|

310

Příměstská autobusová linka číslo 310 je v systému Pražské integrované dopravy (PID) od roku 1996. Její trasa spojuje okraj Prahy (Zličín) s obcemi Chrášťany, Jinočany, Dobříč, Tachlovice, Nučice a vybrané spoje i Rudnou. Od svého vzniku až do současnosti neprošla žádnými změnami trasy, pouze došlo ke změnám dopravců. Na linku číslo 310 (byly) a jsou vypravovány standardně dlouhé autobusy. 

12. června 2013 – Karosa C934 ev. č. 1447 dopravce Veolia Transport Praha na lince číslo 310 v Jinočanech – Pavel Hypš

Současná autobusová linka číslo 310 neměla žádnou svou přímou předchůdkyni, neboť dopravní obslužnost zajišťovala železnice, která prochází obcemi Nučice a Jinočany. Z Dobříče a Tachlovic tak jejich obyvatelé museli chodit pěšky na vlak. Od 2. června 1957 byla zavedena autobusová linka 01121a, jejíž trasa začínala v Praze a vedla přes Jinonice, Řeporyje, Třebonice, Jinočany, Dobříč a Tachlovice do Nučic. Provozovatelem byl podnik ČSAD (Československá státní automobilová doprava). Z této linky později vznikly linky číslo 11660 (Praha – Vysoký Újezd) a její druhá větev číslo 11661 (Praha – Mořina), které přes Jinočany, Dobříč, Tachlovice a Nučice pouze projížděly. 

1959 – Jízdní řád linky 01121a – sbírka Zdeněk Liška

Při začlenění dalších obcí do systému PID došlo od 1. června 1996 k zavedení autobusové linky číslo 310 v trase: Praha, Zličín – Chrášťany – Jinočany, náměstí – Dobříč – Tachlovice, otočka – Nučice, Prokopská náves. Rozsah provozu byl celotýdenní a dopravcem se tehdy stal podnik ČSAD Praha-západ, s. p. Zanedlouho, od 1. srpna 1996, došlo ke změně dopravce, kterým se nově stal Josef Šlechta (později J. Šlechta – Spojbus). Už ode dne 14. října 1996 došlo k prodloužení vybraných spojů, které nově vedly úsekem: Nučice, Prokopská náves – Rudná, zdravotní středisko. Tyto spoje byly (a jsou) provozovány pouze v sedlech a přepravních špičkách pracovních dnů. Počínaje dnem 24. ledna 1999 se dopravcem stala paní Jana Barnatová (dcera J. Šlechty), která od 1. června 2002 svou firmu přejmenovala na Spojbus. Tehdy ale tato firma provozovala pouze linky číslo 308-311.

Listopad 1998 – Jízdní řád příměstské autobusové linky číslo 310 vyobrazený v dobovém knižním jízdním řádu – sbírka Pavel Hypš

V důsledku ničivých povodní v roce 2002 na lince číslo 310 došlo k prodloužení trasy na území Prahy, a to ze Zličína do konečné Sídliště Řepy, kde cestující mohli přestoupit na tramvajové linky, které suplovaly zatopené úseky metra. Prodloužení vstoupilo v platnost od 15. srpna 2002, a v prodlouženém úseku jezdily spoje celotýdenně. Počínaje dnem 25. října 2002 byl úsek: Sídliště Řepy – Zličín obsluhován pouze v pracovní dny. Ke zkrácení trasy do původní podoby (Praha, Zličín – Nučice, Prokopská náves – Rudná, zdravotní středisko) došlo až k datu 22. března 2003. Rozsah provozu se pak dostal do stavu před povodněmi.

3. února 2003 – Karosa B 932 ev. č. 1422 na lince číslo 310 na konečné Sídliště Řepy – Zdeněk Liška

V rámci systému PID dopravce Spojbus skončil ke dni 30. června 2010, kdy tuto firmu koupila nadnárodní společnost Veolia Transport Praha. Už v roce 2013 pak dopravce Veolia Transport Praha koupila další společnost, tentokrát Arriva Praha. V červnu 2017, při reorganizaci společnosti, byl provoz linek původního dopravce Spojbus začleněn do firmy Arriva Střední Čechy. Za celou dobu existence autobusové linky číslo 310 na trase nedošlo k žádným dalším úpravám trasy, pouze byly upraveny některé zastávky, což souviselo s rozvojem obcí.   

6. ledna 2020 – Iveco Crossway LE 12M ev. č. 9827 dopravce Arriva Střední Čechy na lince číslo 310 v terminálu Zličín – Pavel Hypš

Zdroje: Dobové knižní jízdní řády

             Linky MHD, příměstské 1992 – 2005 (Ing. F. Prošek)

             Poznatky autora

Podobné příspěvky

Napsat komentář