|

183

15. dubna 2008 – Karosa B732 ev. č. 5836 na lince číslo 183 v manipulačním prostoru u Vozovny Kobylisy – Zdeněk Liška

Městská autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 183 byla dvakrát zavedena a jednou zrušena. V letech 1975 až 1984 byla posilovou linkou, od roku 1985 je tangenciální linkou. Postupem času prošla několika změnami tras. Dopravcem „stoosmdesáttrojky“ vždy byl (a je) pražský dopravní podnik, který na ni vypravoval (a vypravuje) jak standardně dlouhé, tak i kloubové autobusy. Od podzimu 2016 se na ni vypravují obě délkové verze nízkopodlažních autobusů.

9. listopadu 2019 – SOR NB 12 ev. č. 3813 na lince č. 183 v obratišti Háje – Marcela Brzicová

Z důvodu dopravní obsluhy bohnických sídlišť bylo v roce 1975 zavedeno několik autobusových linek. Autobusová linka č. 183 byla zavedena od 5. února 1975, a to v trase: Ke Stírce – Podhajská pole – Ubikace – Sídliště Bohnice. Rozsah provozu byl celotýdenní. Vzhledem k prodloužení trasy metra C do stanice Fučíkova (nyní Nádraží Holešovice), došlo ke dni 4. listopadu 1984 ke zrušení autobusové linky č. 183.

Srpen 1978 – Ve výřezu z mapy je vidět původní trasa autobusové linky č. 183 – sbírka Zdeněk Liška

Znovu na scéně se autobusová linka č. 183 objevuje od 19. prosince 1985, kdy byla zavedena v trase: Vozovna Kobylisy – Sídliště Ďáblice – Liberecká (nyní Střížkov) – Prosek – Náměstí Lidových milicí (nyní přibližně Vysočanská) – Nový Hloubětín – Hloubětín – V chaloupkách – Perlit – Stavoservis – Průmyslová – Kablo – Nádraží Hostivař. Rozsah provozu byl stanoven jen na přepravní špičky pracovních dnů. Pro zajímavost dodejme, že zastávky V chaloupkách (obousměrně) se nacházely v Průmyslové ulici. Zástavky přestaly být obsluhovány v roce 2012, ale jejich zálivy existují dodnes.

1986 – Dobový knižní jízdní řád autobusové linky č. 183 – sbírka Pavel Hypš

Od 5. července 1990 byla trasa prodloužena do podoby: Vozovna Kobylisy – Prosek – Hloubětín – Průmyslová – Nádraží Hostivař – Sídliště Horní Měcholupy (nyní Boloňská) – Na vartě – Na křečku – Mikojanova – Sídliště Petrovice. Už od 23. dubna 1991 došlo k odklonu trasy, kdy ze zastávky Na vartě vedla přes zastávky Nové Petrovice, Rezlerova do konečné Sídliště Petrovice. Další úpravy trasy se uskutečnily až v roce 2008.

31. října 2003 – Linková Karosa C 934E ev. č. 5973 na lince č. 183 v obratišti Vozovna Kobylisy – Zdeněk Liška

Počínaje dnem 9. května 2008 byla trasa „stoosmdesáttrojky“ upravena do podoby: Sídliště Čimice – Přívorská – Vozovna Kobylisy – Kobylisy – Ládví – Třebenická – Střížkov – Vysočanská – Kolbenova – V chaloupkách – Perlit – Kablo – Nádraží Hostivař – Boloňská – Na vartě – Sídliště Petrovice, přičemž v úseku: Nádraží Hostivař – Sídliště Petrovice jezdily spoje v přepravních špičkách pracovních dnů. Současně, v sedlech a o večerech pracovních dnů, došlo k omezení provozu, kdy v úseku: Kobylisy – Nádraží Hostivař jezdily jen vybrané spoje.

31. října 2003 – Karosa B 732R ev. č. 5402 na lince č. 183 opouští zastávku Bojasova – Zdeněk Liška

Zanedlouho, od 30. srpna 2008, došlo k další úpravě linky č. 183, od kdy vedla trasou: Sídliště Čimice – Přívorská – Vozovna Kobylisy – Kobylisy – Ládví – Třebenická – Střížkov – Prosek – Vysočanská – Nádraží Libeň – Spojovací – Kolonie – Perlit – Kablo – Nádraží Hostivař – Gercenova – Boloňská – Na vartě – Sídliště Petrovice, ale v úseku: Nádraží Hostivař – Sídliště Petrovice i nadále jezdily spoje v přepravních špičkách pracovních dnů. Rozsah provozu zůstal celotýdenní a současně byly zrušeny spoje jezdící ze Sídliště Čimice do Kobylis.

18. června 2008 – Karosa B 732 R ev. č. 5589 v obratišti Nádraží Hostivař – Zdeněk Liška

Ode dne 1. července 2010 bylo zavedeno projíždění autobusových linek (včetně linky č. 183) přes obratiště Nádraží Hostivař, kde vznikla stejnojmenná zastávka situovaná u podchodu (východu) z tramvajové smyčky a přilehlé bytové výstavby. Autobusy jedoucí směrem k zastávce Gercenova (tzn. ve směru tam) tak s cestujícími projedou obratištěm a v zastávce se odbaví. Následně autobusy vyjedou a napojí se do ulice Plukovníka Mráze. V opačném směru zůstala zachována zastávka na svém původním místě v ulici Plukovníka Mráze.

23. července 2010 – Karosa-Renault CITY BUS ev. č. 3329 na lince č. 183 v obratišti Sídliště Petrovice – Zdeněk Liška

Další změny „stoosmdesáttrojky“ vstoupily v platnost od 1. září 2012, kdy se trasa dostala do podoby: Sídliště Čimice – Přívorská – Vozovna Kobylisy – Kobylisy – Ládví – Třebenická – Střížkov – Vysočanská – Nádraží Libeň – Spojovací – Kolonie – Perlit – Kablo – Nádraží Hostivař – Gercenova – Boloňská – Nádraží Horní Měcholupy – Na Křečku – Sídliště Petrovice – Háje. Rozsah provozu zůstal celotýdenní, ale všechny spoje projíždí celou trasu.

2. března 2014 – Karosa B 732 ev. č. 7096 na lince č. 183 v nástupní zastávce Sídliště Čimice – Zdeněk Liška

Od 15. října 2016 byla trasa linky č. 183 upravena do současné podoby: Vozovna Kobylisy – Šimůnkova – Sídliště Ďáblice – Třebenická – Střížkov – Vysočanská – Nádraží Libeň – Spojovací – Kolonie – Perlit – Kablo – Nádraží Hostivař – Gercenova – Boloňská – Nádraží Horní Měcholupy – Na Křečku – Sídliště Petrovice – Háje. K témuž datu se na linku začaly nasazovat kloubové autobusy, a to jen v pracovní dny, ale o víkendech a státních svátcích je provoz „stoosmdesáttrojky“ zajišťován standardně dlouhými autobusy. Zpočátku jezdily standardně dlouhé autobusy také během večerů pracovních dnů.

7. ledna 2020 – SOR NB 18 ev. č. 6968 na lince č. 183 v terminálu Háje – Zdeněk Liška

Po této změně došlo v úseku: Kobylisy – Vozovna Kobylisy – Přívorská – Sídliště Čimice k nahrazení nově zavedenou linkou č. 145 a v úseku: Kobylisy – Třebenická k nahrazení upravenou autobusovou linkou č. 152. Ještě k 15. říjnu 2016 došlo k prodloužení intervalů linky č. 183, a to proto, že v úseku: Nádraží Hostivař – Střížkov je během přepravních špiček pracovních dnů proložena s autobusovou linkou č. 182. Jistě není bez zajímavosti, že spoje „stoosmdesáttrojky“ vyjíždějící/zatahující z/do garáží jezdí v úsecích: Nádraží Hostivař – Háje a Prosek – Vozovna Kobylisy.

4. listopadu 2019 – SOR NB 12 ev. č. 3704 na lince č. 183 zajišťující spoj na Prosek – Zdeněk Liška

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze; Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, 2016), internet: www.pid.cz; poznatky autora

Podobné příspěvky

Napsat komentář