|

VYSOČANY

Vysočany (německy Wissotschan) byly v letech 1902 až 1921 město a od roku 1922 jsou část Prahy, jedna ze čtvrtí a katastrální území v městské části a obvodu Praha 9. Pouze malá část Vysočan, sportovní areál a Zahrádkářská kolonie Na Balkáně, patří k Praze 3.

6. ledna 2016 – Dnešní i historický střed Vysočan, náměstí Organizace spojených národů – Pavel Hypš

Vysočany jsou stará románská osada, připomínaná již v roce 1239 jako soukromý majetek. Roku 1325 se zde uvádí poplužní dvůr, vedle něhož později vznikly ještě další dvorce. Vysočanské statky byly předmětem neustálého střídání majitelů a tím se vysvětluje rozdrobená pravomoc.

6. ledna 2016 – Vysočanská radnice – Pavel Hypš

V roce 1902 byly Vysočany dekretem Františka Josefa I. povýšeny na město s právem užívat městský znak. Nejvýznamnější dvorci tehdy byly Balabenka, Hytlovka, Krocínka, Flajšnerka a Jetelka. V průběhu 20. století se čtvrť výrazně změnila, tehdy postavené průmyslové areály dnes však již většinou neslouží svému účelu.

6. ledna 2016 – Zemědělská usedlost Flajšnerka stojí dodnes, slouží však administrativním účelům – Pavel Hypš

Železniční doprava z vysočanského nádraží začala fungovat roku 1872, po zprovoznění tratě z Prahy do Neratovic. O rok později protnula stejné nádraží ještě trať do Nymburka, vedoucí v Praze na dnes již neexistující nádraží Těšnov.

20. března 2011 – Jednotka RegioNova na nádraží Praha-Vysočany – Pavel Hypš

Dne 19. března 1896 byl zahájen provoz tramvajové tratě z pražského Karlína do oblasti dnešní Balabenky. O dva roky později se dočkala prodloužení k vysočanské lékárně (dnešní křižovatka Vysočanská).  V roce 1903 byla zprovozněna odbočná trať ke strojírnám (dnešní místa O2 areny). V roce 1907 byla trať odkoupena Elektrickými podniky a napojena na pražskou síť.

Motorový vůz určený pro tramvajovou linku Praha—Libeň-Vysočany – Archiv DP

Dne 22. listopadu 1990 bylo do oblasti Vysočan prodlouženo metro linky B. Nacházela se zde konečná stanice Českomoravská. Dne 8. listopadu 1998 došlo k prodloužení linky B na Černý Most, a tím také zprovoznění stanice Vysočanská v centru městské části. Od 8. června 2001 je provozu dodatečně ještě dnes nepříliš využívaná stanice Kolbenova.

31. března 2011 – Souprava vozů ČKD 81-71M na lince B ve stanici Vysočanská – Pavel Hypš

Z tramvajových linek je dnes pro Vysočany nejvýznamnější linka číslo 16 (Lehovec – Kolbenova – Nádraží Vysočany – Poliklinika Vysočany – Kotlářka – Sídliště Řepy, doplněná noční linkou číslo 54. V jižní části Vysočan jezdí ještě tramvajové linky číslo 8, 25 a 52.

25. července 2012 – Souprava vozů Tatra T3SUCS na lince číslo 16 poblíž zastávky Špitálská – Pavel Hypš

Tramvajový provoz je doplněn ještě sítí autobusových linek. Na území Vysočan zasahují městské linky číslo 109, 136, 146, 151, 158, 177, 183, 195, příměstská linka číslo 375 a noční linky číslo 513 a 603. Pro přepravu po území Vysočan má z nich největší význam linka číslo 151, zajišťující jako jediná dopravní obsluhu oblastí Klíčova a Krocínky.

20. října 2011 – Karosa B951E na lince číslo 151 v zastávce Krocínka – Pavel Hypš

Zdroje: web wikipedia.cz (B (linka metra v Praze), Elektrická drobná dráha Praha-Libeň-Vysočany, Kolbenova (stanice metra), Nádraží Praha-Vysočany, Vysočany)

Podobné příspěvky

11 Komentářů

  1. Pingback: 웹툰 사이트
  2. Pingback: lsm99.review
  3. Pingback: ฟันคัพ
  4. Pingback: DevOps Services
  5. Pingback: trustbet
  6. Pingback: sex tour 15
  7. Pingback: ks quik 2000
  8. Pingback: som777

Napsat komentář