|

BRUNTÁL

Bruntál je okresní město v Moravskoslezském kraji. Jeho katastrální území se rozkládá na obou stranách historické zemské hranice Moravy a Slezska, uvnitř pohoří Nízkého Jeseníku. Zástavba původního Bruntálu leží pouze ve Slezsku.

8. dubna 2014 – Náměstí Míru v Bruntále – Pavel Hypš

Město Bruntál, z hlediska institucionálního pravděpodobně nejstarší město na území České republiky, je poprvé zmiňováno v tzv. Uničovské listině krále Přemysla Otakara I. z roku 1223. Z této listiny vyplývá, že Bruntál byl založen kolem roku 1213 jako vůbec první osada s magdeburským městským právem v českých zemích.

8. dubna 2014 – Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie – Pavel Hypš

Zámek Bruntál, nacházející se v centru města, je jednou z nejvýznamnějších památek regionu. Okolo zámku, netradičního svým kruhovým tvarem s trojúhelníkovitým nádvořím, se rozkládá zámecký park. Dnes je zámek sídlem regionálního muzea.

8. dubna 2014 – Zámek Bruntál – Pavel Hypš

Město se skládá ze dvou vzájemně izolovaných katastrálních území, jimiž je původně ryze slezský katastr Bruntál – město, a původně ryze moravský Karlovec, jehož téměř celá zástavba byla zlikvidována při stavbě vodní nádrže Slezská Harfa.

8. dubna 2014 – Vodní nádrž Slezská Harfa – Pavel Hypš

Bruntálem vede od roku 1872 železniční trať Olomouc – Bruntál – Krnov – Opava. Vlaky jsou zde součástí Ostravského dopravního integrovaného systému a označeny jako R27. V letech 2012 až 2013 proběhlo výběrové řízení na dopravce místní železnice. Jelikož ale účastníci nesplnili požadavky soutěže, zůstávají zde i nadále České dráhy.

8. dubna 2014 – Motorový vlak na nádraží Bruntál – Pavel Hypš

Železniční trať Bruntál – Malá Morávka je jednokolejná odbočka z hlavní trati, jejíž provoz byl zahájen roku 1901. Její význam spočívá ve spojení města s rekreační oblastí Jeseníků. Právě pouze nárazové využívání vedlo ke zrušení pravidelného provozu od roku 2009 a nahrazení sezónními autobusovými linkami. Trať je však fyzicky stále provozní a konají se zde nostalgické jízdy.

8. dubna 2014 – Bruntálská nádražní budova – Pavel Hypš

Pravděpodobně první soukromá autobusová linka v okrese, z Bruntálu do Karlovy Studánky, vyjela již roku 1918. Regionální autobusovou linku Československých drah potvrzují dokumenty z roku 1932, kdy zde měla trvale nahradit výše zmíněnou železniční trať na Malou Morávku. Válečné poměry od roku 1938 provoz této linky zastavily a po roce 1945 došlo k obnově železničního provozu. Autobusová linky z Bruntálu do Karlovy Studánky byla opět obnovena roku 1947.

Autobusy u bruntálského zámku – sbírka Pavel Hypš

Dnes většinu regionálních linek, které jsou zařazeny v systému ODIS, provozuje dopravce Arriva Transport, který má ve městě i garáže v bývalém areálu ČSAD. Výjimkou je linka číslo 260 do Opavy, jejíž provoz zajišťuje dopravce TQM – holding.

8. dubna 2014 – Regionální linka číslo 873 z Bruntálu do Rýmařova – Pavel Hypš

Do Bruntálu zajíždí také jedna mezinárodní linka do letoviska Thessaloniki dopravce Nikolas tours, a řada dálkových linek různých dopravců, např. do Prahy, Brna, Ostravy, Rožnova pod Radhoštěm nebo Jeseníku. Dopravce Arriva Morava zde provozuje i sezónní cyklobus na Ovčárnu.

8. dubna 2014 – Iveco-Crossway na dálkové lince z Šumperka přes Bruntál do Ostravy – Pavel Hypš

Historie městské autobusové dopravy v Bruntále zatím zůstává neobjevena. Archivy dopravce Connex Morava (dnes Arriva Morava) uvádějí provoz městské dopravy v roce 2003, velmi pravděpodobně ale jezdila již mnohem dříve. Zajišťěna je dvěmi linkami, jedoucími společně přes celé město v několika variantách. Linka číslo 1 pokračuje vybranými spoji do Moravskoslezského Kočova, linka číslo 2 do Kunova.

24. května 2007 – Karosa B952 na lince číslo 2 u železniční stanice – Mirek, web seznam-autobusu.cz

Od 1. dubna 2011 bylo zavedeno zajíždění linky číslo 1 k novému hřbitovu. K 1. lednu 2014 byla městská doprava zařazena do Ostravského dopravního integrovaného systému, pod označením 851 a 852. Spoje do Kunova byly pro nízké využití zrušeny a spoje do Moravskoslezsského Kočova nahrazeny spoji linky číslo 870, z nichž vybrané jsou přímými spoji městské linky číslo 851, měnící číselné označení v zastávce Restaurace Sport.

8. dubna 2014 – SOR CN12 na lince číslo 851 přijíždí na konečnou zastávku Dům mládeže – Pavel Hypš

Aktuální trasy linek městské dopravy jsou následující:

  • 851: OSRAM – Agrochemický podnik Zahradní – (Polní – ŽELEZNIČNÍ STANICE – NEMOCNICE / Zemědělská zásobování a nákup – Okresní hygienická stanice – Okresní výbor Českého svazu tělovýchovy) – Dukelská – Bazén – (Autobusové stanoviště / Květná – Zeyerova  – Lesanka – Uhlířská ulice – Dolní ulice) – DŮM MLÁDEŽE – RESTAURACE SPORT – NOVÝ HŘBITOV; vybrané spoje ve špičkách a večer v pracovní dny jedou mezi bazénem a Lesankou přes zastávky Seliko, Jezdecká ulice a Lidl nebo od nemocnice objíždějí celou průmyslovou zónou v trase: Okresní výbor Českého svazu tělovýchovy – Okresní hyhienická stanice – Zemědělské zásobování a nákup – Osram – Agrochemický podnik Zahradní – Polní a dále od nádraží po své trase
  • 852: OSRAM – Agrochemický podnik Zahradní – (Zemědělské zásobování a nákup – Okresní hygienická stanice – Okresní výbor Českého svazu tělovýchovy / Polní (Z)) – (Nemocnice (T) – ŽELEZNIČNÍ STANICE – Nemocnice) – (Dukelská – Bazén / Květná) – (Zeyerova) – (Autobusové stanoviště / Seliko – JEZDECKÁ ULICE – Lidl – Lesanka – Uhlířská ulice – Dolní ulice) – DŮM MLÁDEŽE

8. dubna 2014 – SOR C10.5 na lince číslo 852 u zastávky Dukelská – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Tomáš Slavětínský
Zdroje: inventární záznamy v SOA Krnov, Olomouc a Opava, web idos.cz, web mubruntal.cz, web spz.logout.cz (Trať Bruntál – Malá Morávka), web wikipedia.cz (Bruntál, Zámek Bruntál, Železniční trať Bruntál – Malá Morávka, Železniční trať Olomouc hlavní nádraží – Opava východ)
Text zveřejněn: 8. května 2014
Poslední aktualizace: 3. listopadu 2015
Poslední revize: 6. října 2017

Podobné příspěvky

2 Komentáře

  1. Pingback: zsp2.net

Napsat komentář