|

147

Autobusová linka Pražské Integrované Dopravy (PID) číslo 147 figuruje v systému pražské městské hromadné dopravy už od roku 1966. Za dobu své existence prodělala minimum změn, a proto patří do skupiny stabilních autobusových linek. Jejím dopravcem je od počátku pražský Dopravní podnik, který na ni nasazuje autobusy standardní délky (včetně nízkopodlažních).

19. března 1988 – Karosa B 731.04 ev. č. 3974 na lince číslo 147 v Suchdole u konečné Výhledy – Jaroslav Veselý

Za počátek provozu linky námi popisované linky můžeme považovat 3. únor 1958, kdy byla na stávající lince číslo 107 zavedena provozní větev, vedoucí z Dejvic na Kamýckou a dále do nového obratiště Výhledy, přičemž vynechávala pravidelnou konečnou Suchdol. Z této větve vznikla od 3. října 1966 nová linka označená číslem 147. Tehdy měla stanoven celotýdenní rozsah provozu a jezdila v trase: Hotel International (nyní se poblíž nachází zastávka Čínská, dříve též Podbaba) – V Podbabě – Kamýcká – Výhledy. Až 6. března 1976 začala nově obsluhovat úsek: Kamýcká – Budovec – Suchdol, MNV – Vysoká škola zemědělská – Výhledy, kvůli lepší obsluze vysokoškolského areálu a prokladům s linkou číslo 107.

1975 – Ve výřezu linkového vedení vidíme také původní trasu linky číslo 147 – Archiv DP

V souvislosti s uvedením úseku metra I. A (Náměstí Míru – Leninova, nyní Dejvická) do provozu, dne 12. srpna 1978, nastalo den poté, tedy od 13. srpna 1978, prodloužení trasy „stočtyřicetsedmičky“ právě ke stanici metra Leninova (Dejvická).

1999 – Karosa B732 ev. č. 5797 na lince číslo 147 v zastávce Mrazírny – Roman Vanka, web citybus.cz

Kromě úprav intervalů na lince číslo 147 dosud nedošlo k dalším zásadním změnám. Dlouhodobě se jedná o nasazení kloubových vozidel, zejména kvůli beznadějnému zaplnění spojů na konci ranní špičky. Díky  možnosti využívat kapacitně silnější linku číslo 107 nebo železnici k tomuto kroku však v pravidelném stavu zatím nedošlo.

27. srpna 2003 – Karosa B 732.1660 ev. č. 7042 na lince číslo 147 v terminálu Dejvická – Zdeněk Liška

Autor: Zdeněk Liška
Editace textu: Pavel Hypš
Poděkování patří Jaroslavu Veselému za poskytnutí dobové fotografie
Zdroje: Linky pražské městské hromadné dopravy 1829 – 1990 (Fojtík P., Prošek F.), knižní jízdní řády PID, web ropid.cz
Poslední aktualizace: 22. dubna 2014

Podobné příspěvky

Napsat komentář