|

200

2. června 2015 – Karosa B741 ev. č. 6150 na lince číslo 200 v zastávce Čimický háj – Zdeněk Liška

Číslo 200 bylo v síti pražských autobusů použito dvakrát. Nejprve, koncem šedesátých let, pro rekreační linku a od roku 1975 pro napaječovou linku, která začala spojovat bohnická sídliště se stanicemi metra na lince C. Trasu „dvoustovky“ navíc ovlivnily rozšiřování sítě pražského metra a dále povodně v roce 2002, ovšem v případě povodní se nejednalo o trvalé změny. Vzhledem k vysoké frekvenci cestujících se od osmdesátých let na „dvoustovku“ vypravují kloubové autobusy (nyní především nízkopodlažní). Provozovatelem a dopravcem autobusové linky č. 200 byl (a je) pražský dopravní podnik.

2. srpna 2019 – SOR NB 18 ev. č. 6795 na lince č. 200 v obratišti Sídliště Bohnice – Marcela Brzicová

Rekreační autobusová linka č. 200 byla zavedena od 8. května 1967, kdy vedla trasou: Staroměstské náměstí – Belvedere (ve směru zpět) – Loreta – Hradčanské náměstí. Rozsah provozu byl stanoven pouze na neděle a spoje jezdily jen v letním období. Na lince platil nepřestupný tarif s vyšším jízdným. V důsledku sovětské okupace byl, od 19. srpna 1968, předčasně ukončen provoz „dvoustovky“. Ke znovuzavedení rekreační linky č. 200 došlo ode dne 9. května 1969, kdy začala jezdit ve shodné trase (Staroměstské náměstí – Hradčanské náměstí), ovšem s tím rozdílem, že spoje jezdily už i o sobotách, nedělích a státních svátcích, ale opět jen v letním období. 

8. května 1967 – Ve výřezu z letáku, vydaného k zavedení rekreační linky č. 200, je vidět dobové schéma trasy – repro z publikace Pražské autobusy 1925 – 2005

K datu 29. září 1969, kdy skončila letní sezóna, byl provoz „dvoustovky“ přerušen. K obnovení provozu došlo od 2. května 1970, kdy opět spoje jezdily o víkendech a státních svátcích, ale zase jen v letním období. Zásadním rozdílem se stalo označení linky, kdy se místo číslic použilo písmeno E. Rekreační autobusová linka E (Staroměstské náměstí – Hradčanské náměstí) byla trvale zrušena ke dni 28. září 1970. Důvodem zrušení (nejen) této linky se staly zejména tehdejší politická situace u nás (tzv. „období normalizace“), úbytek cestujících a také narůstající individuální doprava.

Mezi lety 1975 až 1981 – Dobová momentka zachycuje nástup cestujících do autobusu Karosa ŠL 11 ev. č. 5667 na lince č. 200 v zastávce Sokolovská – Archiv DP Praha

Když se v sedmdesátých letech budovala rozsáhlá sídliště na katastrálním území Bohnic, bylo jasné, že dopravní obslužnost budou zajišťovat autobusy. V roce 1975 se v nových sídlištích objevily autobusové linky pražského dopravního podniku č. 177, 201 a 202. Od 12. května 1975 byla zavedena autobusová linka č. 200 s celotýdenním rozsahem provozu, která vedla trasou: Sokolovská (nyní Florenc – zde byl možný přestup na metro a na tramvaje v nedaleké stejnojmenné ulici) – Štvanice – Podhajská pole – Ubikace (zastávka se ncházela zhruba mezi dnešními stanicemi Řepínská a Podhajská pole, ovšem tehdy byly pozemní komunikace v jiné ose než dnes) – Sídliště Bohnice.

4. listopadu 1984 – Jízdní řád autobusové linky č. 200 po zkrácení trasy do zastávky (terminálu) Fučíkova (nyní Nádraží Holešovice) – sbírka Pavel Hypš

V souvislosti s otevřením úseku metra III. C (Sokolovská, nyní Florenc – Fučíkova, nyní Nádraží Holešovice; úsek uveden do provozu dne 3. listopadu 1984) došlo, od 4. listopadu 1984, na autobusové lince č. 200 ke zkrácení a úpravě trasy do podoby: Fučíkova – Ke Stírce (nyní Kobylisy – zastávka noční linky č. 905) – Podhajská pole – Lodžská (nyní Katovická) – Odra – Zhořelecká – Bohnice, Visla (dříve Sídliště Bohnice a nyní opět Sídliště Bohnice). Po celé trase se ještě nacházely (a dodnes nachází) zastávky Jankovcova, Kuchyňka, Rokoska, Vychovatelna, Okrouhlická, Kobyliské náměstí (nyní Služská), Písečná a Pískovna (nyní Čimický háj), které „dvoustovka“ neobsluhovala, čímž získala charakter tzv. „rychlíkové“ linky. 

Červen 1999 – Setkání vozů Ikarus 280 ev. č. 4450 a 4592 na lince číslo 200 v terminálu Nádraží Holešovice – yks82, web ikarusy.net

Další úpravy trasy „dvoustovky“ přišly až s ničivými povodněmi v srpnu 2002. Tehdy také došlo k zatopení značné části tunelů metra a náhradní dopravu zajišťovaly především tramvaje a autobusy. Vzhledem k neprůjezdnosti oblasti Holešovic byla, od 15. srpna 2002, autobusová linka č. 200 odkloněna do obratiště Českomoravská, kam autobusy jezdily přes Prosek.

22. srpna 2002 – Karosa B 741 ev. č. 6142 (tehdy patřící garážím Dejvice) na autobusové lince č. 200 v Sídlišti Bohnice. Tehdy už v Praze platila povodňová opatření – Zdeněk Liška

Počínaje dnem 19. srpna 2002 došlo k prodloužení a úpravě trasy do podoby: Pražského povstání – I. P. Pavlova – Hlavní nádraží – Muzeum – Vltavská – Jankovcova – Ke Stírce – Podhajská pole – Odra – Sídliště Bohnice. Za zmínku jistě stojí, že mezi stanicemi Vltavská a Pražského povstání jezdily autobusy po Severojižní magistrále, kde měly vyhrazené jízdní pruhy.

23. srpna 2003 – Kloubový autobus City Bus ev. č. 6532 na lince č. 200 v provizorní zastávce Hlavní nádraží na Severojižní magistrále – Zdeněk Liška

Po zprovoznění tratí metra do stanice Florenc, od 19. října 2002, byly autobusové linky odkloněny a zkráceny právě do zastávky Florenc. „Dvoustovka“ tak vedla úsekem: Florenc – Vltavská – Jankovcova – Ke Stírce – Podhajská pole – Sídliště Bohnice. Do své původní trasy (Nádraží Holešovice – Sídliště Bohnice) se autobusová linka č. 200 vrátila k datu 18. listopadu 2002. Pro úplnost dodejme, že výluky některých úseků metra probíhaly i v letech 2003 a 2004, kdy byla trasa i námi popisované linky prodlužována a upravována, ovšem jednalo se o krátkodobá opatření.

29. listopadu 2003 – Kloubový autobus City Bus ev. č. 6504 na lince č. 200 v provizorní zastávce Vltavská – Zdeněk Liška

V souvislosti s otevřením úseku metra IV. C1 (Nádraží Holešovice – Kobylisy – Ládví), od 26. června 2004, byla autobusová linka č. 200 upravena do dnešní podoby: Kobylisy – Písečná – Čimický háj – Podhajská pole – Katovická – Odra – Zhořelecká – Sídliště Bohnice.

22. prosince 2007 – Kloubový autobus City Bus ev. č. 6503 na lince číslo 200 v terminálu Kobylisy – Pavel Hypš

Vzhledem k vytíženosti linky byla „dvoustovka“, od 1. září 2012, zařazena také do sítě tzv. „metrobusových“ linek. Jinou zajímavostí jsou velmi krátké intervaly mezi spoji, a proto většina vozů jezdí také manipulačně z Kobylis do Sídliště Bohnice a zpět s cestujícími (v ranní přepravní špičce) a také opačně (v odpolední přepravní špičce).

2. srpna 2019 – SOR NB 18 ev. č. 6795 na manipulačním spoji linky č. 200 v obratišti Sídliště Bohnice – Marcela Brzicová

Zpočátku byly na linku č. 200 nasazovány standardně dlouhé autobusy Karosa ŠM 11 a Karosa ŠL 11, které od konce června 1980 doplnily kloubové autobusy Ikarus 280.08. Počínaje dnem 30. srpna 1982 jsou na „dvoustovku“ vypravovány výhradně kloubové autobusy. V devadesátých letech a po roce 2000 pak šlo o autobusy Karosa modelových řad B 741 a B 941 (B 941E).

24. září 2012 – Karosa B741 ev. č. 6159 na lince číslo 200 poblíž zastávky Odra – Pavel Hypš

Dne 7. ledna 2002 byl na linku č. 200 poprvé vypraven nízkopodlažní kloubový autobus Karosa – Renault City Bus (Karosa 2081.01) ev. č. 6500. Tento autobus byl vyroben a dodán pražskému dopravnímu podniku koncem roku 2001. V pravidelném provozu sloužil až do května 2019, kdy byl vyřazen po dopravní nehodě. Dál se na „dvoustovku“ vypravovaly (a vypravují) nízkopodlažní kloubové autobusy Karosa – Renault City Bus a SOR NB 18.

5. července 2002 – Kloubový autobus City Bus ev. č. 6500 na lince č. 200 v zastávce Zhořelecká – Zdeněk Liška

Zdroje:Vývoj linek veřejné dopravy v Praze Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, 2016), poznatky autora

Podobné příspěvky

Napsat komentář