobusové linky Dopravního podniku města Děčín, označené 425 až 428. Dvě z nich vedly z Děčína, další dvě z okolních obcí.

11. června 2014 – Karosa Axer jako linka číslo 427 na náměstí – Pavel Hypš

Od začátku roku 2015 získal licence na místní linky dopravce BusLine, a došlo k jejich přeznačení na 422, 423, 424 a 437. Nově jsou zajištěny návaznosti s železnicí na benešovském nádraží. Během roku 2018 převzala provoz místních linek Dopravní společnost Ústeckého kraje. Regionální autobusy byly v minulosti doplněny dálkovou autobusovou linkou dopravce Zlatovánek z Poličky do Ústí nad Labem.

14. srpna 2015 – Iveco Crossway LE dopravce BusLine na lince číslo 422 – Pavel Hypš

Jako reakci na výrazné snížení výkonů v regionální dopravě zavedl Dopravní podnik města Děčín od 14. prosince 2014 novou linku děčínské městské autobusové dopravy číslo 6, jejíž trasa vede až do Benešova nad Ploučnicí. Kvůli jejímu specifickému financování na ní platily běžné jízdenky, jako na děčínské městské dopravě. Provoz byl ukončen 30. června 2016.

14. srpna 2015 – Mercedes-Benz Citaro na lince číslo 6 – Pavel Hypš

Zdroje: jízdní řády poštovních autobusů z let 1914, 1925, 1928 a 1930 (sbírka Poštovní muzeum Praha), jízdní řády ČSAD Severočeského kraje z let 1975, 1976, 1985 a 1986, jízdní řády ČSAD Středočeského kraje léto 1954 (sbírka Národní knihovna Praha), web benesov.n.pl.sweb.cz, web portal.idos.cz, web wikipedia.cz (Benešov nad Ploučnicí, Ovesná, Železniční trať Děčín – Benešov nad Ploučnicí – Rumburk / Česká Lípa)

Podobné příspěvky

Napsat komentář