|

206

Linku číslo 206 dnes v pražské síti nenajdeme. V minulosti jsme se s ní ale setkali již ve třech oblastech. Z většiny byla zajišťována standardními autobusy, objevily se zde však i minibusy, i kloubové vozy. Jejím dopravcem byl Dopravní podnik hlavního města Prahy, kromě období mezi lety 2010 až 2012, kdy její provoz zajišťoval soukromý dopravce Stenbus.

 6. června 2016 – SOR BN12 na lince číslo 206 přijíždí k zastávce Želivecká – Pavel Hypš

Poprvé narazíme na „dvěstěšestku“ od 30. srpna 1976. Jelikož na Jižním Městě bylo již hotové nové sídliště a metro C zatím vedlo pouze na Kačerov, byla jeho obsluha zajištěna „dočasnými“ linkami 178 a 206 k metru Budějovická, 203 k metru Kačerov a 213 k tramvajím ve Vršovicích. Linka 206 byla vedena v trase Budějovická – Spořilov – Na Sádce – Litochlebské náměstí – Horní Opatov – IPS – Betonárka – Sídliště Jižní Město. V této verzi byl interval v ranní špičce pouze 2 minuty a vypraveno až 24 autobusů (!).

 70. léta – Karosa ŠM11 na lince číslo 206 projíždí v blízkosti zastávky Na Úlehli – sbírka web citybus.cz

Počínaje rokem 1978 bylo zrušeno i zastavování na Spořilově a linka číslo 206 se tak stala ještě více rychlíkovou. Dne 7. listopadu 1980 bylo metro C prodlouženo z Kačerova až do oblasti Jižního Město do stanice Kosmonautů a rychlíková linka 206 byla zrušena.

 Léto 1979 – Výpis trasy linky číslo 206 – sbírka prazsketramvaje.cz

Už 20. prosince 1980, s prodloužením metra A na Želivského, byla pod stejným číslem zavedena nová linka v trase Želivského – Bělocerkevská – Murmanská – Pod Rapidem – Nádraží Strašnice – Jawa Strašnice – Želivecká – Sídliště Zahradní Město, západ. V rozrůstajícím sídlišti Zahradní Město v Záběhlicích posílila zejména provoz linky číslo 188, která sice jela také k metru Želivského, ale s objezdem přes Sídliště Malešice.

15. listopadu 1995 – Autobus linky číslo 206 na konečné Jesenická (dříve Sídliště Zahradní Město, západ) – Roman Vanka

Po otevření stanice metra A Strašnická 12. července 1987 byla „dvěstěšestka“ zkrácena pouze do trasy Strašnická – Nádraží Strašnice – Jawa Strašnice – Želivecká – Sídliště Zahradní Město, západ.

1. září 1989 – Plánek linkového vedení v oblasti Zahradního Města

Na začátku 90. let byl provoz omezen pouze na špičky pracovních dnů, kvůli souběhu s linkou číslo 188. Jelikož ta byla několikrát posilována, došlo nakonec k 17. listopadu 1995 ke zrušení linky číslo 206 v celém rozsahu.

 Autobus linky číslo 206 poblíž zastávky Strašnická – Roman Vanka

Nyní se přesuneme o 15 let dopředu, konkrétně k 1. listopadu 2010. Právě v tento den zahájila provoz nová linka číslo 206 v trase Dejvická – Divoká Šárka – Sídliště Na Dědině – Dlouhá míle – Obchodní centrum Ruzyně. Nahradila bezplatnou nákupní linku Obchodního centra Šestka, kterou od listopadu 2006 provozoval dopravce Exprescar Kladno. Dopravcem nové „dvěstěšestky“ se stal soukromý dopravce Stenbus.

1. listopadu 2010 – Leták o zavedení nové linky číslo 206 – web ropid.cz

V souvislosti se zrušením linky číslo 218 (Dejvická – Sídliště Na Dědině) začala linka číslo 206 ztrácet svůj „nákupní charakter“. Od září 2012 začala být v provozu také v ranní špičce, kdy má obchodní centrum zavřeno. Od 1. října byl ranní provoz posílen jednosměrnými spoji v trase Dlouhá míle – Dejvická. Od 20. listopadu byl v obou špičkách zkrácen interval z 30 na 15 minut. Za nepříliš jasných okolností byla od 9. prosince 2012 „dvěstěšestka“ zrušena a v naprosto stejné trase vznikla „nová“ linka číslo 218, kterou také provozuje dopravce Stenbus.

7. února 2011 – Autobus linky číslo 206 v zastávce Nádraží Veleslavín – Pavel Hypš

Na „nákupní“ linku číslo 206 byly přednostně vypravovány autobusy s reklamními polepy obchodního centra. Od zahájení provozu to byla Karosa B952 ev. č. 1764 a Mercedes-Benz Conecto ev. č. 1777, na podzim 2012 k nim přibyla ještě Karosa Citybus ev. č. 1778. Po krátkou dobu se na „dvěstěšestce“ objevoval dokonce kloubový autobus Karosa B941 ev. č. 1786.

 11. května 2012 – Autobus linky číslo 206 na Dejvické – Pavel Hypš

Ještě jednou, a zatím naposledy, jsme se mohli s linkou číslo 206 setkat v roce 2016, v období od 21. května do 14. října. Kvůli rekonstrukci tramvajové tratě na Spořilov a s ní spojenému odklonu linek číslo 188 a 196, byla zavedena náhradní autobusová linka číslo 206 v polookružní trase: Strašnická – Jesenická – Centrum Zahradní Město – Záběhlická škola – Jesenická – Strašnická. V provozu byla ve špičkách pracovních dnů a také celotýdenně večer. Její provoz byl zrušen ještě před ukončením výluky, z důvodu trvalého zřízení nové autobusové linky číslo 154 v této oblasti.

6. června 2016 – Karosa B951E na lince číslo 206 u strašnického nádraží – Pavel Hypš

Jak již bylo zmíněno, kromě špiček pracovních dnů byla linka číslo 206 v provozu také celotýdenně večer. Večery však nezajišťovaly shodné vozy, ale nízkopodlažní midibusy, které po výkonu na lince číslo 206 jezdily přes noc ve shodné výluce náhradní autobusovou dopravu za tramvaje X56 v trase: Otakarova – Michelská – V Zápolí – Spořilov – Koh-i-noor.

IF

 7. dubna 2016 – Solaris Urbino 8,9 na lince číslo 206 v nástupní zastávce Strašnická – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Poděkování patří Martinu Dufkovi za zapůjčení dobového plánku linkového vedení

Zdroje: web vetinari.wz.cz (Linkové vedení 1977-1986), web citybus.cz (Provozní parametry 1976, Historie linky 206), web oc-sestka.cz, web ropid.cz (Přehledy trvalých změn), publikace Informace o pražské dopravě 1986, plánek vedení linek 1989
    Text zveřejněn: 7. dubna 2013
Poslední aktualizace: 17. října 2016

Podobné příspěvky

Napsat komentář