|

300

Příměstská autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 300 tvoří jednu z hlavních spojnic mezi Prahou, Buštěhradem a Kladnem. Dopravce ČSAD MHD Kladno sem vypravuje přednostně kloubové autobusy, objevují se zde však na vybraných spojích i standardně dlouhé vozy.

26. prosince 2017 – SOR NBG18 ev. č. 8903 na lince číslo 300 v Buštěhradu – foto Pavel Hypš

Poprvé vyjela linka číslo 300 v rámci integrace Kladenska do PID ke dni 26. srpna 2017. Tehdy byla v trase: NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN – Divoká Šárka – Lidice, památník – Buštěhrad – Kladno, náměstí Svobody – Kladno, U kostela – KLADNO, ROZDĚLOV.

18. února 2019 – SOR NBG18 ev. č. 8906 na lince číslo 300 v terminálu Nádraží Veleslavín – foto Pavel Hypš

Ke dni 24. srpna 2019 došlo k posílení a prodloužení rychlíkové linky číslo 399 a námi popisovaná linka je od tohoto data odkloněna ze zastávky Kladno, u kostela do obratiště Kladno, Energie. Počínaje 14. září 2023 došlo k zavedení vložených spojů ve špičkách pracovních dnů, vedených v trase: Nádraží Veleslavín – Buštěhrad – Hřebeč. Jejich převážná většina je zajištěna standardně dlouhými autobusy.

19. listopadu 2019 – SOR NBG18 ev. č. 8907 na lince číslo 300 v obratišti Kladno, Energie – foto Pavel Hypš

Od 23. října 2023, v souvislosti se zprovoznění tramvajové tratě na Dědinu a zkrácení linky číslo 225, došlo k prodloužení linky číslo 300 z Nádraží Veleslavín do obratiště Nové Vokovice. V reálu však neexistují žádné spoje vedené skrze Nádraží Veleslavín a na lince jsou tak provozovány dvě samostatné větve.

23. října 2023 – Iveco Urbanway 12M ev. č. 8750 na městské variantě linky číslo 300 poblíž zastávky Na Pastvinách – foto Pavel Hypš

Podobné příspěvky

Napsat komentář