|

279

Poměrně krátce fungovala v pražské městské dopravě autobusová linka číslo 279, zavedená jako tzv. „napaječová“ linka. Provoz na ni zajišťovaly autobusy, Dopravního podniku, standardní délky. Její zrušení, resp. integrace do autobusové linky číslo 258, přišlo na dvakrát v horizontu zhruba pěti let existence.

 Autobusy linky číslo 279 odstavené v terminálu Palmovka – Roman Vanka (web citybus.cz)

Počátkem 90. let obsluhovaly území Ďáblic a Březiněvsi autobusové linky číslo 103 a 258. Od 19. prosince 1992 k nim přibyla linka číslo 279 vedená v trase: Palmovka – Prosecká – Sídliště Ďáblice – Květnová – U spojů – Kokořínská – Kostelecká (nyní Ďáblice) – Březiněves. Prokazatelně je, v roce 1994, rozsah provozu stanoven pouze na přepravní špičky pracovních dnů, přičemž do Březiněvsi zajížděly jen vybrané spoje a to i o víkendech. Většina spojů proto končila v zastávce Kostelecká. „Dvěstěsedmdesátdevítka“ tak nabídla, zejména obyvatelům Ďáblic a Březiněvsi, přímé spojení s metrem. K trvalému zkrácení trasy do zastávky Kostelecká došlo 31. března 1995 a tak byly spoje jedoucí do Březiněvsi převedeny na linku číslo 258. Při reorganizaci linkového vedení jsou od 31. října 1997 spoje linky číslo 279 začleněny do stávajících linek číslo 103 a 258, čímž došlo ke zrušení právě linky číslo 279. Na tomto místě je nutné uvést, že údaje vztahující se k trase jsou čerpány ze „Seznamu linek a zastávek metra, tramvají a autobusů městské hromadné dopravy v Praze“ vydaném v lednu 1994. Je proto možné, že od zavedení „dvěstěsedmdesátdevítky“ do ledna 1994 mohla mít drobně odlišnou trasu.

 Leden 1994 – Trasa linky číslo 279 zveřejněná v „Seznamu linek a zastávek metra, tramvají a autobusů městské hromadné dopravy v Praze“

Autor: Zdeněk Liška
Zdroje: Pražský dopravní zeměpis svazek 1 obce připojené ku Praze v roce 1974 (Fojtík P., Prošek F.), Pražský dopravní zeměpis svazek 2 obce připojené ku Praze v letech 1960 a 1968 (Fojtík P., Prošek F.), Seznam linek a zastávek metra, tramvají a autobusů městské hromadné dopravy v Praze (vydání leden 1994)
Poděkování patří Pavlu Hypšovi za zapůjčení dobových materiálů
Poslední aktualizace: 10. listopadu 2013
 

Podobné příspěvky

2 Komentáře

Napsat komentář