|

312

Autobusová linka Pražské integrované dopravy číslo 312 je jednou z mála, která nikdy v historii nezměnila základní osu své trasy. Spojuje hlavní město Praha s neustále se rozvíjející obcí Tuchoměřice, a vybrané spoje míří až do obce Lichoceves.

4. února 2016 – Karosa B951E projíždí na lince číslo 312 pražskými Nebušicemi – Pavel Hypš

Již roku 1926 zahajuje provoz soukromá autobusová trať číslo 2000, vedená v trase: Praha, Bubeneč – Dejvice – Jenerálka – Nebušice – Přední Kopanina. V roce 1928 byla prodloužena do Tuchoměřic, v roce 1930 byla zkrácena na pražské straně k dejvické sokolovně (poblíž dnešní Bořislavky). Poté přichází přečíslování na 2015, prodloužení do Velkých Číčovic roku 1932 a opětovné přečíslování na 4023. K ukončen provozu došlo vlivem válečných konfliktů v roce 1939.

Zima 1928 – Jízdní řád linky 2000 z Prahy do Tuchoměřic – sbírka Poštovní muzeum Praha

Po skončení války totožnou autobusovou linku provozuje autobusová doprava ČSD, pod číslem 3107. Po předání linky národnímu podniku ČSAD, roku 1949, dochází ke změně označení na 01013. Vybrané spoje pokračovaly z Bořislavky přímo na autobusové nádraží Florenc. Součástí jízdního řádu byly tehdy i spoje, jež z Bořislavky jely kolem dnešní vokovické vozovny na ruzyňské letiště, odkud pokračovaly přes Kněževes do Tuchoměřic.

2. října 1949 – Jízdní řád linky 01013 z Prahy do Tuchoměřic – sbírka Národní knihovna Praha

Úsek Tuchoměřice – Velké Číčovice již obsluhován nebyl, až roku 1970 začaly vybrané spoje opět jezdit do Lichocevse. Ve stejném období došlo k zavedení dopravní obsluhy továrny na topná tělesa Kovo v Tuchoměřicích, vybranými spoji námi právě linky 01018.

31. května 1970 – Jízdní řád linky 01018 z Prahy do Lichocevse – sbírka Pavel Hypš

I přes zřízení městské autobusové linky číslo 161 do Nebušic roku 1969, došlo ke zrušení nebušických zastávek až roku 1973. Zachována zůstala pouze zastávka u nebušické školy. Roku 1974, vlivem posunu číselných řad, je námi popisována linka přeznačena na 10180. Ve stejné roce dochází také ke zkrácení spojů pokračujících za Dejvice, a to pouze do zastávky Praha-Letná, Stadion Sparty.

 1973 – Jízdní řád linky 01018 z Prahy do Lichocevse – sbírka Pavel Hypš

Od roku 1978 jsou již všechny spoje ukončeny v Dejvicích, na autobusovém stanovišti Červený Vrch. Ke stejnému datu jsou zrušeny „letištní spoje“, které jsou převedeny na novou linku 10181. Právě z této linky se v roce 1980 stala autobusová linka MHD číslo 254. V roce 1987 jsou opět vybrané spoje prodlouženy z Lichocevse do Velkých Číčovic. O dva roky později, 1989, se opět objevují spoje zajíždějící i na ruzyňské letiště.

 1978 – Jízdní řád linky 10180 z Prahy do Lichocevse – Pavel Hypš

Dne 22. února 1997 je námi popisovaná linka zařazena do systému Pražské integrované dopravy, a pod číslem 312 vyjíždí v trase: Praha, Dejvická – Praha, Horoměřická – Praha, Jenerálka – Praha, Místní úřad Nebušice – Praha, Místní úřad Přední Kopanina – Tuchoměřice, kulturní dům – Lichoceves. Úsek Lichoceves – Velké Číčovic byl zrušen a nejezdí sem ani žádná jiná linka PID.

Karosa B731 na lince číslo 312 u zámku v Tuchoměřicích – Roman Vanka, publikace 20 let Ropid

Počínaje 1. lednem 1998 jsou vybrané spoje v pracovní dny prodlouženy v Tuchoměřicích od kulturního domu přes zastávku Pastvišťata do obratiště Štěrbův mlýn (dříve Kovo, nový název odvozen od místního mlýna, který sloužil do 30. let). Do tohoto úseku zajížděly zpočátku pouze zde ukončené spoje.

 1998 – Novinový výstřižek o změnách v provozu linky číslo 312 – sbírka Vladimír Hradec

Od 22. září 1998 byly vybrané spoje linky číslo 312 prodlouženy v Tuchoměřicích od kulturního domu do obratiště Špejchar, nacházejícího se v nově vznikající logistické zóně. Od 28. ledna 2001 došlo ke zrušení všech spojů ke Štěrbovu mlýnu a na Špejchar, které tvořily nově samostatnou linku číslo 372.

 1. září 2001 – Jízdní řád linky číslo 312 – sbírka Pavel Hypš

Dne 15. prosince 2002 dochází k opětovnému sloučení linek pod číslo 312, se čtyřmi variantami ukončení mimo Prahu (Tuchoměřice / kulturní dům, Tuchoměřice / Štěrbův mlýn, Tuchoměřice / Špejchar a Lichoceves).

28. března 2012 – Karosa B951E na lince číslo 312 vyjíždí ze zastávky Jenerálka – Jiří Vařečka

Další varianta trasy se objevuje od 3. března 2013, kdy je na okraji Tuchoměřic vytvořeno další obratiště, nazvané Tuchoměřice / komerční zóna. Od 1. října 2014 je, pro spoje ukončené nebo projíždějící zastávkou Štěrbův mlýn, zřízena zastávka Statenická pro směr Štěrbův mlýn, od 28. února 2016 je zavedena i ve směru opačném.

4. února 2016 – Karosa B951E na spoji linky číslo 312 ke komeční zóně – Pavel Hypš

Počínaje 7. dubnem 2015 dochází ke zkrácení trasy v Praze k nové stanici metra Bořislavka (dříve autobusová zastávka Horoměřická). Ke stejnému datu je zrušeno zajíždění do obratiště Kulturní dům (všechny spoje prodlouženy na Špejchar) a zrušeno zajíždění všech víkendových spojů do Lichocevse, kam je posílena linka číslo 350.

 4. února 2016 – SOR NB12 na lince číslo 312 v nástupní zastávce Bořislavka – Pavel Hypš

Po začlenění linky číslo 312 do Pražské integrované dopravy, v roce 1997, převzal její provoz po národním podniku ČSAD městskýpražský Dopravní podnik, který na ni vypravuje autobusy standardní délky. Od 15. prosince 2013 jsou vybrané spoje garantovaně zajištěny nízkopodlažními vozy.

 4. února 2016 – Garantovaně nízkopodlažní spoj linky číslo 312 v obratišti Tuchoměřice, Špejchar – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: jízdní řády poštovních autobusů z vybraných let (Poštovní muzeum Praha), jízdní řády autobusů ČSAD z vybraných let (Národní knihovna Praha), materiály se sbírky Vladimíra Hradce, web ropid.cz, publikace 20 let Ropid
Poslední aktualizace: 6. února 2015

Podobné příspěvky

Napsat komentář