|

353

Příměstská autobusová linka číslo 353 patří mezi nejstarší linky v systému Pražské integrované dopravy (PID). Zavedena byla už v roce 1993. Její trasa spojuje Prahu, Horní Počernice a Zeleneč (v novodobé historii vybranými spoji také obce Svémyslice a Horoušany, Horoušánky). Mezi léty 1993 až 2002 měla několik druhů rozsahu provozu, k zavedení celotýdenního provozu došlo až koncem roku 2002. Za dobu své existence „třistapadesáttrojku“ provozovali společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (v letech 1993 – 2002), Hotliner (2002 – 2006) a Arriva včetně jejích předchůdkyň (od roku 2007). Dopravci na linku vypravovali (a vypravují) především standardně dlouhé autobusy, ovšem kloubovými autobusy byli zajišťovány vybrané spoje.

9. května 2013 – Karosa B932 ev. č. 1280 dopravce Arriva Praha na lince číslo 353 poblíž zastávky Zeleneč, u hřiště – Pavel Hypš

Dopravní spojení Prahy s obcí Zeleneč zajišťovala jednak železnice, ale také autobusové linky podniku ČSAD (Československá státní automobilová doprava), ovšem tyto vedly z Prahy přes Satalice a další obce do Zelenče a dále do Brandýsa nad Labem/Staré Boleslavi. Také existovalo autobusové spojení z Brandýsa nad Labem/Staré Boleslavi přes Zeleneč do Říčan. K zavedení autobusové linky číslo 353 došlo od 5. ledna 1993, kdy vedla trasou: Českomoravská – Harfa (nyní Nádraží Libeň) – Spalovna (nyní Podkovářská) – Tesla Hloubětín (nyní Nademlejnská) – Kbelská – Sídliště Hloubětín – Lehovec – Svatojánská (v ulici Chlumecká v úrovni dnešní zastávky Ronešova) – Chlumecká (nyní Černý Most) – Chvaly – Vojická – Nádraží Horní Počernice – Lukavecká – Votuzská (nyní Divadlo Horní Počernice) – Na kovárně – Zeleneč. Rozsah provozu byl stanoven jen na ranní přepravní špičky pracovních dnů, kdy linka obsahovala pouze dva spoje. Dopravcem se tehdy stal pražský dopravní podnik.

Leden 1994 – Výpis zastávek a rozsah provozu linky PID číslo 353 v dobovém materiálu – sbírka Pavel Hypš

V přepravním směru Českomoravská – Horní Počernice linka číslo 353 tak doplňovala tehdejší autobusové linky číslo 221, 222 a 223. Obyvatelům Zelenče „třistapadesáttrojka“ zároveň nabídla přímé spojení ke stanici metra Českomoravská. K prvním změnám linky číslo 353 došlo od 9. října 1995, kdy mezi zastávkami Na kovárně a Zeleneč začala obsluhovat zastávku Bártlova. K témuž datu byl zaveden provoz v obou přepravních špičkách pracovních dnů.

Duben 1995 – Karosa C734 ev. č. 3082 pražského Dopravního podniku na lince číslo 353 u železniční stanice v Zelenči – Pavel Hypš

V souvislosti s prodloužením trasy metra B o úsek IV. B (Českomoravská – Černý Most; úsek otevřen ke dni 8. listopadu 1998), došlo od 9. listopadu 1998 ke zkrácení „třistapadesáttrojky“ ke stanici (terminálu metra) Černý Most. Trasa se tak dostala do podoby: Černý Most – Chvaly – Nádraží Horní Počernice – Votuzská – Bártlova – Zeleneč (později Zeleneč, žel. zast.).

Leden 2000 – Jízdní řád linky PID číslo 353, platný od 1. září 1999, vyobrazený v dobovém knižním jízdním řádu z ledna 2000 – sbírka Pavel Hypš

Už od 25. ledna 1999 byl provoz rozšířen o večery pracovních dnů a dále mezi zastávkami Bártlova a Zeleneč začala námi popisovaná linka obsluhovat zastávky Čertousy a Zeleneč, U hřiště. Ode dne 29. května 2000 byl provoz linky číslo 353 rozšířen na pracovní dny (celodenně). Dva roky poté, konkrétně od 1. června 2002, se novým dopravcem a provozovatelem (nejen linky číslo 353) stala společnost Hotliner. V důsledku ničivých povodní v srpnu 2002, byla trasa prodloužena do podoby: Lehovec (přestupní zastávka s tramvajovými linkami) – Černý Most – Chvaly – Nádraží Horní Počernice – Votuzská – Bártlova – Zeleneč, žel. zast. Prodloužení trasy o úsek: Lehovec – Černý Most trvalo od 14. srpna 2002 do 15. března 2003. Nejpozději k datu 15. prosince 2002 na „třistapadesáttrojce“ byl zaveden provoz o sobotách, nedělích a státních svátcích.

10. prosince 2006 – Karosa B732 ev. č. 1068 dopravce Hotliner na lince číslo 353 v Čertousech – Pavel Hypš

Ke dni 11. prosince 2005 byla zřízena zastávka (a později i obratiště) Zeleneč, obora, kde pak byly (a jsou) ukončeny vybrané spoje. Obdobná situace nastala i u zastávky Praha, Čertousy. Počínaje dnem 1. ledna 2007 se dopravcem „třistapadesáttrojky“ stala společnost Connex Praha s. r. o. (od roku 2008 Veolia Transport Praha s. r. o. a od roku 2013 společnost Arriva, nyní Arriva CITY s. r. o.).

25. dubna 2008 – Karosa B932E ev. č. 1094 na lince číslo 353 v terminálu Černý Most – Pavel Hypš

Další změna linky číslo 353 vstoupila v platnost od 4. března 2007 a znamenala prodloužení trasy do podoby: Černý Most – Chvaly – Nádraží Horní Počernice – Votuzská – Bártlova – Zeleneč, u hřiště – Zeleneč, Bezručova (zastávka obsluhovaná pouze ve směru tam) – (Zeleneč, žel. zast.) – Zeleneč (zastávka obsluhovaná pouze ve směru zpět) – Zeleneč, obora – (Zeleneč, žel. zast.) – Svémyslice, přičemž v úseku: Zeleneč, žel. zast. – Svémyslice jezdily (a jezdí) pouze vybrané spoje.

6. února 2020 – SOR NB12 ev. č. 9400 dopravce Arriva City na lince číslo 353 v Zelenči – Pavel Hypš

Od zmíněného data, tedy od 4. března 2007, došlo k úpravám sledu zastávek u vybraných spojů směřujících do Svémyslic. Varianta Černý Most – Svémyslice měla sled vybraných zastávek: Černý Most – Nádraží Horní Počernice – Votuzská – Zeleneč, u hřiště – Zeleneč, Bezručova – Zeleneč, žel. zast. – Zeleneč, obora – Svémyslice. Opačným směrem pak: Svémyslice – Zeleneč, obora – Zeleneč – Zeleneč, žel. zast. – Zeleneč, u hřiště – Nádraží Horní Počernice – Černý Most. U zbývajících spojů se sled zastávek neměnil.

13. září 2023 – Iveco Crossway LE ev. č. 9106 dopravce Arriva City na lince číslo 353 ve Svémyslicích – Pavel Hypš

K dalšímu prodloužení trasy linky číslo 353 došlo od 11. prosince 2011, kdy byly zavedeny vybrané školní spoje, které ze Zelenče pokračují přes Šestajovice a Jirny do Horoušánek. Tyto školní spoje navíc byli nově zajištěny kloubovým autobusem. Počínaje 28. srpnem 2016 došlo k odklonění těchto spojů mezi Svémyslicemi a Jirnami přes Mstětice, obsluha Šestajovic byla zrušena.

1. srpna 2012 – Kloubová Karosa B941 ev. č. 1301 na lince číslo 353 u školy v Šestajovicích – Pavel Hypš

Počínaje 28. ledna 2017 došlo ke zrušení souběžné linky číslo 221 (Černý Most – Čertousy) a výraznému posílení linky číslo 353 vloženými spoji mezi Černým Mostem a Čertousy. Dosud poslední změna vstoupila v platnost od 3. ledna 2022 a znamenala posílení vybraných spojů jedoucích do/ze Svémyslic.

22. prosince 2019 – Iveco Crossway LE ev. č. 9491 na městském spoji linky číslo 353 do Čertous poblíž zastávky Vojická – Pavel Hypš

Zdroje:

  • Příměstské linky pražské MHD 1992 – 2005 (F. Prošek)
  • Knižní jízdní řády a materiály PID

Podobné příspěvky

Napsat komentář