Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

264

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 264 byla v historii pražské městské hromadné dopravy zavedena dvakrát. V první variantě spojovala jihovýchodní části Prahy s  Královicemi, kdy ji bezmála 30 let provozoval pražský Dopravní podnik svými autobusy standardní délky a krátce též s kloubovými vozy. V prosinci 2011 se dostala znovu na scénu, tentokrát coby midibusová linka obsluhující bytovou zástavbu v západní části hlavního města. Nyní je v režii soukromého dopravce, firmy Bosák bus spol. s. r. o.

 20. května 2008 – Karosa B931E na konečné linky číslo 264 v Královicích – Pavel Hypš

Dne 16. listopadu 1981 zavedl pražský Dopravní podnik autobusovou linku číslo 264 v trase: Černokostelecká / Nádraží Uhříněves – Picassova – Královice, přičemž úsekem: Černokostelecká – Picassova jezdily vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů. Ve zbývající části jezdila „dvěstěšedesátčtyřka“ prakticky celotýdenně. K prodloužení trasy z Černokostelecké do terminálu metra Skalka došlo 5. července 1990.

Květen 1995 – Výpis trasy linky číslo 264 z přehledu linkového vedení – sbírka Pavel Hypš

Počínaje 24. ledna 1998 jsme se v souvislosti se zrušením linky číslo 237 mohli setkat s linkou číslo 264 v upravené trase: Skalka – Černokostelecká – Kutnohorská – (Picassova) – Uhříněves – Královice, kudy jezdila pouze v přepravních špičkách pracovních dnů. Naproti tomu úsekem: Nádraží Uhříněves – Picassova – Uhříněves – Královice – Netluky – Hájek byla provozovaná ve zbývajícím období týdne. Obsluhu Hájku ve špičkách zajišťovala přímá linka číslo 266.

16. listopadu 2008 – Karosa B931E manipuluje na Nádraží Uhříněves – Pavel Hypš

Další změna „dvěstěšedesátčtyřky“ přišla v souvislosti s prodloužením trasy metra A do stanice Depo Hostivař, kde byla, od 28. května 2006, námi popisovaná linka nově ukončena. Ke 14. prosinci 2008 došlo ke zrušení konečné Nádraží Uhříněves, čímž se trasa dostala do podoby: Depo Hostivař – Uhříněves – Královice. Ještě k témuž datu byly zavedeny posilové spoje: Uhříněves – Depo Hostivař, jedoucí pouze v uvedeném směru, jejichž provoz zajišťovaly kloubové autobusy. Počínaje 15. lednem 2009 nastalo zrušení těchto spojů a v celé trase jezdily pouze standardní autobusy. Již 14. června 2009 přišlo zrušení autobusové linky číslo 264, kterou nahradily stávající posílené autobusové linky číslo 266 a 366.

14. ledna 2009 – Na přelomu let 2008 a 2009 bylo možné v ranní špičce na lince číslo 264 potkat kloubové autobusy – Pavel Hypš

Nově se s autobusovou linkou číslo 264 můžeme setkávat od 11. prosince 2011, kdy došlo k jejímu zavedení v trase: Bílá Hora – Selských baterií – Nevanova – Slánská – Za slánskou silnicí – Škola Řepy – Sídliště Řepy – Halenkovská – Zličín. Uvedená trasa je fakticky upravená původní provozní větev autobusové linky číslo 164, která byla zkrácena do terminálu metra Zličín. Dopravcem „dvěstěšedesátčtyřky“, opět s celotýdenním provozem, se stala firma Bosák bus spol. s. r. o., který na linku vypravuje midibusy.

25. prosince 2011 – Minibus SOR na lince číslo 264 v zastávce Za Slánskou silnicí – Pavel Hypš

 Autor: Zdeněk Liška
Poděkování patří Pavlu Hypšovi za poskytnutí fotografií a dobových materiálů.

Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Prošek F., Fojtík P.), knižní jízdní řády PID, web ropid.cz, Uhříněveská kronika
Poslední aktualizace: 31. ledna 2014

Historik, fotograf a publicista

Zanechat Odpověď