|

157

21. června 2019 – SOR NB12 ev. č. 3928 v nástupní zastávce linky číslo 157 Kačerov – Pavel Hypš

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 157 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1969 až 1980 se vyskytovala v severní oblasti Prahy a od roku 1981 jezdí v jižní a jihovýchodní části hlavního města. „Stopadesátsedmička“ si prošla pestrým vývojem, zejména co se týká úprav rozsahu provozu, ale i změnami v trasování. Dopravcem autobusové linky č. 157 vždy byl (a i nyní je) pražský dopravní podnik, který na ni nasazoval jednak standardně dlouhé, ale i kloubové autobusy (včetně nízkopodlažních).

28. května 2004 – Karosa B741 ev. č. 6062 na lince číslo 157 v nástupní zastávce Na Beránku – Tomáš Pfeifer

Městská autobusová linka č. 157 byla zavedena od 10. dubna 1969, kdy vedla v trase: OÚNZ (Vysočany, ÚNZ) – Vysočanská radnice – Krocínka – Prosek – Liberecká – Vychovatelna. Rozsah provozu byl celotýdenní. Od 27. září 1975 došlo k odklonu trasy, kdy ze zastávky Liberecká směřovala do obratiště Lovosická (nyní přibližně Poliklinika Prosek). Linka č. 157 (Vysočany, ÚNZ – Lovosická) byla zrušena ke dni 1. září 1980.

12. května 1975 – Ve výřezu z mapy je vidět trasa autobusové linky č. 157 v původní podobě – Archiv DP Praha

Ke znovuzavedení autobusové linky č. 157 došlo od 27. dubna 1981, a to v trase: Budějovická – Lísek – Nemocnice Krč – Zálesí – Novodvorská – Sídliště Lhotka – Tyršova čtvrť. Rozsah provozu byl stanoven na přepravní špičky pracovních dnů. Počínaje dnem 30. srpna 1982 byla trasa „stopadesátsedmičky“ odkloněna do podoby: Budějovická – Nemocnice Krč – Zálesí – Novodvorská – Lhotka – Sídliště Lhotka – Rozvodna – Družná – Sídliště Modřany. Současně byly zrušeny některé nácestné zastávky.

Září 1985 – Výpis zastávek autobusové linky č. 157 uvedený v dobovém materiálu – sbírka Pavel Hypš

Od 1. prosince 1983 byl na lince č. 157 zaveden celotýdenní rozsah provozu, ale od 4. listopadu 1984 byl opět omezen na přepravní špičky pracovních dnů. Ode dne 1. dubna 1987 byl stanoven rozsah provozu na ranní přepravní špičky pracovních dnů, ale „stopadesátsedmička“ nejezdila v době školních letních prázdnin. Počínaje dnem 17. října 1989 došlo k prodloužení trasy do podoby: Budějovická – Nemocnice Krč – Zálesí – Novodvorská – Lhotka – Sídliště Lhotka – Rozvodna – Družná – Sídliště Modřany – Platonova – Petržílova – Pavelkova – Na Beránku a zároveň byl rozsah provozu upraven na přepravní špičky pracovních dnů. K zavedení celotýdenního provozu došlo ke dni 31. srpna 1991.

Květen 1995 – Výpis zastávek s určením směru trasy autobusové linky č. 157 – sbírka Pavel Hypš

V souvislosti s otevřením tramvajové trati do Modřan, byla od 27. května 1995 trasa „stopadesátsedmičky“ upravena do podoby: Budějovická – Nemocnice Krč – Zálesí – Novodvorská – Lhotka – Sídliště Lhotka – Rozvodna – Družná – Tylova čtvrť. Zároveň došlo k omezení rozsahu provozu na ranní přepravní špičky pracovních dnů, ale linka byla provozována pouze ve směru na Budějovickou. Od 1. července 1996 byla trasa prodloužena ze zastávky Tylova čtvrť do konečné Poliklinika Modřany a zároveň začala jezdit oběma směry.

Leden 2000 – Výpis zastávek a jízdní řád linky č. 157 v dobovém knižním materiálu – sbírka Pavel Hypš

Počínaje dnem 18. října 1999 byla trasa linky č. 157 upravena a prodloužena do podoby: Kačerov – Nemocnice Krč – Novodvorská – Lhotka – Sídliště Lhotka – Družná – Tylova čtvrť – Poliklinika Modřany – Platonova – Petržílova – Pavelkova – Na Beránku. V důsledku ničivých povodní v srpnu 2002 byla „stopadesátsedmička“ od 10. září 2002 do 15. března 2003 dočasně zrušena.

28. května 2004 – Karosa B741 ev. č. 6058 na lince číslo 157 projíždí kolem zastávky Sídliště Lhotka – Tomáš Pfeifer

V souvislosti se zavedením sítě tzv. „metrobusových“ linek, byla od 1. září 2012 trasa linky č. 157 mírně upravena a zkrácena: Kačerov – Nemocnice Krč – Novodvorská – Lhotka – Sídliště Lhotka – Družná – Tylova čtvrť – Poliklinika Modřany – Čechova čtvrť (zastávka obsluhovaná pouze ve směru zpět). K témuž dni byl stanoven rozsah provozu na přepravní špičky pracovních dnů. Od 15. října 2016 byla trasa dále upravena do podoby: Kačerov – Nemocnice Krč – Novodvorská – Lhotka – Sídliště Lhotka – Družná – Tylova čtvrť – Poliklinika Modřany – Písková – Násirovo náměstí. K mírnému navýšení spojů „stopadesátsedmičky“ došlo od 2. března 2020.

25. září 2012 – Karosa B951 ev. č. 4013 na lince číslo 157 přijíždí na Sídliště Lhotka – Pavel Hypš

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze; Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, 2016); internet: www.pid.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář