|

BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV

17. února 2017 – SOR BN9.5 na městské lince číslo 478 u železniční stanice – Pavel Hypš

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je dvojměstí v okrese Praha – východ a přirozené centrum místní části Polabí. Žije zde přes 17 tisíc obyvatel. Historická jádra obou částí města jsou od roku 1992 městskými památkovými zónami.

22. října 2011 – Náměstí ve Staré Boleslavi – Pavel Hypš

Stará Boleslav je spojena především s osobou svatého Václava, který zde byl roku 935 zavražděn, a také s mariánskou poutní tradicí Palladia. Brandýs nad Labem zažíval dobu své slávy v období Habsburků, kteří zde zvelebili zámek i okolí.

22. října 2011 – Kostel svatého Václava ve Staré Boleslavi pohledem od brány – Pavel Hypš

Brandýský zámek byl postaven počátkem 14. století. Pod ním se nachází mlýn, kamenný most z roku 1603 se sochou svatého Jana Nepomuckého a barokní pivovar. Dominantou Staré Boleslavi je románská bazilika svatého Václava založená roku 1039 knížetem Břetislavem I., včetně krypty svatého Kosmy a Damiána. Jedná se o nejstarší křesťanské poutní místo v Česku.

22. října 2011 – Nádvoří brandýského zámku – Pavel Hypš

Souměstí vzniklo administrativním spojením obou částí v roce 1960. Odděleny jsou pouze řekou Labe, přes kterou zde vede soustava mostů. V roce 1998 se konalo referendum o osamostatnění Staré Boleslavi. Hlasující se však vyjádřili převážně proti rozdělení.

22. října 2011 – I takto vypadalo několik let spojení obou měst – Pavel Hypš

Železniční doprava v obou částech města je vzájemně oddělena. Na okraji Staré Boleslavi se nachází nádraží na trati označené číslem 072, v trase Lysá nad Labem – Stará Boleslav – Mělník – Litoměřice – Ústí nad Labem. Provoz zde byl zahájen roku 1874.

8. února 2015 – Nádraží ve Staré Boleslavi – Pavel Hypš

O něco mladší trať, označenou číslem 074, najdeme v Brandýse nad Labem. Je vedena v trase Čelákovice – Brandýs nad Labem – Neratovice. Na úseku do Čelákovic byl provoz zahájen roku 1882, opačným směrem pak v roce 1899.

20. února 2012 – Vozy řady 810 vyčkávající na nádraží Brandýs nad Labem – Pavel Hypš

První doloženou autobusovou linkou v souměstí byla roku 1914 linka 1041a vedená v trase Praha,  Poříčí hotel Englischer Hof – Karlín – Vysočany – Kbely – Vinoř – Podolanka – Dřevčice – Vrábí – Brandýs nad Labem, náměstí hotel Koruna – Stará Boleslav, autogaráž číslo 94.

Původní autobusové stanoviště ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí – sbírka Pavel Hypš

V roce 1925 již podobnou linku provozovala státní pošta, pod označením 704 však byla vedena v trase: Praha-Vršovice, Bohdalecká ulice – Vysočany, poštovní úřad – Vinoř, poštovní úřad – Dřevčice – Brandýs nad Labem, poštovní úřad – Lázně Houštka – Stará Boleslav, poštovní úřad – Stará Boleslav, nádraží – Kostelní Hlavno, poštovní úřad – Sudovo Hlavno.

Náměstí v Brandýse nad Labem s autobusy ČSAD – sbírka Pavel Hypš

Ministerstvo pošt a telegrafů zahájilo provoz autobusové linky Praha – Stará Boleslav dne 25. září 1920. Později byla prodloužena do Kostelního Hlavna, a na přelomu let 1933 a 1934 přešla pod Československé dráhy. Dne 26. března 1929 se k ní mezitím přidala ještě linka Praha – Stará Boleslav – Mladá Boleslav.

1978 – Autobus projíždějící pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie – sbírka Pavel Hypš

V létě 1954 vedly do souměstí následující linky ČSAD:

  • 01006: Praha – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Mečeříž
  • 01007: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Káraný
  • 01008: Praha – Brandýs nad Labem – Čelákovice – Nehvizdy
  • 01010: Praha – Kostelec nad Labem – Brandýs nad Labem
  • 01012: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Sojovice
  • 01014: Praha – Jirny – Brandýs nad Labem
  • 01017: Letňany – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
  • 01027: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
  • 01029: Všetaty – Kostelec nad Labem – Brandýs nad Labem
  • 01638: Mělník – Neratovice – Stará Boleslav
1981 – Náměstí v Brandýse nad Labem s autobusy ČSAD – sbírka Pavel Hypš

V zimě 1954 přibývá ještě linka 01030 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Hlavenec, od zimy 1955 byla linka 01029 prodloužena do Staré Boleslavi. V následujících letech byly linky opakovaně přečíslovávány a trasy vzájemně kombinovány mezi sebou, přepravní směry nicméně nadále zůstávaly stejné.

1987 – Autobus ČSAD skrytý na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi – sbírka Pavel Hypš

První linky Pražské integrované dopravy dorazily do souměstí 28. května 2000. Byly jimi linky číslo 367 (Praha, Černý Most – Radonice – Jenštejn – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) a její rychlíková varianta číslo 346 (Praha, Černý Most – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav).

28. září 2009 – Karosa C943 na lince číslo 367 ve Staré Boleslavi – Pavel Hypš

K 24. září 2000 byla z provozních důvodů integrace zkrácena pouze do Brandýsa nad Labem, bez pokračování do Staré Boleslavi. Ke stejnému dni byla z Brázdimi do Brandýsa nad Labem navíc prodloužená také linka číslo 345.

24. ledna 2011 – Karosa C954E na lince číslo 345 u brandýského zdravotního střediska – Pavel Hypš

Od 11. října 2000 se k linkám PID přidává „dálniční“ linka číslo 379 vedená v trase: Praha, Černý Most – Brandýs nad Labem, most. Ke 28. březnu 2001 jsou opět linky číslo 367, 379 a městská linka číslo 378 (viz dále) prodlouženy až k železniční stanici ve Staré Boleslavi, linka číslo 346 zůstává nadále pouze pro obsluhu Brandýsa nad Labem.

28. září 2012 – Karosa Ares na lince číslo 379 u staroboleslavského sídliště – Pavel Hypš

K dalšímu rozvoji integrovaných linek dochází od 10. června 2001, kdy poprvé vyjíždějí linky číslo 375 (Praha, Českomoravská – Podolanka – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav), 376 (Praha, Českomoravská – Radonice – Brandýs nad Labem), 405 (Brandýs nad Labem – Čelákovice) a 406 (Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Káraný)

28. září 2009 – Karosa C943 na lince číslo 375 vyjíždí z autobusového stanoviště Stará Boleslav – Pavel Hypš

Dne 30. září 2011 byly zavedeny  ještě „dělnické“ linky číslo 399 (Praha, Avia Letňany – Podolanka – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) a 417 (Brandýs nad Labem – Odolena Voda, závod) a nové linky číslo 407 (Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – Skorkov) a 408 (Brandýs nad Labem – Úvaly).

9. ledna 2013 – Iveco Crossway na lince číslo 417 u nádraží Brandýs nad Labem – Pavel Hypš

Od 15. října 2002 přibývá dvojice linek spojujících Brandýs nad Labem, Starou Boleslav a Mečeříž, označených jako 419 a 420. K 15. prosinci 2002 začínají í první náznaky integrace sousedního Mělnicka, kdy vzniká mj. linka číslo 471 (Brandýs nad Labem – Neratovice – Mělník). 

16. listopadu 2011 – Iveco Crossway jako linka číslo 419 na náměstí v Brandýse nad Labem – Pavel Hypš

Kvůli zpřehlednění jízdního řádu linky číslo 471 jsou od 14. prosince 2003 spoje vedené přes Tišice označeny jako samostatná linka číslo 472. Od 26. června 2004 je linka číslo 345 prodloužena z Brandýsa nad Labem do Staré Boleslavi.

24. ledna 2011 – Karosa C954E jako linka číslo 472 na sídlišti v Brandýse nad Labem – Pavel Hypš

Zásluhou Pražské integrované dopravy byla do souměstí zavedena i noční doprava. Dne 1. července 2004 vznikla linka číslo 603, která jezdí v trase: Praha – Podolanka – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

13. prosince 2009 – Solaris Urbino 18 jako linka číslo 603 na autobusovém stanovišti ve Staré Boleslavi – Pavel Hypš

K 9. prosinci 2007 byla zavedena linka číslo 477 v trase Brandýs nad Labem – Polerady – Brandýs nad Labem. Po otevření pražského terminálu Letňany 9. května 2008 byla výrazně posílena linka číslo 375 a zrušena linka číslo 399 k Avii Letňany. Od 14. prosince 2008 je zrušena linka číslo 408 a její spoje začleněny do linky číslo 405.

28. září 2012 – Iveco Crossway LE jako linka číslo 477 u železniční stanice Stará Boleslav – Pavel Hypš

Po skončení dlouhodobě uzavírky mostu mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví je od 29. července 2012 linka číslo 379 trvale vedena jako rychlíková až do Staré Boleslavi, bez zajíždění do Brandýsa nad Labem. K 21. říjnu 2012 byla trvale změněna trasa průjezdu brandýským sídlištěm pro linky číslo 417, 471, 472, 477 a 478, o dva měsíce později i pro linku číslo 346.

24. ledna 2011 – Iveco Crossway na lince číslo 477 v zastávce Sídliště BSS – Pavel Hypš

Od 16. srpna 2014 bylo zrušeno zajíždění linek číslo 346 a 478 směr sídliště na brandýské nádraží, díky zřízení nové zastávky Pražská v Kralupské ulici. Od 31. srpna 2014 jezdí všechny spoje linky číslo 375 až do Staré Boleslavi, zrušeno je ukončování vybraných spojů v Brandýse nad Labem na náměstí. K 7. dubnu 2015 došlo ke zrušení linky číslo 345 a převedení části její trasy na posílenou linku číslo 417.

20. února 2012 – Karosa C954E na lince číslo 345 u nádraží v Brandýse nad Labem – Pavel Hypš

Od 29. dubna 2017 došlo, vlivem rozvoje Pražské integrované dopravy k přečíslování vybraných linek (405 na 655, 406 na 666, 407 na 667, 417 na 657, 419 na 669 a 420 na 670). K 3. září 2017 je zavedena nová školní linka číslo 671 z Brandýsa nad Labem do Jenštejna. Od 3. ledna 2018 je linka číslo 477 nově vedena přes Rychtu.

19. listopadu 2018 – Iveco Crossway na lince číslo 671 v zastávce U soudu – Pavel Hypš

Za počátky městské dopravy v souměstí lze považovat linku poštovního dostavníku s omezenou přepravou osob číslo 2013, doloženou ze srpna 1914. V provozu byly denně čtyři páry spojů pouze z nádraží na náměstí ve Staré Boleslavi. Provoz až do Brandýsa nad Labem je doložen až za dob autobusové dopravy ČSAD, roku 1954, v podobě výše zmíněné linky 01027. Tehdy byla provozována v trase Brandýs nad Labem, náměstí – Stará Boleslav, náměstí – Stará Boleslav, u Gregorů – Stará Boleslav – nádraží.

1914 – Jízdní řád linky 2013 – sbírka Poštovní muzeum Praha

V roce 1970, již jako oficiální městská doprava, jsou vedeny dvě linky pod souhrnným označením 1044. První jezdí v trase: Brandýs nad Labem, náměstí – Stará Boleslav, most – Stará Boleslav, Václavské náměstí – Stará Boleslav, u Gregorů – Stará Boleslav, sídliště – Stará Boleslav, u závor – Stará Boleslav, železniční stanice – Stará Boleslav, závod Jana Švermy (později Motorlet). Druhá jezdí v trase: Brandýs nad Labem, Vrábí, U vodárny – Brandýs nad Labem, Vrábí – Brandýs nad Labem, BSS – Brandýs nad Labem, náměstí – (Brandýs nad Labem, rozcestí k nemocnici – Brandýs nad Labem, sídliště BSS – Brandýs nad Labem, rozcestí k nemocnici) – Brandýs nad Labem, náměstí – Stará Boleslav, most – Stará Boleslav, Václavské náměstí – Stará Boleslav, autobusové nádraží – Stará Boleslav, škola – Stará Boleslav, Sokolská ulice – Stará Boleslav, Houštka.

2000 – Městská linka číslo 1 na konečné Motorlet – NSČ, web k-report.net

V roce 1974 dochází k přečíslování na 10440, bez změn tras. Nejpozději roku 1988 dochází k prodloužení „jedničky“ v Brandýse nad Labem přes Komenského náměstí na sídliště Rudé armády. Zároveň přibývá linka číslo 3 v trase: Brandýs nad Labem, rozcestí k nemocnici – Brandýs nad Labem, sídliště BSS – Brandýs nad Labem, náměstí 9. května – Brandýs nad Labem, U soudu – Brandýs nad Labem, Na Radosti – Brandýs nad Labem, Stavby silnic a železnic – Brandýs nad Labem, Prefa – Brandýs nad Labem, pekárny – Zápy – Stará Boleslav, most – Stará Boleslav, U brány – Stará Boleslav, autobusové stanoviště. V tomto stavu vydržely trasy nejméně do roku 1991. Po začlenění oblasti do Pražské integrované dopravy byly všechny tři linky zrušeny a nahrazeny 24. září 2000 novou linkou číslo 378, v trase: Popovice – Náměstí – Nádraží – Sídliště BSS – Nádraží – Náměstí – Popovice. Relaci původní městské dopravy nepokryla úplně, k jejímu prodlužování docházelo později. K 15. prosinci 2002 je městská linka číslo 378 kvůli svému mimopražskému charakteru přečíslována na 478.

25. ledna 2014 – Solaris Urbino 18 na městské lince číslo 478 – Pavel Hypš

Zdroje: jízdní řády ČSAD Středočeského kraje z let 1954, 1955 (sbírka Národní knihovny Praha), 1970, 1973, 1974, 1978, 1988, 1989, jízdní řády poštovních autobusů z let 1914, 1925, 1928 a 1930 (sbírka Poštovního muzea Praha), web ropid.cz, web wikipedia.cz (Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Městská autobusová doprava ve Středočeském kraji)

Podobné příspěvky