|

104

Autobusová linka Pražské integrované číslo 104 dnes spojuje městské části Velká Chuchle, Holyně a Slivenec s barrandovskou tramvajovou tratí. S několikaletou přestávkou ji můžeme v pražské síti potkávat již přes 70 let, s územím pražských Hlubočep je spjata po celou dobu své existence. V současné době na ni vypravuje pražský Dopravní podnik výhradně nízkopodlažní midibusy.

26. srpna 2008 – Karosa Citybus ev. č. 3041 na lince číslo 104 v zastávce Správa sociálního zabezpečení – Pavel Hypš

Dne 3. září 1951 poprvé vyjela autobusová linka v trase: Zlíchov – Na srpečku – Hlubočepy. Při zavedení byla označena písmenem H – nezaměňovat či nespojovat s autobusovou linkou H provozovanou za I. republiky (!). Tehdy byl rozsah jejího provozu stanoven pouze na všední dny.

V souvislosti s reorganizací linkového vedení pražské městské dopravy, provedenou k 31. prosinci 1951, získává „háčko“ nové číselné označení 104. Až od 2. července 1962 je trasa upravena do podoby: Hlubočepy, Perkutov – Hlubočepy – Slivenecká (silnice).

15. ledna 1962 – Jízdní řád linky číslo 104 – sbírka Pavel Hypš

Celotýdenní provoz byl zaveden k 1. květnu 1965 a od 26. května 1965 došlo k prodloužení ze stávající konečné Slivenecká silnice do Klukovic, přičemž v úseku Slivenecká – Klukovice jezdí pouze vybrané spoje. Od 10. června 1981 měla „stočtyřka“ trasu: Hlubočepy – Slivenecká – Klukovická – Klukovice, ovšem v úseku Slivenecká – Klukovice opět jezdily jen vybrané spoje.

19. července 1965 – Schéma trasy linky číslo 104 – publikace Linky MHD v Praze 1829-1990

Takto setrvala do 5. listopadu 1982, kdy byla rozdělena na dvě větve. První, označená číslem 104, měla trasu: Hlubočepy – Filmové ateliery – Hlubočepská a druhá, X 104, s celotýdenním provozem: Zdravotní středisko – Hlubočepy – Filmové ateliery – Na rozcestí – Klukovice.

Po 4. lednu 1983 byl u linky X 104, v úseku Filmové ateliery – Klukovická, zaveden závlek přes Nový Slivenec a od 4. února 1984 došlo u „stočtyřky“ k prodloužení trasy z Hlubočep na Lihovar. Při zprovoznění úseku metra I. B (Smíchovské nádraží – Sokolovská, nyní Florenc) byla od 2. listopadu 1985 upravena trasa také autobusové linky číslo 104 do podoby: Smíchovské nádraží – Lihovar – Hlubočepy – Hlubočepská – Slivenecká. Zřejmě k témuž datu došlo ke zrušení linky X 104.

Jízdní řád autobusové linky číslo 104 vydaný ke zprovoznění metra I.B (2. listopadu 1985) – sbírka Pavel Hypš

Po dvouleté rekonstrukci Křížové ulice byla od 1. května 1999 linka číslo 104 nově vedena z Hlubočep přes Křížovou do autobusového terminálu Na Knížecí. Jela tak v podobě: Na Knížecí – Křížová – Hlubočepy – Hlubočepská – Slivenecká setrvala až do svého zániku. Samotné zrušení proběhlo, k 1. září 2012, integrací jejích spojů do stávající autobusové linky číslo 120. Pouze na jaře 2011 sem byly vypravovány o víkendech midibusy, jinak byl po celou dobu provoz zajišťován autobusy standardní délky.

28. června 2007 – Karosa B951 ev. č. 4039 na lince číslo 104 v terminálu Na Knížecí – Pavel Hypš

Ke znovuzavedení linky číslo 104 došlo 16. prosince 2023. Nabízí zcela nové spojení barrandovské tramvajové tratě s oblastí Velké Chuchle. Částečně také nahradila zrušenou linku číslo 230. Vedena je v trase: KLUKOVICE – Poliklinika Barrandov – Stará Holyně – Škola Slivenec – Velká Chuchle – NA HVĚZDÁRNĚ.

25. prosince 2023 – Solaris Urbino 8,9 LE na lince číslo 104 přijíždí k zastávce Štěpařská – Pavel Hypš

Editace textu: Zdroje: Linky MHD v Praze 1829 – 1990 (Prošek F., Fojtík P.), web ropid.cz, dobové materiály (knižní jízdní řády a mapy města)

Podobné příspěvky

Napsat komentář