|

202

15. prosince 2008 – Karosa B731 ev. č. 7145 na lince číslo 202 v zastávce Osecká – Pavel Hypš

Autobusová linka číslo 202 dnes vytváří tangenciální spojení Kbel, Miškovice, Čakovic, Ďáblic, Dolních Chaber, Čimic a Bohnic. V této trase je poměrně krátce, přesto se číselné značení „202“ objevuje v síti pražské MHD již přes 50 let. Pojďme se tedy ve stručnosti podívat na jeho historii.

6. ledna 2020 – SOR NB 12 ev. č. 3869 na lince číslo 202 přijíždí do zastávky Bakovská – Pavel Hypš

Poprvé do ulic vyjíždí „dvěstědvojka“ od 31. ledna 1959. V trase: Václavské náměstí – Náměstí Republiky – Letenské náměstí – Náměstí Interbrigády – Podbaba, Hotel Internacional se stává jednou ze dvou nočních linek obnoveného nočního provozu autobusů, který byl předtím ukončen již na počátku 2. světové války. Z velké části kopíruje tramvajové tratě a doplňuje linku číslo 18 (Radlice – Palackého náměstí – Václavské náměstí – Florenc – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Prašný most – Podbaba, Hotel Internacional), na níž fungoval nepřetržitý provoz. Podobně jako linka číslo 201 (Václavské náměstí – Náměstí Míru – Vršovice, Průběžná) měla i „dvěstědvojka“ nepřestupný tarif a nebyly proto mezi cestujícími příliš oblíbené.

Přibližné schéma trasy linky číslo 202 v roce 1959 – Pavel Hypš, podklad mapy.cz

Již od 12. dubna 1959 byl, kvůli nízkému využití, provoz obou nočních autobusových omezen pouze na noci před nepracovními dny. Linku číslo 202 tehdy vypravovaly garáže Dejvice, a to dvěma vozy (zpravidla autobusy Škoda 706 RTO). Interval na obou nočních linkách činil 20 minut, ovšem v síti nočního provozu tramvají dosahoval interval 40 minut mezi spoji. Ke dni 4. května 1966 však byly obě noční linky (číslo 201 a 202) zrušeny. Důvodem se stala změna koncepce nočního provozu pražské MHD.

15. ledna 1962 – Jízdní řád noční autobusové linky číslo 202 – sbírka Pavel Hypš

Znovu na scéně se „dvěstědvojka“ objevila od 5. února 1975. V trase: Sídliště Bohnice – Odra – Čimice – Dolní Chabry, MNV (dnes přibližně Spořická) – Kostelecká (dnes Ďáblice) – Nádraží Čakovice – Čakovice, Závod Jiřího Dimitrova (později Avia – sever, či Za Avií). Rozsah provozu byl stanoven pouze na přepravní špičky pracovních dnů. V uvedené trase „dvěstědvojka“ spojovala pět městských částí Prahy, včetně čakovické průmyslové zóny. Zároveň posilovala autobusovou linku číslo 152, která tehdy vybranými spoji jezdila až do Dolních Chaber.

12. května 1975 – Schéma trasy autobusové linky číslo 202 – Archiv DP Praha

„Dvěstědvojka“ byla v roce 1978 odkloněna v Bohnicích do konečné Sídliště Bohnice, Jih (později Bohnice, Nisa, dnes Poliklinika Mazurská) a postupně na trase přibývaly nové zastávky. Ještě v roce 1978 to byla Běloveská (později Na Lukách, dnes Na Pramenech), o tři roky později pak zastávka U Spojů (v Ďáblicích), v roce 1984 pak Masokombinát Čakovice (později Červený mlýn, dnes Obchodní centrum Čakovice). Právě v roce 1984 byl rozšířen rozsah provozu na celotýdenní.

90. léta – Karosa C 734 ev. č. 3068 příležitostně vypravená na linku číslo 202 v obratišti Za Avií – Roman Vanka, web citybus.cz

Další změna autobusové linky číslo 202 nastala až od 10. dubna 1999, kdy byl zaveden závlek do zastávek Na Štamberku a Kokořínská v Ďáblicích, kudy shodně projížděly i linky číslo 103 a 258. V roce 2001 byl vytvořen nový správní obvod Praha 19, a pro jeho spojení byla, od 3. září 2001, trasa upravena do podoby: Poliklinika Mazurská – Odra – Čimice – Spořická – Ďáblice – (Za Avií) – U Pošty (dnes Čakovický zámek) – Čakovice – Miškovice – Jilemnická (dnes Bakovská) – Kbely – Mladějovská – Vinoř. Do nového úseku zajížděly spoje pouze v pracovní dny od 7 h do 18:30 h, ostatní byly ukončeny v obratišti Za Avií. Od 11. září 2007 přibyla ve Kbelích nová zastávka Zamašská.

2008 – Jízdní řád linky číslo 202 – web ropid.cz

Ke dni 30. srpna 2008 byla „dvěstědvojka“ zkrácena do zastávky Jilemnická, přičemž spojení Kbel a Vinoře nově zajistila příměstská autobusová linka číslo 302. Od 1. září 2012 pak přišla radikální změna trasy do podoby: Poliklinika Mazurská – Odra – Čimice – Spořická – Ďáblice – Obchodní centrum Čakovice – Avia Letňany – Staré Letňany – Letecké opravny – Bakovská – Kbely – Satalice – Hutě – Rajská zahrada – Černý Most. V úseku Bakovská – Černý Most nahradila zkrácenou linku číslo 186.

16. září 2012 – Karosa B 731 ev. č. 7215 na lince číslo 202 u zastávky Obchodní centrum Čakovice – Pavel Hypš

Počínaje dnem 29. června 2013 došlo k zavedení přímých spojů Černý Most – Poliklinika Mazurská – Kobylisy, kdy v úseku: Poliklinika Mazurská – Kobylisy jezdily autobusy s označením linky číslo 144. Tyto spoje jezdily především ve večerních hodinách a během víkendů a státních svátků. Od 22. prosince 2014 byla obousměrně zřízena zastávka Sicherova u nové zástavby na rozhranní Kyjí a Satalic. Ke dni 29. února 2016 došlo k výraznému posílení provozu „dvěstědvojky“ v přepravních špičkách pracovních dnů, a to díky zavedení vložených spojů jezdících úsekem: Černý Most – Satalice.

3. března 2016 – Karosa-Renault City bus ev. č. 3365 na posilovém spoji linky číslo 202 v zastávce Sicherova – Pavel Hypš

Zatím poslední změny se na lince číslo 202 odehrály k datu 15. října 2016, kdy došlo ke sloučení tras linek číslo 202 a 159 (- ta byla k témuž dni zrušena). Nově se trasa „dvěstědvojky“ dostala do podoby: Poliklinika Mazurská – Sídliště Čimice – Osecká – Ďáblice – Obchodní centrum Čakovice – Čakovice – Miškovice – Bakovská – Nádraží Kbely. V úseku: Čakovice – Nádraží Kbely jsou vedeny pouze vybrané spoje v pracovní dny od 8 h do 20 h. Původní trasu na Černý Most nahradila prodloužená autobusová linka číslo 201. Ke stejnému datu také byly zrušeny spoje jezdící úsekem: Poliklinika Mazurská – Kobylisy „, jelikož byla posílena autobusová linka číslo 152.

2. května 2017 – Karosa-Renault Citybus ev. č. 3321 na lince číslo 202 u zastávky Nádraží Čakovice – Pavel Hypš

Po celou dobu provozu byla linka 202 propletena návaznostmi s ostatními autobusy, mj. také proto, že do roku 2012 byla jednou z mála linek nejezdících k žádné stanici metra. Některé návaznosti byly pouze u vybraných spojů, jiné naopak u všech. Doloženo je v 90. letech vyčkávání na autobusy linky číslo 351 pro spojení Bohnice – Hovorčovice a zpět, vyčkávání v Čimicích na linku číslo 152, nebo vyčkávání v zastávce Jilemnická na autobusy linky číslo 186. Ještě v nedávné minulosti fungovaly návaznosti dvě, a to s linkou 103 v zastávce U Spojů (všechny spoje mimo přepravní špičky pracovních dnů, vždy pouze ve shodném směru) a s linkou číslo 269 (nyní 209) v zastávce Obchodní centrum Čakovice (spoje linky 269, resp. 209, vždy vyčkávají průjezdu linky 202 od Ďáblic).

11. října 2011 – Přestupní bod linek číslo 103 a 202 v zastávce U Spojů – Pavel Hypš

Vzhledem k dlouhé trase je za svou existenci provoz linky číslo 202 ovlivněn také mnoha výlukami. Kromě přemístění zastávek a drobných odklonů stojí za zmínku vedení trasy přes Třeboradice (zastávky Třeboradice, Králova a Krystalová) na přelomu října a listopadu 2006. Od června do srpna 2008 pak nahrazovala dočasně zrušenou linku 280 ve Ctěnicích a v trase do Vinoře byla výjimečně v provozu i o víkendech. V letech 2008 a 2013 se také občasně na lince 202 objevovaly kloubové autobusy. Mezi lety 2013 až 2016 bylo plánováno nasazování midibusů na večerní spoje, avšak jeho realizace není prokázána.

Listopad 2006 – Autobus linky 202 na odklonové trase v Třeboradicích – Matěj Sobota

Zdroje: web vetinari.wz.cz (Přehledy a vývoj linkového vedení), web citybus.cz (Vypravení 1965), publikace Fakta a legendy o pražské městské dopravě (Pavel Fojtík) – Noční linky, web wikipedia.cz (Čimice), web rbfoto.wz.cz (linkové vedení 1985), web ropid.cz (Informační materiály), web pidservis.vhd.cz

Podobné příspěvky

Napsat komentář