|

142

21. února 2020 – Karosa B961 ev. č. 6365 na lince číslo 142 v nástupní zastávce Nové Butovice – Sirka

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 142 byla třikrát zavedena v podobě městské linky a jednou vznikla z účelové linky. Celkem třikrát došlo k jejímu zrušení. Trasování významně ovlivnil rozvoj sítě pražské podzemní dráhy – metra. Dopravcem „stočtyřicetdvojky“ vždy byl (a i nyní je) pražský dopravní podnik, který na ni nasazoval (a nasazuje) jak standardně dlouhé, tak i kloubové autobusy (včetně nízkopodlažních).

24. Ledna 2016 – Iveco-Citelis ev. č. 3506 na lince č. 142 v zastávce Bazovského – Pavel Hypš

K prvnímu zavedení autobusové linky č. 142 došlo od 28. března 1966, kdy vedla trasou: Slavíkova – Bořivojova – Bezovka – Ohrada – Vysočanské náměstí (později K Žižkovu) – Harfa – Vysočanská radnice (zastávka obsluhovaná pouze ve směru tam) – Vysočany. Rozsah provozu byl stanoven na ranní přepravní špičky všedních dnů. „Stočtyřicetdvojka“ v této podobě částečně nahradila trolejbusovou linku č. 63. Už od 1. října 1966 byl rozsah provozu rozšířen na ranní přepravní špičky pracovních dnů (včetně pracovních sobot). Ke dni 28. listopadu 1966 byla trasa ukončena v zastávce Mánesova, namísto dosavadní konečné Slavíkova.

1972 – Výpis vybraných zastávek autobusové linky č. 142 uvedený v materiálu Dopravní situace – Praha 1972 – sbírka Pavel Hypš

Počínaje dnem 5. října 1968 došlo k omezení rozsahu provozu pouze na ranní přepravní špičky pracovních dnů. V souvislosti s otevřením autobusového nádraží Nový Hloubětín, ke dni 16. března 1970, sem byla prodloužena také linka č. 142. Od 2. října 1973 byla trasa „stočtyřicetdvojky“ vedena ulicí K Žižkovu. Významné prodloužení trasy vstoupilo v platnost od 29. září 1975, kdy se dostala do podoby: Náměstí Míru – Šumavská – Slavíkova – Ohrada – Harfa – Náměstí Lidových milicí (dříve Vysočanská radnice) – Prosek – Liberecká – Lovosická. Rozsah provozu byl nově stanoven na přepravní špičky pracovních dnů.

12. května 1975 – Ve výřezu ze schématu sítě pražské městské hromadné dopravy je vidět trasa autobusové linky č. 142 – Archiv DP Praha

Ode dne 3. září 1979 byl provoz „stočtyřicetdvojky“ rozšířen na přepravní špičky a sedla pracovních dnů a nově i na nepracovní dny (tzn. soboty, neděle a svátky). V souvislosti s otevřením úseku metra II. A (Náměstí Míru – Želivského; úsek uveden do provozu dne 19. prosince 1980), došlo od 20. prosince 1980 k úpravě trasy autobusové linky č. 142 do podoby: Sídliště Hornoměcholupská – Náměstí J. Marata – Zahradní Město – Nádraží Strašnice – Pod Rapidem – Bělocerkevská – Orionka – Flora – Bezovka – Ohrada – Harfa – Prosek – Lovosická. Zanedlouho, od 6. dubna 1981, byla trasa odkloněna ke stanici metra Jiřího z Poděbrad. V podobě: Jiřího z Poděbrad – Bořivojova – Bezovka – Ohrada – Harfa – Prosek – Lovosická byla autobusová linka č. 142 zrušena ke dni 4. listopadu 1984.

1986 – Autobusová linka č. 142 uvedená v dobovém knižním jízdním řádu – sbírka Pavel Hypš

Znovu na scéně se autobusová linka č. 142 objevila od 25. ledna 1986, kdy byla zavedena v trase: Moskevská (nyní Anděl) – Radlická – ZPA (Závody průmyslové automatizace) Jinonice – Nová kolonie (zastávka obsluhovaná pouze ve směru zpět) – Kovářova – Luka – Lužiny. Rozsah provozu byl celotýdenní. Už od 9. prosince 1986 vedla trasa přes Malou Ohradu. Zanedlouho, od 5. března 1987, došlo k prodloužení trasy „stočtyřicetdvojky“ do podoby: Moskevská – Radlická – ZPA Jinonice – Malá Ohrada – Favorského (dříve Lužiny) – Lužiny. Počínaje dnem 12. května 1987 byla trasa autobusové linky č. 142 odkloněna ze zastávky Favorského přes zastávku Luka do konečné Stodůlky a od 31. srpna 1987 vedla část trasy Jeremiášovou ulicí a přes zastávku Malá Ohrada.

1993 – 1996 – Karosa B 741 ev. č. 6039 v terminálu Nové Butovice – repro z knihy Autobusy a trolejbusy pražské MHD (Foto Jan Arazim)

Další úprava trasy vstoupila v platnost od 1. dubna 1988, kdy začaly být obsluhovány další zastávky na trase, a to Nádraží Jinonice a Sídliště Jinonice. V souvislosti s uvedením do provozu úseku metra III. B Smíchovské nádraží – Dukelská (nyní Nové Butovice; úsek dán do provozu ke dni 26. října 1988), byla od 27. října 1988 trasa „stočtyřicetdvojky“ zkrácena a upravena do podoby: Dukelská (nyní Nové Butovice) – Malá Ohrada – Stodůlky. Současně byl upraven rozsah provozu na pracovní dny (celodenně), sobotní dopoledne a nedělní odpoledne. Autobusová linka č. 142, vedená v trase: Nové Butovice – Stodůlky, byla zrušena ke dni 12. listopadu 1994, a to díky prodloužení trasy metra B do stanice Zličín.

Leden 1994 – Výpis zastávek účelové autobusové linky č. 460 zveřejněný v dobové brožuře – sbírka Pavel Hypš

Ke dni 24. září 1990 byla zavedena účelová autobusová linka č. 460, která vedla trasou: Nové Butovice – Malá Ohrada – Píškova – Nad Malou Ohradou. Rozsah provozu měla stanoven na přepravní špičky a sedla pracovních dnů. Během letních prázdnin roku 1991 (od 1. července do 30. srpna 1991) byla linka dočasně zrušena, ale od 31. srpna 1991 začala „čtyřistašedesátka“ jezdit celotýdenně. K omezení rozsahu provozu na ranní přepravní špičky pracovních dnů došlo od 18. prosince 1993. Počínaje dnem 12. listopadu 1994 obdržela autobusová linka č. 460 nové označení č. 142. V trase: Nové Butovice – Nad Malou Ohradou byla autobusová linka č. 142 zrušena ke dni 10. prosince 2011.

8. ledna 2008 – City Bus ev. č. 3257 na lince č. 142 v terminálu Nové Butovice – Pavel Hypš

V souvislosti s prodloužením trasy metra A do stanice Nemocnice Motol, došlo od 7. dubna 2015 ke znovuzavedení autobusové linky č. 142, ovšem v trase: Nové Butovice – Nad Malou Ohradou – Velká Ohrada – Luka – Stodůlky – Slánská – Staré náměstí – Sídliště Na Dědině – Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice, přičemž v úseku: Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice jezdily jen vybrané spoje v přepravních špičkách pracovních dnů. Rozsah provozu byl celotýdenní.

12. ledna 2016 – SOR NB 12 ev. č. 3693 na lince č. 142 v zastávce Staré náměstí – Pavel Hypš

Ke zkrácení trasy do úseku: Nové Butovice – Velká Ohrada došlo ke dni 1. července 2017. Od téhož data jsou na „stočtyřicetdvojku“ předepsány kloubové autobusy (pouze v pracovní dny), ale během víkendů a státních svátků se na ni nasazují standardně dlouhé autobusy.

Irisbus Citybus 18M ev. č. 6544 na lince číslo 142 v terminálu Nové Butovice – Sirka

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze, Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, 2016); internet: www.pid.cz; poznatky autora

Podobné příspěvky

Napsat komentář