|

457

S autobusovou linkou Pražské integrované dopravy číslo 457 se dnes můžeme setkávat v podobě místní dopravy středočeského města Kralupy nad Vltavou. Toto číslo je v systému však využito již popáté a v tomto článku se seznámíme s její nepříliš známou historií.

7. ledna 2016 – SOR CN8.5 na lince číslo 457 u zastávky Kralupy nad Vltavou, Kaučuk – Pavel Hypš

Poprvé vyjíždí linka číslo 457 dne 13. května 1985 v trase: OÚNZ VYSOČANY (u dnešní zastávky Poliklinika Vysočany v ulici K Moravině) – Nádraží Vysočany (Z) – Náměstí Lidových milicí (neexistující zastávka na dnešním náměstí OSN) – Klíčov – Prosek – Nový Střížkov – Madlina – PROSEK, LOVOSICKÁ (dnes Poliklinika Prosek). Zajímavý byl především charakter linky. Fungovala jako „nemocniční autobus“, spojující proseckou a vysočanskou polikliniku. S intervalem cca 30 minut jezdila pouze pracovní dny přibližně od 8 do 14 hodin. Počínaje 23. listopadem 1990 došlo k prodloužení do terminálu Českomoravská. Zrušena byla nejpozději v dubnu 1994.

Ke znovuobsazení čísla dochází 11. dubna 1994. Jihozápadní město již netrpělivě očekávalo dostavbu metra na Zličín a kvůli jeho zpoždění se zavedlo několik posilových autobusových linek, a mezi nimi i linka číslo 457. Pouze v ranní špičce pracovní dnů projížděla jednosměrně trasou: NOVÉ BUTOVICE -> Mototechna -> Konstruktiva (dnes Bavorská) -> Luka -> Malá Ohrada -> NOVÉ BUTOVICE.

1994 – Ikarus 280 na lince číslo 457 v terminálu Nové Butovice – web citybus.cz

Myšlenka tohoto trasování byla výhodná, jelikož se autobus rovnoměrně naplnil po celé trase. První polovinu trasy tvořil průjezd průmyslovou zónou (návoz pracujících), druhou polovinu pak průjezd sídlištěm (návoz místních k metru). Její zrušení nastalo 11. listopadu 1994, kdy v blízkosti její trasy došlo ke zprovoznění stanic metra Lužiny, Luka a Stodůlky.

1994 – Výřez z letáku, informujícího mj. o zrušení linky číslo 457 – web citybus.cz

Ve dnech 19. až 21. dubna 2000 vyjela linka číslo 457 v trase: ŠPEJCHAR – VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE. Jejím úkolem byla přeprava návštěvníků mezi odstavným parkovištěm automobilů na Letenské pláni a holešovickým výstaviště, kde probíhal rozsáhlý veletrh Amper.

2000 – Karosa B931 na veletržní lince číslo 457 – Petr Bechyně, web citybus.cz

Počtvrté se linka objevila k 1. listopadu 2005, kdy v souvislosti se změnou dopravní obsluhy obce Jeneč došlo ke zrušení linky číslo 357 a jejímu nahrazení obdobnou linkou číslo 306. Zůstal zachován pouze jeden školní spoj jedoucí v trase: CHÝNĚ – Chýně, Pivovarský dvůr – HOSTIVICE, STARÉ LITOVICE. Kvůli svému trasování mimo území hlavního města Prahy dostal tento spoj právě označení číslem 457. Z Hostivic pokračoval přímo, bez nutnosti přestupu, jako linka číslo 306 do Prahy. Ještě 11. prosince téhož roku došlo na základě požadavků města Hostivice ke sloučení stávajících linek číslo 347 (Praha, Bílá Hora – Hostivice) a 358 (Praha, Zličín – Chýně) do jedné linky, jejíž trasa pod číslem 347 nově spojila i Chýně s Hostivicí, a linka číslo 457 byla k témuž datu tedy zrušena.

2005 – Karosa B932 na lince číslo 457 v Hostivicích – Roman Vanka, publikace 20 let Ropid

Nyní se přeneseme o více než 50 let zpátky, do roku 1962. Právě tehdy vyjíždí poprvé místní autobusová linka v Kralupech nad Vltavou, označená 01652, vedená v trase: Mikovice, rozcestí – Kralupy nad Vltavou, ČSAD – Kralupy nad Vltavou, nádraží – Kralupy nad Vltavou, Revoluční ulice. V dalších letech na ní přibývaly další varianty a od roku 1974 byly vedeny pod tímto licenčním číslem čtyři linky oficiální městské dopravy Kralupy nad Vltavou.

31. větna 1970 – Jízdní řád linky 01652 – sbírka Pavel Hypš

Po rozpadu národního podniku ČSAD po roce 1989 zažívala kralupská městská doprava těžké časy a několikrát se jí měnil provozovatel. Po roce 2000 převzal její zajišťování dopravce ČSAD Střední Čechy a až do konce roku 2015 ji zajišťoval na dvou linkách, přičemž linka číslo 1 měla svou trasu pouze na území města.

18. ledna 2011 – Rekonstruovaná Karosa B732 přijíždí na lince MHD číslo 1 ke kralupské železniční stanici – Pavel Hypš

Počínaje 1. lednem 2016 došlo k integraci kralupské městské dopravy do systému Pražské integrované dopravy, pod čísly 457 a 458. Linka číslo 457 zajišťuje výhradně vnitroměstskou přepravu a její spoje jsou po městě vedeny v několika variantách, jezdících v základní linii: ZEMĚCHY – ČSAD – Mikovice – Minice – Hřbitov – Lobeč – V luhu – Železniční stanice – Dýhárna – Lobeček – Koupaliště – Kaučuk – TESCO.

1. ledna 2016 – Jízdní řád linky číslo 457 – web ropid.cz

I po integraci do PID zůstal na linkách číslo 457 a 458 specifický městský tarif. Jednak zde platí standardní přestupní tarif, ale dají se v předprodeji koupit také městské nepřestupní jízdenky, a to v ceně 10,- Kč.

7. ledna 2016 – MAN A21 na lince číslo 457 v zastávce Kralupy nad Vltavou, Masarykova – Pavel Hypš

První tři varianty linky číslo 457, kdy sloužila jako účelové spoje v Praze, zajišťoval pražský Dopravní podnik. Linky ve Vysočanech a v Holešovicích vozy standardní dálky, linku ve stodůlkách kloubovými autobusy. Hostivickou variantu linky zajišťoval vůz standardní délky dopravce ČSAD MHD Kladno. Současnou verzi námi popisované linky jezdí autobusy dopravce ČSAD Střední Čechy, a to smíšeně vozy standardní délky a midibusy. V poslední verzi jsou na ní poprvé garantovány nízkopodlažní spoje.

7. ledna 2016 – MAN A21 na lince číslo 457 během přestávky na konečné zastávce Kralupy nad Vltavou, Tesco – Pavel Hypš

Autor: Pavel Hypš
Zdroje: publikace Autobusová doprava ČSAD v Praze a středních Čechách, publikace Linky MHD v Praze 1829-1990, web citybus.cz, web mhdpraha.pes.cz, web rbfoto.wz.cz, web ropid.cz
Text zveřejněn: 2. listopadu 2018

Podobné příspěvky

4 Komentáře

  1. Pingback: Acheter 2-MMC
  2. Pingback: Full Article

Napsat komentář