|

181

Autobusová linka Pražské integrované dopravy (PID) č. 181 byla zavedena na podzim 1972. Od té doby prošla mnoha změnami a úpravami trasy. Dlouhá léta spojovala průmyslové oblasti Vysočan a Hostivaře se severními částmi Prahy (Čimice, Ďáblice, Prosek). Dopravcem „stoosmdesátjedničky“ byl (a je) pražský dopravní podnik, který na linku nasazoval (a nasazuje) standardně dlouhé autobusy, ovšem v poslední době je provoz zajišťován také kloubovými autobusy. 

30. června 2016 – Karosa B 951 ev. č. 4020 na lince č. 181 v terminálu Černý Most – Zdeněk Liška

zavedení autobusové linky č. 181 došlo od 16. října 1972, kdy vedla trasou: Sídliště Ďáblice – Liberecká – Prosek – Krocínka – Klíčovská – Čakovická – U pekáren – Vysočanská radnice (později Náměstí Lidových milicí) – Vysočany, ÚNZ. Rozsah provozu byl stanoven na celotýdenní. „Stoosmdesátjednička“ přestala obsluhovat zastávku Čakovická ke dni 3. září 1973. 

12. května 1975 – Ve schématu linkového vedení je vidět trasa linky č. 181 – Archiv DP Praha

Počínaje dnem 1. dubna 1974 došlo k výraznému prodloužení trasy linky č. 181, a to do podoby: Sídliště Ďáblice – Liberecká – Prosek – Krocínka – Klíčovská – Čakovická – U pekáren – Náměstí Lidových milicí – Nový Hloubětín – Hloubětín – Černý most – Kyje – Pávovské náměstí – Za horou – Perlit – Stavoservis – Štěrboholská – Kabelovna – U továren – Autorenova. Už od 16. prosince 1974 byla trasa prodloužena o úsek: Sídliště Ďáblice – Burešova – Vozovna Kobylisy. Od 21. června 1979 na trase patrně přibyla zastávka Kablo (tato změna není spolehlivě doložena). 

1986 – Autobusová linka č. 181 uvedená v knižním jízdním řádu – sbírka Pavel Hypš

Další prodloužení trasy linky č. 181 vstoupilo v platnost od 14. května 1980, od kdy měla podobu: Čimice – Přívorská – Vozovna Kobylisy – Sídliště Ďáblice – Prosek – Krocínka – Náměstí Lidových milicí – Hloubětín – Černý most – Kyje – Perlit – TOS Hostivař. Už od 8. listopadu 1980 byla trasa ze zastávky Kablo odkloněna přes zastávku Sklářská do konečné Nádraží Hostivař. Na „stoosmdesátjedničce“ byl zaveden ranní školní spoj, který obsluhoval zastávku Kyje, škola. Ke zrušení tohoto školního spoje došlo ke dni 1. července 1995. Od 31. ledna 1984 vedla trasa přes zastávku Spolská. 

30. května 2003 – Karosa B 732 ev. č. 5914 na lince č. 181 v obratišti Sídliště Čimice – Zdeněk Liška

V souvislosti s prodloužením trasy metra C do stanice Fučíkova (nyní Nádraží Holešovice), došlo u námi popisované linky, od 4. listopadu 1984, k dalším změnám trasy: Sídliště Čimice – Čimice – Přívorská – Vozovna Kobylisy – Sídliště Ďáblice – Prosek – Krocínka – Náměstí Lidových milicí – Hloubětín – Černý most – Kyje – Perlit – Sklářská – Nádraží Hostivař – Taškent (nyní Gercenova) – Sídliště Horní Měcholupy. Počínaje dnem 22. ledna 1985 došlo k prodloužení trasy, která nově vedla úsekem: Stavoservis – Průmyslová – Kablo. Zastávka Českobrodská (obsluhovaná pouze ve směru tam) na trase „stoosmdesátjedničky“ přibyla od 18. prosince 1986. 

23. listopadu 2003 – Karosa B 731 ev. č. 7013 na lince č. 181 v zastávce Okořská – Zdeněk Liška

Ode dne 5. července 1990 došlo ke zkrácení trasy do úseku: Sídliště Čimice – Nádraží Hostivař. K další změně trasy „stoosmdesátjedničky“ došlo od 23. dubna 1991, kdy začala jezdit přes zastávky Sídliště Hloubětín, Sídliště Lehovec a Hejtmanská. Už od 10. října 1991 došlo k odklonu trasy, kdy ze zastávky Prosek vedla přes zastávky Krocínka, Klíčov a U Pekáren do zastávky Špitálská (dříve Náměstí Lidových milicí), odkud dál vedla na Nádraží Hostivař. Počínaje dnem 1. července 1995 linka č. 181 obsluhovala zastávky Jiráskova čtvrť a Pávovské náměstí. Přes zastávku Vajgarská vedla trasa od 18. listopadu 1995. 

31. prosince 2007 – Karosa B 931 ev. č. 7326 na lince č. 181 v obratišti Nádraží Hostivař – Zdeněk Liška

V trase: Sídliště Čimice – Přívorská – Vozovna Kobylisy – Sídliště Ďáblice – Liberecká – Prosek – Krocínka – Špitálská – Hloubětín – Sídliště Lehovec – Hejtmanská – Vajgarská – Kyje – Jiráskova čtvrť – Za horou – Perlit – Kablo – Nádraží Hostivař setrvala linka č. 181 do roku 2008. Právě v souvislosti s prodloužením trasy metra C do stanice Letňany (úsek IV. C2 Ládví – Letňany uveden do provozu k datu 8. května 2008), došlo od 9. května 2008 ke zkrácení a odklonu trasy námi popisované linky, kdy ze zastávky Hloubětín směřovala do konečné Hloubětínská (nyní Bazén Hloubětín). 

21. února 2010 – City Bus ev. č. 3438 na lince č. 181 na Opatově – Zdeněk Liška

Počínaje dnem 1. září 2009 došlo k prodloužení trasy „stoosmdesátjedničky“ o úsek: Nádraží Hostivař – Hostivařské náměstí – Nad Košíkem – Donovalská – Opatov. Už od 12. prosince 2010 byla trasa ze zastávky Hejtmanská odkloněna přes zastávky Rajská zahrada a Poliklinika Černý Most do terminálu Černý Most. Od 29. června 2013 byly zavedeny vložené spoje jezdící úsekem: Černý Most – Barvy a laky. Tyto vybrané spoje jezdily pouze v přepravních špičkách pracovních dnů. 

30. června 2016 – Karosa B 951 ev. č. 4020 na lince č. 181 v obratišti Barvy a laky – Zdeněk Liška

Až od 15. října 2016 došlo ke zrušení vybraných spojů jezdících úsekem: Černý Most – Barvy a laky. Důvodem se stalo jejich nahrazení autobusovou linkou č. 182. Od uvedeného data všechny spoje linky č. 181 jezdily v celé své trase. K datu 1. července 2017 došlo k zavedení vybraných spojů, které obsluhují zastávky Kablo, Kovošrot a Zentiva, přičemž tyto spoje jezdí pouze ve večerních hodinách pracovních dnů. Při vybraných výlukách byla linka číslo 181 zajišťována kloubovými vozidly, a od 11. května 2020 jsou z důvodu mírného prodloužení intervalů nasazovány trvale kloubové vozy na většinu spojů v pracovní dny.

2019 – Karosa B941E ev. č. 6348 na lince číslo 181 vyjíždí z terminálu Černý Most – Sirka

Zdroje: Vývoj linek veřejné dopravy v Praze; Linky MHD 1875 – 2015 (F. Prošek, 2016); internet: www.pid.cz; poznatky autora 

Podobné příspěvky

Napsat komentář