|

569

Historie školní autobusové linky číslo 569 sahá do roku 2000 a od té doby byla v Praze k vidění ve třech různých variantách. Její provoz vždy zajišťoval Dopravní podnik hlavního města Prahy.

26. března 2001 – Karosa B732 na lince číslo 569 přijíždí k Podolské vodárně

Poprvé vyjíždí do pražských ulic linka číslo 569 dne 4. září 2000. K témuž datu došlo k plošnému přečíslovaní školních linek z číselné řady 4xx na 5xx. Námi sledovaná linka ale žádného předchůdce neměla a byla zavedena zcela nově. V trase: Klikovka (T) – Na Dolinách (T) – Nedvědovo náměstí (T) – Podolská vodárna (Z) – Nad Přívozem zajišťovala přepravu žáků ze ZŠ Nedvědovo náměstí, která procházela dlouhodobou rekonstrukcí. Měla dva spoje ráno ve směru Nad Přívozem a dva spoje odpoledne ve směru Podolská vodárna.

2000 – Schéma vedení linky číslo 569

Od 15. listopadu 2000 byla mezi zastávkami Nedvědovo náměstí a Nad Přívozem (pouze v uvedeném směru) zřízena ještě zastávka Kublov. K dalším změnám v provozu již nedošlo a po dokončení stavebních prací ZŠ Nedvědovo náměstí vyjela linka číslo 569 28. června 2002 naposledy.

 26. září 2008 – Karosa B 951E na lince číslo 569 v Benicích – Pavel Hypš

K zavedení další varianty linky číslo 569 došlo až 10. listopadu 2005. Na základě požadavku na zlepšení dopravní dostupnosti škol v Uhříněvsi vyjela v trase: Benice – K Lipanům – U Mlejna – Nové náměstí – Picassova. V provozu jezdil pouze jeden ranní spoj v uvedeném směru.

22. září 2008 – Karosa B931 na lince číslo 569 vedené kvůli výluce přes zastávku Uhříněves – Pavel Hypš

V této podobě jezdila až do poloviny prosince 2008. K 14. prosinci 2008 byly provedeny větší změny dopravy v oblasti Uhříněvsi a nevyhly se ani námi popisované lince. Jediný její spoj zahájil svou cestu již v zastávce Lipany, poté pokračoval do Benic a dále směřoval po své stávající trase.

15. prosince 2008 – Karosa B931 ve výstupní zastávce linky 569 Picassova – Pavel Hypš

Mohlo by se zdát, že na podobný školní spoj si lidé nemohou stěžovat. Opak je ale pravdou. Problémem se stalo, že školní linka číslo 569 půlila 30ti minutový interval linky číslo 265 zrovna v čase, kdy cestuje mnoho lidí do práce. Ti volali po zavedení spoje linky číslo 265 navíc, aby se zabránilo zbytečnému přestupování v Uhříněvsi. Bylo jim vyhověno, ale poměrně kuriozní formou. Linka číslo 569 byla sice 29. června 2012 zrušena, avšak linka číslo 265 byla od 1. září 2012 zkrácena na Nádraží Uhříněves.

 26. června 2012 – SOR BN8.5 v nástupní zastávce linky číslo 569 Lipany – Pavel Hypš

Znovu se číslo 569 objevuje od 3. března 2013 v trase: Otěšínská – Pod Říhákem – Prvomájová – Nádraží Radotín – Škola Radotín. Jedná se o jeden spoj převedený ze souběžné linky číslo 245, lišící se od ní pouze pokračováním z nádraží k radotínské škole.

3. května 2013 – Ikarus E91 ve výstupní zastávce linky číslo 569 Škola Radotín – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Editace textu: Zdeněk Liška
Zdroje: web ropid.cz
Poslední aktualizace: 22. května 2014

Podobné příspěvky