|

137

20. srpna 2003 – Karosa B732 ev. č. 7128 na lince číslo 137 v terminálu Na Knížecí – Zdeněk Liška

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 137 byla zavedena v roce 1969, kdy společně s dalšími linkami nahrazovala zrušené trolejbusové linky. Tehdy nové autobusové linky spojovaly především oblasti Jinonic a Smíchova, přičemž „stotřicetsedmička“ pokračovala přes centrum Prahy až do Strašnic. Při otevírání některých úseků metra byla její trasa několikrát zkrácena. V novodobé historii však došlo k prodloužení trasy a k dalším úpravám. Provozovatelem a zároveň dopravcem autobusové linky č. 137 byl (a je) pražský dopravní podnik, který na ni nasazuje standardně dlouhé autobusy (včetně nízkopodlažních).

70. léta – Karosa ŠM 11 ev. č. 5328 na lince č. 137 vyfotografovaná na Karlově náměstí – Archiv DP Praha

V souvislosti s rušením trolejbusové sítě v Praze, došlo v roce 1969 k zavedení autobusových linek č. 128, 137 a 153, které tehdy nahradily trolejbusové linky č. 52 (Krajský národní výbor – Jinonice) a č. 60 (Krajský národní výbor – Motorlet). Autobusová linka č. 137 byla zavedena od 31. března 1969, kdy vedla trasou: Průběžná – Zdravotní ústav – Orionka – Náměstí Míru – Krakovská (pouze ve směru tam) – Štěpánská (pouze ve směru zpět) – Karlovo náměstí – Jiráskovo náměstí – Krajský národní výbor – Knížecí – Malvazinky – Motorlet. Rozsah provozu „stotřicetsedmička“ měla celotýdenní.

12. května 1975 – Ve výřezu z mapy je vidět trasa autobusové linky č. 137 – Archiv DP Praha

Jistě není bez zajímavosti, že trolejbusová trať: Motorlet – Jinonice byla zrušena právě ke dni 31. března 1969 a trať: Knížecí – Motorlet byla zrušena až ke dni 31. května 1969. Několik pozůstatků z obou trolejbusových tratí existovalo i po roce 2000.

14. června 2003 – Podjezd v Klikaté ulici na němž se nacházely ochrany trolejového vedení z dob provozu trolejbusů – Zdeněk Liška

Počínaje dnem 3. listopadu 1969 byla trasa námi popisované autobusové linky prodloužena o úsek: Sídliště Zahradní Město, západ – Želivecká – Nádraží Strašnice – Průběžná.

1973 – Karosa ŠM 11 ev. č. 5261 na lince č. 137 nabírá cestující v zastávce Jiráskovo náměstí – Archiv DP Praha

V souvislosti s otevřením úseku metra I. C (Kačerov – Sokolovská, nyní Florenc), ke dni 9. května 1974, byla trasa „stotřicetsedmičky“ nově vedena z Náměstí Míru přes zastávku I. P. Pavlova (zde byl možný přestup na linku metra a další linky povrchové dopravy) do zastávky Karlovo náměstí a dále pokračovala po své původní trase k Motorletu.

cca 1974 – Setkání vozu Karosa ŠM11 ev. č. 5232 na lince číslo 137 a soupravy vozů Tatra T3 na lince číslo 17 v křižovatce Jiráskovo náměstí – sbírka web citybus.cz

Při otevření úseku metra II.A (Náměstí Míru – Želivského) byla, od 20. prosince 1980, trasa autobusové linky č. 137 zkrácena do úseku: Náměstí Míru – Motorlet. V souvislosti s otevřením úseku metra I. B (Smíchovské nádraží – Sokolovská, nyní Florenc), ke dni 3. listopadu 1985, došlo ke zkrácení trasy „stotřicetsedmičky“ ke stanici metra Moskevská (nyní Anděl), ale konečná/nástupní zastávka se od té doby nachází v terminálu Na Knížecí, kde jsou autobusy odstavovány.

3. listopadu 1985 – Jízdní řád autobusové linky č. 137 platný pro pracovní dny – sbírka Pavel Hypš

Od 21. dubna 1986 byla trasa linky č. 137 dále upravena: Moskevská (Na Knížecí) – Malvazinky – Motorlet – Vidoule – Jinonice, přičemž v úseku: Motorlet – Jinonice jezdily vybrané spoje v sedlech pracovních dnů. Ke zkrácení trasy do podoby: Moskevská (Na Knížecí) – Motorlet (nyní U Waltrovky) došlo od 21. května 1990.

1. listopadu 2003 – Karosa B 732 R ev. č. 5787 na lince č. 137 v terminálu Na Knížecí – Zdeněk Liška

Po spuštění sítě tzv. „metrobusových“ linek, od 1. září 2012, byla trasa „stotřicetsedmičky“ prodloužena a upravena do podoby: Na Knížecí – Malvazinky – U Waltrovky – Vidoule – Jinonice – Stará Stodůlecká – Nové Butovice – Bucharova – Mládí – Sídliště Stodůlky, čímž nahradila tehdy zrušenou linku číslo 130.

20. září 2012 – Krátce po zavedení metrobusové sítě bylo číslo dotčených linek zvýrazňováno rámečkem – Pavel Hypš

Rozsah provozu zůstal i nadále celotýdenní, ale v úseku: U Waltrovky – Sídliště Stodůlky jezdily vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů a od 10. října 2012 jezdily tyto spoje také v sedlech pracovních dnů.

9. července 2013 – Karosa B951 ev. č. 4036 na lince číslo 137 ve dnes již zrušeném obratišti U Waltrovky – Pavel Hypš

Další změna vstoupila v platnost od 29. června 2013, kdy úsekem: U Waltrovky – Sídliště Stodůlky jezdily vybrané spoje zřejmě už celotýdenně. K témuž datu byly zavedeny samostatné spoje vedoucí úsekem: Bavorská – Nové Butovice provozované pouze v přepravních špičkách pracovních dnů.

14. července 2014 – City Bus ev. č. 3342 na lince č. 137 v zastávce Malvazinky – Zdeněk Liška

Po prodloužení trasy metra A do stanice Nemocnice Motol byla, od 7. dubna 2015, trasa „stotřicetsedmičky“ upravena do podoby: Na Knížecí – Malvazinky – U Waltrovky – Nové Butovice – Mototechna – Bavorská, přičemž úsekem: U Waltrovky – Bavorská jezdily jen vybrané spoje. Od uvedeného data, tedy od 7. dubna 2015, byly zavedeny samostatné spoje jezdící úsekem: Nové Butovice – Bavorská a provozované pouze v přepravních špičkách pracovních dnů.

12. ledna 2016 – SOR NB12 ev. č. 3691 přijíždí na lince číslo 137 do terminálu Nové Butovice – Pavel Hypš

Další změna trasy námi popisované linky vstoupila v platnost od 1. května 2016, kdy se dostala do podoby: Na Knížecí – U Waltrovky – Jinonice – Nové Butovice – Mládí – Luka – Velká Ohrada, ale úsekem: Nové Butovice – Velká Ohrada jezdily spoje pouze v pracovní dny v době od cca 6 h do cca 20 h. Původní úsek: Bucharova – Bavorská nahradila odkloněná a upravená autobusová linka č. 149.

9. února 2017 – Karosa B951E ev. č. 4110 na lince číslo 137 v zastávce U Trezorky; v pozadí probíhá demolice posledních zbytků Waltrovy továrny – Pavel Hypš

Jiná změna trasy autobusové linky č. 137 přišla ode dne 1. července 2017, kdy byla ze zastávky Píškova odkloněna přes zastávku Bašteckého do obratiště Malá Ohrada.

9. července 2014 – City Bus ev. č. 3368 na lince č. 137 v zastávce U Waltrovky – Zdeněk Liška

Zanedlouho, k datu 23. srpna 2017, došlo k úpravě trasy do podoby: Na Knížecí – Malvazinky – U Waltrovky – Hutmanka (na znamení) – U Trezorky (na znamení) – Jinonice – Vidoule (na znamení) – Stará Stodůlecká (na znamení) – Nové Butovice – Mládí (na znamení v určitých obdobích) – Luka – Malá Ohrada. Nově tak úsekem: Na Knížecí – Jinonice jezdily všechny spoje a v úseku: Jinonice – Malá Ohrada pak jezdily vybrané spoje v pracovní dny v době od cca 5:30 h do cca 20:30 h. Počínaje dnem 30. června 2018 byly spoje dříve ukončené v zastávce Jinonice opět zkráceny do zastávky U Waltrovky.

14. července 2014 – City Bus ev. č. 3079 na lince č. 137 v zastávce Urbanova – Zdeněk Liška

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze, Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek), Historie městské hromadné dopravy v Praze (F. Prošek, P. Fojtík, S. Linert, Praha 2000), internet: www.pid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář