|

205

Autobusovou linku Pražské integrované dopravy číslo 205 bychom v současné síti autobusů hledali marně. Plnila však více než 40 let hned několik přepravních vztahů, převážně na Praze 4. Její poslední variantu plně nahrazuje současná linka číslo 134.

19. dubna 2016 – Mercedes-Benz Citaro na lince číslo 205 vyjíždí z obratiště Zelený pruh – Pavel Hypš

Poprvé vyjela linka číslo 205 do ulic dne 29. září 1975, a to v trase: Budějovická – Nemocnice Krč – Zálesí – Obecní domy (poblíž dnešní zastávky Tylova čtvrť) – Modřany (dnes Obchodní náměstí) – Komořany. V provozu byla celodenně a celotýdenně. Ještě 23. prosince 1975 začala jezdit mezi Zálesím a Obchodním náměstím přes Sídliště Lhotka.

1983 – Karosa ŠM11 na lince číslo 205 v zastávce Nemocnice Krč – Jaroslav Veselý

V souvislosti s rozsáhlou výstavbou sídlišť v dané oblasti docházelo v dalších letech k několika změnám trasy, všechny ale měly pouze charakter výluky. Trvalá změna postihla linku číslo 205 až 1. dubna 1989, odkdy začala jezdit mezi Budějovickou a Zálesím přes Nádraží Krč. Zpočátku jela k nádraží delší cestou přes Lísek, k odklonu přes Ryšánku došlo od 28. dubna 1990.

1. září 1989 – Schéma trasy linky číslo 205 – sbírka Pavel Hypš

Výrazná změna potkala námi popisovanou linku od 27. května 1995, kdy nahradila zrušenou linku číslo 178 a začala jezdit v trase: Zelený pruh – Ryšánka – Budějovická – Na Rolích (dnes Vyskočilova) – Kačerov – Nemocnice Krč – Zálesí – Tylova čtvrť – Obchodní náměstí – Komořany.

 1. července 2007 – Karosa B741 na lince číslo 205 v zastávce Poliklinika Budějovická – Pavel Hypš

Kvůli sporům mezi majitelem pozemku obratiště Zelený pruh a Dopravním podnikem, došlo od 14. dubna 2009 k prodloužení linky číslo 205 ze Zeleného pruhu do provizorního obratiště Zemanka. Majitel pozemku byl ochoten připustit na Zeleném pruhu provoz pouze autobusů standardní délky, které by však nedostačovaly na opačné straně trasy v Komořanech.

 6. ledna 2011 – Karosa B941E na lince číslo 205 v zastávce Labe – Pavel Hypš

Problémy vyřešila až reorganizace linkového vedení 1. září 2012, kdy trasu do Komořan nahradila odkloněná linka číslo 139, a linka číslo 205 vyjela v nové trase: Zelený pruh – Ryšánka – Poliklinika Budějovická – Budějovická a zpět Zelený pruh. Od 5. ledna 2015 byl zrušen polookružní charakter a autobusy ukončeny v zastávce Poliklinika Budějovická.

3. září 2012 – Iveco Crossway LE na lince číslo 205 přijíždí k zastávce Budějovická – Pavel Hypš

Dne 15. října 2016 vyjela do ulic nová autobusová linka číslo 134, která linku číslo 205 zcela nahradila. Oproti lince číslo 205 nabízí Zelenému pruhu navíc i přímé spojení do oblasti Pankráce, Kavčích Hor a Podolí.

 19. dubna 2016 – Karosa Citybus na lince číslo 205 vyjíždí ze zastávky Na planině – Pavel Hypš

Zpočátku zajišťoval provoz linky číslo 205 Dopravní podnik hlavního města Prahy, a to autobusy standardní délky. Od 5. března 1990 začaly být nasazovány kloubové vozy v pracovní dny vozy a od 27. května 1995 se objevily i o víkendech. Standardní autobusy se zde objevily ještě jako posily městské dopravy při sněhové kalamitě v prosinci 2010 a nedostatku kloubových vozů v červnu 2011.

27. června 2011 – Karosa Citybus na lince číslo 205 přijíždí do zastávky Nemocnice Krč – Pavel Hypš

V souvislosti se změnou trasy od 1. září 2012, převzal provoz linky číslo 205 dopravce ČSAD Střední Čechy. Vypravovány sem byly tři standardně dlouhé nízkopodlažní autobusy. Zajímavostí bylo, že nebyly deponovány v Praze, ale jezdily ze Staré Boleslavi do Prahy a naopak jako spoje linek číslo 375 a 379.

14. září 2012 – Solaris Urbino na lince číslo 205 přijíždí do zastávky Budějovická – Pavel Hypš

Vzhledem k výraznému nárůstu přepravních výkonů dopravce ČSAD Střední Čechy (zejména linky číslo 377 a 378) došlo k 7. dubnu 2015 ke změně dopravce na firmu Stenbus, která zajišťovala linku číslo 205 až do jejího zrušení.

19. dubna 2016 – Karosa Citybus na lince 205 v zastávce Na planině – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: publikace Linky MHD v Praze 1829-1990, web ropid.cz
Text zveřejněn: 16. října 2016

Podobné příspěvky

Napsat komentář