Autobusy,  Linky MHD Praha a PID

104

S dnes již zrušenou autobusovou linkou číslo 104 jsme se mohli v pražské městské hromadné dopravě setkávat v jihozápadní části města přes 60 let. Provoz na ní zajišťoval Dopravní podnik svými autobusy standardní délky a velmi krátce midibusy.

26. srpna 2008 – Karosa Citybus ev. č. 3041 na lince číslo 104 v zastávce Správa sociálního zabezpečení – Pavel Hypš

Dne 3. září 1951 poprvé vyjela autobusová linka v trase: Zlíchov – Na srpečku – Hlubočepy. Při zavedení byla označena písmenem H – nezaměňovat či nespojovat s autobusovou linkou H provozovanou za I. republiky (!). Tehdy byl rozsah jejího provozu stanoven pouze na všední dny.

V souvislosti s reorganizací linkového vedení pražské městské dopravy, provedenou k 31. prosinci 1951, získává „háčko“ nové číselné označení 104. Až od 2. července 1962 je trasa upravena do podoby: Hlubočepy, Perkutov – Hlubočepy – Slivenecká (silnice).

15. ledna 1962 – Jízdní řád linky číslo 104 – sbírka Pavel Hypš

Celotýdenní provoz byl zaveden k 1. květnu 1965 a od 26. května 1965 došlo k prodloužení ze stávající konečné Slivenecká silnice do Klukovic, přičemž v úseku Slivenecká – Klukovice jezdí pouze vybrané spoje. Od 10. června 1981 měla „stočtyřka“ trasu: Hlubočepy – Slivenecká – Klukovická – Klukovice, ovšem v úseku Slivenecká – Klukovice opět jezdily jen vybrané spoje.

19. července 1965 – Schéma trasy linky číslo 104 – publikace Linky MHD v Praze 1829-1990

Takto setrvala do 5. listopadu 1982, kdy byla rozdělena na dvě větve. První, označená číslem 104, měla trasu: Hlubočepy – Filmové ateliery – Hlubočepská a druhá, X 104, s celotýdenním provozem: Zdravotní středisko – Hlubočepy – Filmové ateliery – Na rozcestí – Klukovice.

Po 4. lednu 1983 byl u linky X 104, v úseku Filmové ateliery – Klukovická, zaveden závlek přes Nový Slivenec a od 4. února 1984 došlo u „stočtyřky“ k prodloužení trasy z Hlubočep na Lihovar. Při zprovoznění úseku metra I. B (Smíchovské nádraží – Sokolovská, nyní Florenc) byla od 2. listopadu 1985 upravena trasa také autobusové linky číslo 104 do podoby: Smíchovské nádraží – Lihovar – Hlubočepy – Hlubočepská – Slivenecká. Zřejmě k témuž datu došlo ke zrušení linky X 104.

Jízdní řád autobusové linky číslo 104 vydaný ke zprovoznění metra I.B (2. listopadu 1985) – sbírka Pavel Hypš

Po dvouleté rekonstrukci Křížové ulice byla od 1. května 1999 linka číslo 104 nově vedena z Hlubočep přes Křížovou do autobusového terminálu Na Knížecí. Jela tak v podobě: Na Knížecí – Křížová – Hlubočepy – Hlubočepská – Slivenecká setrvala až do svého zániku. Samotné zrušení proběhlo, k 1. září 2012, integrací jejích spojů do stávající autobusové linky číslo 120.

28. června 2007 – Karosa B951 ev. č. 4039 na lince číslo 104 v terminálu Na Knížecí – Pavel Hypš

Od prvního únorového víkendu (5. – 6. 2.) 2011 se na autobusové lince číslo 104 (stejně tak i 120) objevovaly o víkendech  midibusy, zajištěné přejezdy z kmenové linky číslo 120. Zanedlouho, 6. března 2011, však jejich provoz na „stočtyřce“ skončil.

27. dubna 2008 – Karosa B931 ev. č. 7421 na lince číslo 104 v zastávce Hlubočepy – Pavel Hypš

Editace textu: Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Prošek F., Fojtík P.), web ropid.cz, dobové materiály (knižní jízdní řády a mapy města)

Historik, fotograf a publicista

Zanechat Odpověď